Öppethållningstider

Kontoret

Stängt fram till 31.10 p.g.a coronaläget
Adress: Stormossvägen 56

Avfallsmottagning (tung trafik)

Öppet må-fre kl. 7-17
Adress: Stormossvägen 56

Återvinningsstationerna

Minimossen

Myrvägen 1 Storviken, Vasa

Info och öppettider

Till miniåtervinningsstationen Minimossen kan du föra en famn full med avfall. Vi tar emot brännbart avfall, trä, plast-, kartong- och glasförpackningar, metall, papper, keramik, kakel, fönsterglas, små elapparater och farligt avfall. Du kan också donera mindre föremål som är hela och rena. Större mängder avfall eller stora föremål, som möbler, förs till Sampogatans återvinningsstation.

Trädgårdsavfallsstation

Strömbergsgatan Vasa

Info och öppettider

Vasa trädgårdsavfallstation tar endast emot trädgårdsavfall. Självbetjäning utan personal. Ingen jordförsäljning. Med sitt kundkort kommer man in varje dag kl. 7-21. Stationen är öppen 1.5 - 31.10. Tel: 050 386 3188.

Stormossen

Stormossvägen 56 Kvevlax, Korsholm

Info och öppettider

Stormossens återvinningsstation har öppet må-fre kl. 7-19. Under maj-september även lö kl. 10-14 och under maj-juni även sö kl. 10-14. Telefonnummer 010 320 7651.

Korsnäs återvinningsstation

Degermoss skogsväg 166, Edsvik Korsnäs

Info och öppettider

Stationen är öppen på måndagar kl. 12-19. Telefonnummer 050 358 9124

Vasa återvinningsstation

Sampogatan 2, Dragnäsbäck Vasa

Info och öppettider

Vasa återvinningsstation i Dragnäsbäck är öppen måndag-fredag kl. 7-19. Stationen tar inte emot trädgårdsavfall. Telefonnummer: 010 320 7675.

Replot återvinningsstation

Båtvägen Korsholm

Info och öppettider

Stationen har öppet på tisdagar kl. 11.30-19. Telefonnummer: 010 320 7659

Storkyro återvinningsstation

Tolkintie 15 Storkyro

Info och öppettider

Storkyro återvinningsstaion är öppen på onsdagar kl. 12-19. Under april-september även tisdagar kl. 12-19. Telefonnummer 010 320 7662

Malax återvinningsstation

Fjärdingsvägen Malax

Info och öppettider

Malax återvinningsstation. Stationen är öppen på måndagar och onsdagar kl. 12-19 och fredagar kl. 14-19. Maj–september även lö 10–14. Telefonnummer: 010 320 7658 och 010 320 7659.

Maxmo återvinningsstation

Maxmovägen (mittemot minkfarmen) Vörå

Info och öppettider

Stationen är öppen på onsdagar kl. 15-19. Telefonnummer: 010 320 7645.

Solf återvinningsstation

Solfvägen 601 Korsholm

Info och öppettider

Stationen är öppen på torsdagar kl. 11.30-19. Telefonnummer: 010 320 7659

Särkimo återvinningsstation

Tosplot Kättalotvägen Vörå

Info och öppettider

Stationen är öppen to kl. 15-19. I juni-augusti även lö 14-16. Tel. 0103207645

Vikby återvinningsstation

Lostigen 5 Korsholm

Info och öppettider

Stationen är öppen på måndagar kl. 11.30-19. Under maj-september även på lördagar kl. 10-14. Telefonnummer: 010 320 7659

Lillkyro återvinningsstation

Kopentie 10 Vasa

Info och öppettider

Stationen har öppet på måndagar kl. 11-19. Telefonnummer: 010 320 7662.

Vörå återvinningsstation

Kaurajärvivägen 30 Vörå

Info och öppettider

Stationen är öppen på tisdagar kl. 12-19. Telefonnummer: 010 320 7645.

Oravais återvinningsstation

Industrivägen 8 Vörå

Info och öppettider

Oravais återvinningsstation är öppen på fredagar kl. 12-19. Under maj-september även lördagar kl. 10-13. Telefonnummer: 010 320 7645.