Egnahemshus

Egnahemshus och småhus

På Stormossens verksamhetsområde (Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs) ska man i egnahemshus och småhus (1-4 bostäder) enligt avfallshanteringsbestämmelserna sortera både blandavfall (brännbart avfall) och bioavfall på område A. Här kan du läsa vilka områden den obligatoriska bioavfallsinsamlingen gäller samt vilka avfallstransportörer som kör bioavfallet.

I egnahemshus och småhus kan man frivilligt ha egna kärl också för förpackningsavfall (metall-, glas-, plast- och kartongförpackningar). Genom en effektiv sortering kan du spara på både miljön och dina avfallskostnader.

Alternativ för att sortera bioavfall

Det finns fyra olika alternativ att sortera bioavfall för dig som bor i egnahemshus eller i ett husbolag med färre än fem bostäder.

1. Skilt kärl för bioavfall

Tömningen av kärlet och transporten av bioavfallet arrangeras av Stormossen. Via den här länken kan du se vilka områden den obligatoriska bioavfallsinsamlingen gäller samt vilka transportörer som kör på området. Kostnaden för bioavfallstömning av ett 140-liters kärl är 8,56€/gång. Själva kärlet kostar inget extra. Bioavfallskärlet töms varannan vecka under sommarhalvåret (april-oktober) och kan tömmas var fjärde vecka under vinterhalvåret (november-mars) eller mera frekvent vid behov. Mejla logistik@stormossen.fi om du vill förlänga bioavfallets tömningsintervall. 

2. Gemensamt kärl med grannen

Du kan också ha ett gemensamt bioavfallskärl med grannen. Gör i så fall en ansökan om gemensamt bioavfallskärl till Vasaregionens avfallsnämnd.

Om ni vill göra ändringar gällande gemensamma avfallskärl görs det via den här blanketten.

Kostnaden för tömningen delas mellan parterna enligt önskemål. För delade fakturor tillkommer en serviceavgift på 3,10€/faktura från Stormossen.

3. Egen sluten och värmeisolerande året runt-kompost

Om du har en sluten och värmeisolerande kompost som används året om kan du sortera ditt bioavfall i den. Komposten kan också vara gemensam med grannen. Även bokashi är tillåten. Den metoden kräver i så fall efterkompostering i en sluten kompost. Anmälan om kompostering ska göras via en blankett på Vasaregionens avfallsnämnds hemsida. Det går också att kompostera endast sommartid och ha Stormossens bioavfallskärl vintertid.

Om du vill sluta kompostera och i stället välja en annan metod för att sortera bioavfallet meddelas det via en blankett till Vasaregionens avfallsnämnd. Blanketten för att upphöra med kompostering finns här.

Tips för kompostering finns bl.a. i Vasaregionens avfallsnämnds komposteringsguide.

4. Stormossens flerfackskärl

I Stormossens flerfackskärl kan du sortera bioavfall, metallförpackningar, plastförpackningar och kartongförpackningar. Tömningspriset för flerfackskärlet är 14,86€/tömning (inkl. moms 24 %). I priset ingår transportavgift, behandlingsavgift för bioavfall (förpackningsavfall har ingen behandlingsavgift) samt kärlservice. Flerfackskärlet kan inte vara gemensamt med grannen.

Tömningsintervallet för flerfackskärlet är två veckor sommartid (april-oktober). På vintern (november-mars) kan tömningsintervallet förlängas till fyra veckor. Meddela i så fall detta till logistik@stormossen.fi. Transporten och tömningen av flerfackskärlen sköts av Remeo på uppdrag av Stormossen. Frågor och respons gällande flerfackskärlet riktas till Stormossen via e-post info@stormossen.fi eller telefon 010 320 7600.

Blandavfall obligatoriskt för alla

Samtliga hushåll ska ha ett kärl för blandavfall (brännbart avfall). Du väljer och beställer själv avfallstransportör för blandavfallskärlet. Det går också att ha gemensamt kärl för blandavfall med grannen. Ansökan om gemensamma avfallskärl görs via en blankett till Vasaregionens avfallsnämnd.

Hur ofta ska blandavfallskärlet tömmas?

Du som bor på område A:

Tömningsintervallet för blandavfall (brännbart avfall) kan vara upp till 12 veckor då bioavfallet sorteras separat eller komposteras. Du kan direkt komma överens med transportföretaget om ett förlängt tömningsintervall för blandavfall.

Du som bor på område B:

Blandavfallet (brännbara avfallet) töms sommartid med 1-2 veckors intervaller och under vinterhalvåret med 1-4 veckors intervaller utan separat ansökan från avfallsnämnden.

Ansökan om förlängt tömningsintervall för brännbart avfall görs via en blankett till Vasaregionens avfallsnämnd.

Hur ska jag sortera resten?

Välsorterat avfall är bra för dig, din närmiljö och för kommande generationer. Papper, metall, glasförpackningar och batterier kan föras till närmaste ekopunkt. Via den här länken kan du se var ekopunkterna finns. Även kartong- och plastförpackningar kan sorteras och föras till en del ekopunkter.

Beställ egna kärl för förpackningsavfall

Du kan också välja att ha egna kärl för förpackningsavfall på din gård. Beställ kärl och transport av Stormossen via e-post logistiikka@stormossen.fi eller ring 010 320 7600. L&T Ympäristöpalvelut transporterar förpackningsavfall på Stormossens verksamhetsområde på uppdrag av Stormossen.

Förpackningsavfallens kärl och tömningar

Glasförpackningar (max. 240 liters  kärl) 8,16€/tömning
Metallförpackningar och små metallföremål (max. 240 liters kärl) 8,16€/tömning
Kartongförpackningar (max. 660 liters kärl) 7,95€/tömning
Plastförpackningar (max. 660 liters kärl) 7,95€/tömning

Avfallskärlen för glas- och metallförpackningar ska fr.o.m. 1.10.2023 tömmas minst en gång per år. Kärlen för kartong- och plastförpackningar ska tömmas minst var 12:e vecka.

Återvinningsstationerna betjänar

Från och med 1.1.2023 ska avlagda kläder och textiler också sorteras separat. Du kan föra avlagda textiler för återvinning till alla Stormossens återvinningsstationer.

Farligt avfall, el- och elektronikavfall och större objekt förs också till en återvinningsstation. Med Stormossens kundkort kan du besöka återvinningsstationen så många gånger du behöver. Varje hushåll inom Stormossens verksamhetsområde har rätt till Stormossens kundkort. Du kan också ladda ner kundkortet till din smarttelefon via Stormossens app.

Läs mera om avfallsavgifterna för egnahemshus och småhus här.

Husägarens ansvarsområden

Som fastighetsägare behöver du se till att du sköter din andel av avfallshanteringen så att allting löper på så smidigt som möjligt.

Underhållet av gårdsplanen och -vägen, avfallspunkten samt avfallskärlen, t.ex. sandning, snöröjning, avlägsnande av is samt upptinande av fastfruset avfall hör till fastighetsinnehavarens ansvar. Om avfallskärlet inte kan tömmas p.g.a. fastighetsinnehavarens försummelser uppbär Stormossen en transportavgift för onödig avhämtning i enlighet med avfallshanteringsbestämmelserna.

Om du byter adress eller andra kontaktuppgifter ska du komma ihåg att meddela om dem till Stormossen. Läs mera i vår guide för dig som flyttar.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittade den information du sökte på den här sidan, kan du ta en titt på våra vanligaste frågor. Svaren på de vanligaste frågorna hittar du via den här länken.