Egnahemshus

Egnahemshus och småhus

Du som bor i egnahemshus eller i ett husbolag med färre än fem bostäder har olika alternativ för avfallshanteringen. Det är obligatoriskt med ett kärl för brännbart avfall för alla. Från och med oktober 2023 är det obligatoriskt att också sortera bioavfall i de flesta hushåll inom Stormossens verksamhetsområde (Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs). Här kan du läsa vilka områden den obligatoriska bioavfallsinsamlingen gäller samt vilka avfallstransportörer som kör bioavfallet.

Genom att separera bioavfall från brännbart avfall gör du en miljögärning. I brännbart avfall gör bioavfall mera skada än nytta, eftersom blött avfall brinner dåligt. Bioavfall som sorteras skilt kan i stället återvinnas som biogas och kompostjord i Stormossens bioavfallsanläggning.

Alternativ för att sortera bioavfall fr.o.m. 1.10.2023

Det finns fyra olika alternativ att sortera bioavfall för dig som bor i egnahemshus eller i ett husbolag med färre än fem bostäder.

1. Skilt kärl för bioavfall

Tömningen av kärlet och transporten av bioavfallet arrangeras av Stormossen från och med 1.10.2023. Via den här länken kan du se vilka områden den obligatoriska bioavfallsinsamlingen gäller samt vilka transportörer som kör på området. Kostnaden för bioavfallstömning av ett 140-liters kärl är 8,56€/gång. Själva kärlet kostar inget extra. Bioavfallskärlet töms varannan vecka under sommarhalvåret (april-oktober) och kan tömmas var fjärde vecka under vinterhalvåret (november-mars) eller mera frekvent vid behov. Mejla logistik@stormossen.fi eller ring 010 320 7600 om du vill förlänga bioavfallets tömningsintervall.

Hjälp, jag har fått ett överflödigt bioavfallskärl till gården

Kontakta Stormossens logistikenhet i fall om du har fått ett bioavfallskärl till gården, trots att du använder ett flerfackskärl eller har anmält till Vasaregionens avfallsnämnd att du komposterar. För att säkerställa att informationen blir korrekt, ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande till logistik@stormossen.fi där du uppger adress, telefonnummer och namnet på de vuxna i hushållet. Skriv gärna ”Bioavfallskärl” i meddelanderutan. Stormossen hämtar det överflödiga bioavfallskärlet från gården så fort det är möjligt. Vi tackar för tålamodet.  

2. Gemensamt kärl med grannen

Du kan också ha ett gemensamt bioavfallskärl med grannen. Gör i så fall en ansökan om gemensamt bioavfallskärl till Vasaregionens avfallsnämnd.

Om ni vill göra ändringar gällande gemensamma avfallskärl görs det via den här blanketten.

3. Egen sluten och värmeisolerande året runt-kompost

Om du har en sluten och värmeisolerande kompost som används året om kan du sortera ditt bioavfall i den. Komposten kan också vara gemensam med grannen. Även bokashi är tillåten. Den metoden kräver i så fall efterkompostering i en sluten kompost. Anmälan om kompostering ska göras via en blankett på Vasaregionens avfallsnämnds hemsida.

Om du vill sluta kompostera och i stället välja en annan metod för att sortera bioavfallet meddelas det via en blankett till Vasaregionens avfallsnämnd. Blanketten för kompostering upphör finns här.

Tips för kompostering finns bl.a. i Vasargionens avfallsnämnds komposteringsguide.

4. Stormossens flerfackskärl

I Stormossens flerfackskärl kan du sortera bioavfall, metallförpackningar, plastförpackningar och kartongförpackningar. Tömningspriset för flerfackskärlet är 14,86€/tömning (inkl. moms 24 %). I priset ingår transportavgift, hanteringsavgift för bioavfall (förpackningsavfall har ingen hanteringsavgift) samt kärlservice. Flerfackskärlet kan inte vara gemensamt med grannen.

Tömningsintervallet för flerfackskärlet är två veckor sommartid (april-oktober). På vintern (november-mars) kan tömningsintervallet förlängas till fyra veckor. Meddela i så fall detta till logistik@stormossen.fi eller ring 010 320 7600. Transporten och tömningen av flerfackskärlen sköts av Remeo på uppdrag av Stormossen. Frågor och respons gällande flerfackskärlet riktas till Stormossen via e-post info@stormossen.fi eller telefon 010 320 7600.

Brännbart avfall fortsättningsvis obligatoriskt för alla

Samtliga hushåll ska ha ett kärl för brännbart avfall. Du väljer och beställer själv avfallstransportör för det brännbara kärlet. Det går också att ha gemensamt kärl för brännbart avfall med grannen. Ansökan om gemensamma avfallskärl görs via en blankett till Vasaregionens avfallsnämnd.

Hur ofta ska brännbara kärlet tömmas?

Du som bor på område A:

Tömningsintervallet för brännbart avfall kan fr.o.m. 1.10.2023 vara upp till 12 veckor då bioavfallet sorteras separat eller komposteras. Du kan direkt komma överens med transportföretaget om ett förlängt tömningsintervall för brännbart avfall.

Du som bor på område B:

Det brännbara avfallet töms sommartid med 1-2 veckors intervaller och under vinterhalvåret med 1-4 veckors intervaller utan separat ansökan från avfallsnämnden.

Ansökan om förlängt tömningsintervall för brännbart avfall görs via en blankett till Vasaregionens avfallsnämnd.

Hur ska jag sortera resten?

Välsorterat avfall är bra för dig, din närmiljö och för kommande generationer. Papper, metall, glasförpackningar och batterier kan föras till närmaste ekopunkt. Via den här länken kan du se var ekopunkterna finns. Även kartong- och plastförpackningar kan sorteras och föras till en del ekopunkter.

Beställ egna kärl för förpackningsavfall

Du kan också välja att ha egna kärl för förpackningsavfall på din gård. Beställ kärl och transport av Stormossen via e-post logistik@stormossen.fi eller ring 010 320 7600. L&T Ympäristöpalvelut transporterar förpackningsavfall på Stormossens verksamhetsområde på uppdrag av Stormossen.

Förpackningsavfallens kärl och tömningar

Glasförpackningar (max. 240 liters  kärl) 8,16€/tömning
Metallförpackningar och små metallföremål (max. 240 liters kärl) 8,16€/tömning
Kartongförpackningar (max. 660 liters kärl) 7,95€/tömning
Plastförpackningar (max. 660 liters kärl) 7,95€/tömning

Avfallskärlen för glas- och metallförpackningar ska fr.o.m. 1.10.2023 tömmas minst en gång per år. Kärlen för kartong- och plastförpackningar ska tömmas minst var 12:e vecka.

Återvinningsstationerna betjänar

Från och med 1.1.2023 ska avlagda kläder och textiler också sorteras separat. Du kan föra avlagda textiler för återvinning till alla Stormossens återvinningsstationer.

Farligt avfall, el- och elektronikavfall och större objekt förs också till en återvinningsstation. Med Stormossens kundkort kan du besöka återvinningsstationen så många gånger du behöver. Varje hushåll inom Stormossens verksamhetsområde har rätt till Stormossens kundkort. Du kan också ladda ner kundkortet till din smarttelefon via Stormossens app.

Läs mera om avfallsavgifterna för egnahemshus och småhus här.

Måste jag ha ett avfallskärl även om jag inte har något avfall?

Ja. Alla hushåll ska vara anslutna till kommunal avfallsservice. Detta för att minimera tillfällen där avfall dumpas i naturen. Producerar du litet skräp rekommenderar vi gemensamma avfallskärl med grannen. Du kan också optimera det brännbara avfallets tömningsintervaller. Du kan också välja att kompostera i stället för att använda ett bioavfallskärl.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittade den information du sökte på den här sidan, kan du ta en titt på våra vanligaste frågor. Svaren på de vanligaste frågorna gällande framtidens avfallssortering hittar du via den här länken.