Ekopunkt

Kyrovägen/Ilkkagatan (korsning), Roparnäs Vasa

Ekopunkt

Kronvikvägen 169, Sundom Vasa

Ekopunkt

Markvägen 18, Sundom Vasa

Ekopunkt

UF-lokalen,Björkövägen 768, Björköby Korsholm

Ekopunkt

Daghem, Iskmovägen 24, Iskmo Korsholm

Ekopunkt

Idrottsplan, Jungsundvägen, Jungsund Korsholm

Ekopunkt

Kalvholmsvägen 360, Kalvholm Korsholm

Ekopunkt

Idrottsplan, Bäckstået 5, Karperö Korsholm

Ekopunkt

Skolan, Kunivägen-Bonässkatavägen, Kuni Korsholm

Ekopunkt

Torken, Koskövägen 49, Kvevlax Korsholm

Ekopunkt

Köklotvägen 1480, Köklot Korsholm

Ekopunkt

Bystugan, Kotået 22, Munsmo Korsholm

Ekopunkt

Söderuddsvägen 3, Norra Vallgrund Korsholm

Ekopunkt

Handelslag, Petsmovägen 508, Petsmo Korsholm

Ekopunkt

Replot Hamn, Byhamnvägen 198 Korsholm

Ekopunkt

Rimalvägen 82, Rimal Korsholm

Ekopunkt

UF-lokalen, Singsbyvägen Jungsundvägen korsning, Singsby Korsholm

Ekopunkt

Björkbacksvägen 14, Smedsby Korsholm

Ekopunkt

Fattigmarksvägen 14, Smedsby Korsholm

Ekopunkt

Brandstationen, Lallastået 17, Solf Korsholm

Ekopunkt

Nissustået 6, Tölby Korsholm

Ekopunkt

Söderuddsvägen 1526, mittemot daghem, Söderudden Korsholm

Ekopunkt

Marthaparken, Vassor byväg 35, Vassor Korsholm

Ekopunkt

Veikars Karosseri, Veikarsvägen 966, Veikars Korsholm

Ekopunkt

Brandstation, Målarbackvägen 2, Voitby Korsholm

Ekopunkt

Hembygdsgården, Västerhankmovägen 254, Västerhankmo Korsholm

Ekopunkt

Österhankmovägen 693, Österhankmo Korsholm

Ekopunkt

Vistanvägen 4, Brändövik Korsholm

Ekopunkt

Teugmovägen (nära Kvimovägen), Djupsund Vörå

Ekopunkt

Maxmo hembageri, Kvimovägen 224, Kvimo Vörå

Ekopunkt

Brandstation, Strandvägen 4, Maxmo kyrkby Vörå

Ekopunkt

Tottesund herrgård, Tottesund 529 Vörå

Ekopunkt

Västerö 1691 (mitt emot Skatavägen), Västerö Vörå

Ekopunkt

Perttiläntie 3 Storkyro

Ekopunkt

Ritaalanraitti 47, Ritaala Storkyro

Ekopunkt

Oltermannintie, Taipale Storkyro

Ekopunkt

UF-Ylipää, Valtaalantie 403, Valtaala Storkyro

Ekopunkt

SEO, Lehmäjoentie 250, Lehmäjoki Storkyro

Ekopunkt

Kolkintie 58, Kolkki Vasa

Ekopunkt

Manninojantie, Etelärinne Vasa

Ekopunkt

Bergö UF, Nyvägen 31, Bergö Malax

Ekopunkt

Hamnen, Åminnevägen 355, Åminne Malax

Ekopunkt

Björkasvägen 6, Yttermalax Malax

Ekopunkt

Fälisbrännvägen 2, Övermalax Malax

Ekopunkt

Lolax butik, Petalaxvägen 306, Petalax Malax

Ekopunkt

Björneborgsvägen 1576, Långåminne Malax

Ekopunkt

Björneborgsvägen 3286, Norrback Malax

Ekopunkt

Rösslevägen 4, Rejpelt Vörå

Ekopunkt

Rejpeltvägen 129, Andkil Vörå

Ekopunkt

Brandstationen, Vöråvägen 64, Mäkipää Vörå

Ekopunkt

F.d. Westins butik, Vöråvägen 106, Rökiö Vörå

Ekopunkt

Lotlaxvägen 420-426, Lotlax Vörå

Ekopunkt

Bertby-Lålaxvägen 789, Mittemot f.d. butiken, Bertby Vörå

Ekopunkt

Kaitsorvägen 47, Kaitsor Vörå

Ekopunkt

Bygården, Hömossvägen 6, Karvsor Vörå

Ekopunkt

Keskisvägen/Kaurajärvivägen korsning, Kaurajärvi Vörå

Ekopunkt

Vöråvägen 994, Kovik Vörå

Ekopunkt

Neste, Riksåttan 212, Palvis Vörå

Ekopunkt

Kaurajärvivägen/Aknusvägen korsning, Pettersbacka Vörå

Ekopunkt

Byagården, Vöråvägen 807, Tuckor Vörå

Ekopunkt

Stormossvägen 62, Bjurbäck Korsnäs

Ekopunkt

Teboil, Strandvägen 5039 B, Harrström Korsnäs

Ekopunkt

Helenelundvägen 59, Helenelund Korsnäs

Ekopunkt

Fd. Skolan, Korsbäckvägen 435, Korsbäck Korsnäs

Ekopunkt

Taklaxvägen 545, Taklax Korsnäs

Ekopunkt

Österövägen 581, Oxkangar Vörå

Ekopunkt

Oravais centrum, Ringvägen/Genvägen Vörå

Ekopunkt

Karvatvägen 77, Karvat Vörå

Ekopunkt

Bruksgatan, Kimo Vörå

Ekopunkt

Komossa UF, Komossavägen 220 Vörå

Ekopunkt

Brännarsvägen 736, Keskis Vörå

Ekopunkt

Tallstigen, Ruths Vörå

Ekopunkt

Jeppovägen 712, Österby Vörå

Rinki-ekopiste

Petalaxvägen 22, Petalax Malax

Rinki-ekopunkt

Aleksis Kivivägen 54, Vapenbrödrabyn Vasa

Rinki-ekopunkt

Citymarket Stenhaga, Kokkobergsvägen 2-6 Vasa

Rinki-ekopunkt

Rusta, Laddarevägen 1 Vasa

Rinki-ekopunkt

Pumpstationen, Gerby Strandvägen Vasa

Rinki-ekopunkt

Tallmarksvägen 21, Gerby Vasa

Rinki-ekopunkt

S-Market Gerby, Västerviksvägen 2 Vasa

Rinki-ekopunkt

Videvägen 4, Aspnäs Vasa

Rinki-ekopunkt

Tegelbruksgatan 46, Sandviken Vasa

Rinki-ekopunkt

Minimani, Skeppsgatan 13 Vasa

Rinki-ekopunkt

Lidl Melmo, Barkvägen 1 Vasa

Rinki-ekopunkt

K-supermarket Roparnäs, Kungsvägen 69 Vasa

Rinki-ekopunkt

Höstvesvägen/Söderlandsvägen (korsning), Höstves Vasa

Rinki-ekopunkt

Storviksvägen 4, Storviken Vasa

Rinki-ekopunkt

Björnvägen 56, Högbacken Vasa

Rinki-ekopunkt

Blomstergatan, Hemstrand Vasa

Rinki-ekopunkt

Vinkelgatan, Brändö Vasa

Rinki-ekopunkt

Nunnestigen, Prästgårdsbacken Vasa

Rinki-ekopunkt

ABC Prisma, Jukolavägen 1 Vasa

Rinki-ekopunkt

Rondellvägen 8, Infjärden Vasa

Rinki-ekopunkt

Paukkulavägen 13, Bobäck Vasa

Rinki-ekopunkt

Tjuvskyttegatan 2, P-området, Korsnäståget Vasa

Rinki-ekopunkt

S-market Korsnäståget, Gamlavasagatan 19 Vasa

Rinki-ekopunkt

Byagården, Runsorvägen 194, Runsor Vasa

Rinki-ekopunkt

ABC, Expresskurvan 2, Runsor Vasa

Rinki-ekopunkt

Batteriuddsvägen 15, Sunnanvik Vasa

Rinki-ekopunkt

Vikinga Båthamn, Valhallavägens slut Vasa

Rinki-ekopunkt

Idrottsplan, Postgatan, Gamla Vasa Vasa

Rinki-ekopunkt

Bockska hörnet (pumpstation), Dragnäsbäck Vasa

Rinki-ekopunkt

Långängstået 4, (pumpstation), Sundom Vasa

Rinki-ekopunkt

Svangatan, Teeriniemi Vasa

Rinki-ekopunkt

Västervikvägen 362, Västervik Vasa

Rinki-ekopunkt

Råbrinken 8, Västervik Vasa

Rinki-ekopunkt

Båthamnen, Västervikvägen 464, Västervik Vasa

Rinki-ekopunkt

Föreningshuset, Koskövägen 704, Koskö Korsholm

Rinki-ekopunkt

Sale Kvevlax, Kvevlaxvägen 2 Korsholm

Rinki-ekopunkt

Svedjevägen, Böle Korsholm

Rinki-ekopunkt

Sale Replot, Vallgrundvägen 1, Replot Korsholm

Rinki-ekopunkt

Smedsby UF, Smedsbyvägen 224 Korsholm

Rinki-ekopunkt

UF-lokalen, Himisbackvägen 1, Solf Korsholm

Rinki-ekopunkt

Skola, Sommarösundsvägen 263, Södra Vallgrund Korsholm

Rinki-ekopunkt

Lundvägens slut, Toby Korsholm

Rinki-ekopunkt

Brandstation, Tobyvägen 450, Toby Korsholm

Rinki-ekopunkt

Tarmo Gunnars butik, Kärklaxvägen 332, Kärklax Vörå

Rinki-ekopunkt

Sale Maxmo, Maxmovägen 239, Maxmo kyrkby Vörå

Rinki-ekopunkt

Skolvägen 9, Särkimö Vörå

Rinki-ekopunkt

Butik, Österö 2073, Österö Vörå

Rinki-ekopunkt

Sportplan, Lukkarinmäentie Storkyro

Rinki-ekopunkt

S-Market, Pohjankyröntie 143 Storkyro

Rinki-ekopunkt

Viljavarastontie 2, Orismala Storkyro

Rinki-ekopunkt

Urheilupolku vändplats, Lillkyro Vasa

Rinki-ekopunkt

Merikaarrontie 885, Merikaarto Vasa

Rinki-ekopunkt

Tervajoki skola, Malamontie 2, Tervajoki Vasa

Rinki-ekopunkt

S-Market Köpings Malax, Malmgatan 12, Yttermalax Malax

Rinki-ekopunkt

S-Market Övermalax, Viasvägen 94, Övermalax Malax

Rinki-ekopunkt

S-Market Vörå, Vöråvägen 1 Vörå

Rinki-ekopunkt

Sale Korsnäs, Industrivägen 3 Korsnäs

Rinki-ekopunkt

Söderbyvägen 3, Molpe Korsnäs

Rinki-ekopunkt

ABC Oravais, Karlebyvägen 75 Vörå

Rinki-ekopunkt

Sundomvägen 128, Sundom Vasa

Rinki-ekopunkt

K-market, Granviksvägen 2 Vasa

Ekopunkter tar emot:

 • returpapper
 • glasförpackningar
 • småmetall
 • batterier

För plastpåsar finns ett eget kärl. I dem kan du lägga tomma plastpåsar som använts vid transport av avfall till ekopunkten.

Insamling av kartongförpackningar finns på de ekopunkter som upprätthålls av Rinki Ab. På åtta av våra ekopunkter kan även plastförpackningar återlämnas.

Här kan du lämna plastförpackningar:

 • Korsholm Smedsby UF
 • Malax Köpings S-market
 • Vasa Prisma
 • Vasa Citymarket Stenhaga
 • Vasa Lidl Melmo
 • Vasa S-market Gerby
 • Storkyro S-market
 • Vörå S-market

Plastförpackningar kan även föras till samtliga återvinningsstationer.

Vid en del av ekopunkterna finns UFF:s insamlingslåda för användbara och rena kläder, skor, väskor, hemtextilier och leksaker. Här hittar du den närmaste UFF-insamlingspunkten. Observera att genom att klicka på länken förflyttas du till en annan sajt.

Lämna inget skräp vid ekopunkten om kärlen är fulla, tack!