Skolbesök

För skolor

Hållbar utveckling som en del av skolans vardag

Varje år producerar varje finländare över 500 kg avfall. Det är stora mängder och därför är det viktigt att sortera och förebygga uppkomsten av skräp. Hur ska vi tillsammans fixa skräpet?

För det första är det viktigt att förstå målsättningen i avfallsdirektiven. Det är grunden till vår verksamhet.

 1. Minska uppkomsten av avfall och dess skadlighet.
 2. Förbereda avfall för återanvändning.
 3. Tillvarata avfallet som material.
 4. Producera energi ur avfallet.
 5. Slutförvaring på deponi.

Inlärningsmaterial

Vi jobbar som bäst på ett inspirationsmaterial, som innehåller roliga uppgifter som kan utföras tillsammans i klassen. Dessutom finns information om sortering och återvinning. Materialet passar alla årskurser.

I väntan på materialet ger vi förslag på arbetssätt.

Förslag till diskussioner i klassen:

 • Vad är avfall och varför uppstår det?
 • Hur kan man minska på sitt avfall?
 • Vad ska vi göra med avfall?
 • Hur sorterar ni hemma?
 • Vad är matavfall och hur kan vi minska på det?
 • Varför får man inte kasta skräp?
 • På vems ansvar är det att naturen hålls ren?

Förslag på aktiviteter i klassen:

 • Sopsortera. Ni behöver hinkar för olika avfallstyper och skräp. Aktivera eleverna och samla ihop ett skräpberg. Sortera och diskutera. Är ni osäkra på vart ett skräp hör? Använd Stormossens sorteringsguide och träna på samma gång användningen av digitala verktyg.
 • Plocka skräp. Utmana en annan klass eller skola.
 • Håll en kläd- eller sakbytardag.
 • Pyssla ett framtidsträd av återvunnet material. Hur vill du att din natur och omvärld ska se ut när du blir stor? Skriv din önskning i trädet.

Kampanjer

Tillsammans med andra avfallsbolag i nejden ordnar Stormossen varje år två kampanjer som riktar sig till elever i grundskolan.

 • Superåtervinnarna åk 4
 • Farligt avfall åk 7-9

I Superåtervinnarna uppmanas eleverna att läsa nyheter om avfallsbranschen, pyssla med återbrukat material, plocka skräp och ordna en sakbytardag. Kampanjen ordnas varje vår.

Kampanjen Farligt avfall riktar sig till högstadier. Eleverna lär sig att känna igen och hantera farligt avfall. Vår förhoppning är att eleverna blir uppmärksamma på sin egen omgivning och inser vikten av att handla ansvarsfullt och miljömedvetet. Kampanjen ordnas varje höst.

Vill er klass vara med?

Innan kampanjstart sänder vi ut information till skolorna. Lärarna anmäler de klasser som vill delta. Att delta kostar inget. Alla deltagare får ett litet pris och alla klasser deltar i utlottningen av en huvudvinst.

Frågor?

Undrar du över något gällande skolornas kampanjer kan du kontakta miljöfostraren sini.hemming@stormossen.fi