Skolbesök

För skolor

Hållbar utveckling är en del av skolans vardag. Varje finländare producerar årligen till och med 600 kg avfall, vilket innebär massiva mängder utsläpp och en stor påfrestning på miljön. Det bästa vi kan göra är att förebygga uppkomsten av avfall genom att granska våra konsumtionsvanor. Att främja återbruk är det näst bästa alternativet. Sortering av avfallet och återvinning av existerande material är också avgörande handlingar på vägen mot en hållbar framtid. Målsättningen är att öka materialåtervinningsgraden till 65 % fram till år 2035. Just nu ligger på ungefär 40 %. Det är viktigt att skolorna arbetar med miljöfrågor och främjar en hållbar livsstil.

 

Undervisningsmaterial

Mobilspel för låg- och högstadier

Vi har skapat två mobilspel som riktar sig till undervisningen i grundskolan. Spelen behandlar hur man genom sina egna handlingar kan skapa en hållbar livsstil som bidrar till att trygga vår framtid. Spelet Äventyret på återvinningens ö är skapat för åk 3-6 och Fight for future för åk 7-9. Båda spelen har blivit uppdaterade under år 2023.

Spelen är uppbyggda på spelplattformen Seppo och kan spelas med mobil, platta eller dator. Här hittar du instruktioner om hur man laddar ner och sätter igång spelet med eleverna.

Hjälp för undervisningen

Här finns vårt uppdaterade Inspirationsmaterial för lärare, som innehåller mångsidigt med roliga uppgifter för alla årskurser. Den röda tråden är hållbar livsstil samt sortering och återvinning.

Vi har också sammanställt presentationer som kan laddas ner och användas som stöd för undervisningen:

Sortering och återvinning åk 1-3

Sortering och återvinning åk 4-6

Sortering och återvinning åk 7-9

Producentsamfunden har gjort en övningsbok som passar bäst för elever i åk 3-4. Här kan du ladda ner boken Återvinnarna till din klass.

Om ni vill öva på att sortera i skolan har vi två sorteringsset som vi lånar ut till skolorna. Sorteringssetet innehåller en kasse med skräp, sorteringsämbar samt instruktioner och facit. Ta kontakt med miljöfostraren ifall du vill låna vårt sorteringsset: sini.hemming@stormossen.fi

Kultur i småbarnspedagogiken

Tillsammans med Vasa stad har vi producerat materialet Kulturstigen i småbarnspedagogiken, som hjälper personalen i daghemmen att kombinera kultur och hållbarhet i undervisningen. Ladda ner Kulturstigen-materialet via den här länken.

Vi har ännu kvar ett litet antal av materialet Dan och soptippen som försvann åt förskolor. Materialet innehåller en saga och tillhörande pysselböcker. Kontakta miljöfostraren om du vill beställa materialet: sini.hemming@stormossen.fi

 

Ny kampanj för högstadier! Lämpar sig ypperligt för ämnesöverskridande studier!

Tillsammans med andra avfallsbolag i nejden ordnar Stormossen varje år två kampanjer som riktar sig till elever i grundskolan.

  • Superåtervinnarna åk 4
  • Be sustainable åk 7-9

I kampanjen Superåtervinnarna jobbar eleverna tillsammans med att ta hand om naturen, välja hållbara alternativ samt minska på och sortera avfall. Kampanjen genomförs varje vår.

Kampanjen Be sustainable riktar sig till högstadier. Eleverna fördjupar sig i tre olika teman som handlar om hållbar livsstil. Varje tema innehåller också en praktisk bonusuppgift. Kampanjen ordnas varje höst.

Vill er klass vara med?

Innan kampanjstart sänder vi ut information till alla skolor. Lärarna anmäler de klasser som vill delta. Att delta kostar inget. Alla deltagare får ett litet pris och alla klasser deltar i utlottningen av en huvudvinst.

Frågor?

Undrar du över något gällande skolornas kampanjer kan du kontakta miljöfostraren sini.hemming@stormossen.fi