Omakotitalo

Egnahemshus och småhus

Invånare i egnahemshus och husbolag med 1-4 bostäder har många alternativ för avfallshållning. Hushållen kontaktar ett transportbolag som sköter om avfallstömningen. Minimikravet är ett avfallskärl för brännbart avfall i vilket man också får lägga bioavfall. Vi rekommenderar ändå alla hushåll att sortera bioavfall skilt. För det finns olika alternativ:

  • Separat bioavfallskärl
  • Flerfackskärl, L&T erbjuder kärl med fraktioner för brännbart och bioavfall
  • Fyrfackskärl, Remeo erbjuder kärl med fyra fraktioner; brännbart, bioavfall, glas och metall
  • Egen kompost, komposten bör vara värmeisolerad
  • Gemensamt kärl med dina grannar

Kontakta ditt transportbolag för att höra mera om deras lösningar. Många transportbolag erbjuder gratis tömning av papperskärlet.

Papper, metall, glas och batterier förs till närmsta ekopunkt. Även kartong och plastförpackningar kan sorteras och föras till en del ekopunkter.

Varje hushåll har rätt till Stormossens kundkort. Med kundkortet kan du besöka återvinningsstationen så många gånger du behöver.  Farligt avfall, el- och elektronikavfall och större objekt förs till en återvinningsstation.

Hur ofta ska kärlet tömmas?

Det beror på hur mycket avfall du har! Välsorterat avfall ger mindre sopor.

Det brännbara avfallet töms sommartid med 1-2 veckors intervaller och under vinterhalvåret med 1-4 veckors intervaller utan att separat ansökan från avfallsnämnden. Bioavfall töms med 1-2 veckors intervaller såväl sommar- som vintertid. Fyrfackkärl töms med 1-2 veckor intervaller sommartid och 1-4 veckors intervaller vintertid.

För att förlänga tömningsintervallerna görs en skriftlig ansökan hos Vasaregionens avfallsnämnd, PL 2, 65 101 VASA.

Måste jag ha ett avfallskärl även om jag inte har något avfall?

Ja. Alla hushåll ska vara anslutna till kommunal avfallsservice. Detta för att minimera tillfällen där avfall dumpas i naturen. Producerar du litet skräp rekommenderar vi ett litet avfallskärl och optimerade tömningsintervaller. Ett gemensamt kärl med grannen är också ett alternativ.