Jordpriser

Stormossens kompostjord säljs på Grusterminalen i närheten av Stormossens avfallscentral i Kvevlax. Färdiga säckar med 500 kg eller 1000 kg kompostjord finns till försäljning. Större mängder kan hämtas direkt från Grusterminalen eller beställas hem via Grusterminalens webshop fr.o.m. 22.4.2023.

Köp Stormossens kompostjord från Grusterminalen fr.o.m. 22.4.2023

Adress: Djupsjö skogsväg 1 (i närheten av Stormossens avfallscentral)
Öppethållningstider: måndag-fredag kl. 8-17, lördag kl. 9-14
Betalning med bankkort, kontant eller faktura

Prislista med lastningshjälp

Bilsläpkärra 500 kg: 35€/kärra
Bromsad bilsläpkärra 1000 kg: 45€/kärra

Prislista utan lastningshjälp

Bilsläpkärra 500 kg: 25€/kärra
Bromsad bilsläpkärra 1000 kg: 35€/kärra

Tonpriser för trädgårdsjord

Trädgårdsjord 30€/ton

Har du frågor?

Om du har frågor gällande kompostjorden kan du kontakta Grusterminalen via telefonnummer 0406239747