För skolor

Varje år producerar varje finländare över 500 kg avfall. Det är stora mängder och därför är det viktigt att sortera och förebygga uppkomsten av skräp. Hur ska vi tillsammans fixa skräpet?

För det första är det viktigt att förstå målsättningen i avfallsdirektiven. Det är grunden till vår verksamhet.

 1. Minska uppkomsten av avfall och dess skadlighet.
 2. Förbereda avfall för återanvändning.
 3. Tillvarata avfallet som material.
 4. Producera energi ur avfallet.
 5. Slutförvaring på deponi.

Förslag till diskussioner i klassen:

 • Vad är avfall och varför uppstår det?
 • Hur kan man minska på sitt avfall?
 • Vad ska vi göra med avfall?
 • Hur sorterar ni hemma?
 • Vad är matavfall och hur kan vi minska på det?
 • Varför får man inte kasta skräp?
 • På vems ansvar är det att naturen hålls ren?

Förslag på aktiviteter i klassen:

 • Sopsortera. Ni behöver hinkar för olika avfallstyper och skräp. Aktivera eleverna och samla ihop ett skräpberg. Sortera och diskutera. Är ni osäkra på vart ett föremål hör? Använd Stormossens sorteringsguide och träna på samma gång digitala verktyg.
 • Plocka skräp. Utmana en annan klass eller skola.
 • Håll en kläd- eller sakbytardag.
 • Pyssla ett framtidsträd av återvunnet material. Hur vill du att din natur och omvärld ska se ut när du blir stor? Skriv din önskning i trädet.

Stormossen ordnar årligen kampanjer tillsammans med andra avfallsbolag. Vi hoppas att ni deltar med nya elever varje år.