Skolbesök

För skolor

Hållbar utveckling som en del av skolans vardag

Varje finländare producerar årligen över 500 kg avfall, vilket innebär stora mängder utsläpp och en påfrestning på miljön. Det bästa vi kan göra är att förebygga uppkomsten av avfall genom att granska våra konsumtionsvanor. Att främja återbruk är det näst bästa alternativet. Sortering av avfallet och återvinning av existerande material är också avgörande handlingar på vägen mot en hållbar framtid. Det är viktigt att skolorna arbetar med miljöfrågor för att främja en hållbar livsstil.

Undervisningsmaterial

Nyhet! Mobilspel för låg- och högstadier

Vi har skapat två mobilspel som riktar sig till undervisningen i grundskolan och behandlar hur man genom hantering av avfall och våra egna handlingar kan skapa en hållbar livsstil som bidrar till att trygga vår framtid. Spelet Äventyret på återvinningens ö är skapat för åk 3-6 och Fight for future för åk 7-9.

Spelen är uppbyggda på spelplattformen Seppo och kan spelas med mobil, platta eller dator. Här hittar du instruktioner om hur man laddar ner och sätter igång spelet med eleverna.

Hjälp för undervisningen i grundskolan

Här finns vårt uppdaterade Inspirationsmaterial för lärare, som innehåller mångsidigt med roliga uppgifter för alla årskurser. Den röda tråden är hållbar livsstil samt sortering och återvinning.

Vi har också sammanställt presentationer som kan laddas ner och användas som stöd för undervisningen:

Sortering och återvinning åk 1-3

Sortering och återvinning åk 4-6

Sortering och återvinning åk 7-9

Producentsamfunden har gjort en övningsbok som passar bäst för elever i åk 3 och 4. Här kan du beställa boken Återvinnarna gratis till din klass.

För förskoleelever

Vi erbjuder fortsättningsvis vårt material Dan och soptippen som försvann åt förskolor. Materialet innehåller en saga och tillhörande pysselböcker. Kontakta miljöfostraren om ni vill beställa materialet eller ett besök till förskolan: sini.hemming@stormossen.fi

 

Kampanjer

Tillsammans med andra avfallsbolag i nejden ordnar Stormossen varje år två kampanjer som riktar sig till elever i grundskolan.

  • Superåtervinnarna åk 4
  • Farligt avfall åk 7-9

I Superåtervinnarna uppmanas eleverna att läsa nyheter om avfallsbranschen, pyssla med återbrukat material, plocka skräp och ordna en sakbytardag. Kampanjen ordnas varje vår.

Kampanjen Farligt avfall riktar sig till högstadier. Eleverna lär sig att känna igen och hantera farligt avfall. Vår förhoppning är att eleverna blir uppmärksamma på sin egen omgivning och inser vikten av att handla ansvarsfullt och miljömedvetet. Kampanjen ordnas varje höst.

Vill er klass vara med?

Innan kampanjstart sänder vi ut information till skolorna. Lärarna anmäler de klasser som vill delta. Att delta kostar inget. Alla deltagare får ett litet pris och alla klasser deltar i utlottningen av en huvudvinst.

Frågor?

Undrar du över något gällande skolornas kampanjer kan du kontakta miljöfostraren sini.hemming@stormossen.fi