Företagens avfallshantering

Företagstjänster

På Stormossens verksamhetsområde erbjuder det delägda bolaget Revisol Vaasa Oy avfallshanteringstjänster till företag. Bolagets verksamhet är förlagd till Stormossens avfallscentral.

Företagskunder betjänas av Revisol Vaasa.

Servicechef Seppo Ruostekoski, tel. 050 594 3176, seppo.ruostekoski@revisol.fi

Produktionschef Heikki Knookala, tel. 050 552 0124, heikki.knookala@revisol.fi

Områdeschef Esa Hanka, tel. 044 475 7018, esa.hanka@revisol.fi

Företagstjänster på basen av kommunens andrahandsansvar (TSV-tjänster)

Stormossen kan även i fortsättningen producera avfallshanteringstjänster för företag på basen av det kommunala andrahandsansvaret, s.k. TSV-tjänst, men först efter det att avfallsinnehavaren på dataplattformen Materialtorget (materiaalitori.fi) har sökt avfallsservice på marknaden.

Avfallsinnehavaren ska publicera en annons på dataplattformen Materialtorget och reservera minst 14 dagar för erhållande av anbud. På basen av erhållna anbud avgör avfallsinnehavaren om de kan anses vara erhållna till skäliga villkor. Om inte, får avfallsinnehavaren begära TSV-tjänsten av det kommunala avfallsbolaget. Avfallstaxan som fastställts av Vasaregionens avfallsnämnd  innehåller företagens och samfundens TSV-prislista (Avfallshantering i andra hand enligt Avfallslagen 33§).

Det lönar sig för företaget att meddela sitt eventuella behov av TSV-tjänster redan i samband med skapandet av annonsen på Materialtorget.

Skyldighet att använda sig av Materialtorget gäller inte

  • om behovet av kommunal avfallshantering föranleds av oförutsebar brådska
  • sådana företag vars värde på avfallshanteringen understiger 2 000 euro (moms 0 %) per år.

I dessa fall kan avfallsinnehavaren begära avfallshanteringstjänster direkt av Stormossen.

Tilläggsinformation om Materialtorget finns här.