Rekry

Vi söker nu en

Utvecklingschef

I takt med att den cirkulära ekonomin blir en allt viktigare del av samhällets olika sektorer blir vardagen på Stormossen allt mera spännande. Våra målsättningar är ambitiösa och vi vill för egen del skapa förutsättningar för att kunna nå dessa. Därför satsar vi nu speciellt på att utveckla verksamheten och av utvecklingschefen förväntar vi oss erfarenhet och stor iver för de möjligheter som AI, robotik och automatisering skapar. Vi förväntar oss att du har bevisad erfarenhet av att leda och genomföra utvecklingsprojekt, en stark förståelse för IT processer samt förmåga att jobba effektivt i ett brett nätverkssamarbete. Du har utmärkta kommunikations- och samarbetsförmåga, därtill kommunicerar du flytande på finska, svenska och engelska.

I den här nya uppgiften rapporterar du till vår verkställande direktör och som medlem i ledningsgruppen får du möjlighet att delta i den helhetsmässiga utvecklingen av verksamheten. I uppgiften ansvarar du för att planera och driva projekt av olika omfattning och vi hoppas också att du frimodigt bidrar med nya perspektiv och idéer, som vi tillsammans kan förädla.  Du fungerar i ett nära samarbete med produktionen och till din arbetsbild hör också anskaffningar inom IT, så visst har du intresse att jobba med en bred arbetsbeskrivning. Som lagspelare inkluderar du aktivt både interna och externa samarbetspartners. I genomförandet av projekten är du systematisk och organiserad.

Personen vi söker har minst fem års erfarenhet från energiindustrin, där du på nära håll fått följa prosesser som kring automation, systemutveckling och verksamhetsutveckling. Som ledare för ett litet team drar du också nytta av uppmuntrande och stödjande förmansarbete. Du har en lämplig teknisk eller möjligen ekonomisk högskoleutbildning.

Hos oss har du en ypperlig chans att göra ett meningsfullt arbete, där resultatet syns lokalt och utvecklingsarbetet samtidigt sträcker sig utanför Finlands gränser. Vill du vara med och driva frågor kring hållbar utveckling och samtidigt skapa en stark yrkeskunskap i en framtidsbransch? Då lönar det sig inte att missa denna möjlighet. Det är en fast tjänst och uppgiften är på heltid. Till våra arbetsförmåner hör kultur- och lunchsedlar samt sjukvårdsförsäkring. Därtill satsar vi aktivt på att främja personalens välmående också under arbetstid.

Intresserad?

Närmare information få av vår vd Aimo Latvala, tel. 010 320 7601, 6.4-9.4 samt MPS-konsult Daniel Särs, tel. 020 746 9620, 6.4-9.4. Sök uppgiften via uratori.mps.fi senast den 11.4. Obs! Du kan skicka in ansökan på svenska även om sidan är på finska.

Miljöfostrare

I den här högintressanta uppgiften får du aktivt driva ett viktigt rådgivnings- och fostringsarbete på Stormossens serviceområde. Med stort intresse för cirkulär ekonomi vill du påverka människors attityder och vanor. Genom ditt arbete kan vi tillsammans bygga en framtid vi kan vara stolta över. Vi har ambitiösa målsättningar och genom att brett nätverksarbete bidrar du som miljöfostrare till att sprida en mera hållbar livsstil. Vi vill därför se att du har en stark förmåga att skapa kontakt med människor i olika åldersgrupper. Du är idérik och kommunicerar smidigt på både finska och svenska. Vid behov klarar du dig också bra på engelska.

Som en del av det lilla och effektiva marknadsföringsteamet ansvarar du för samarbetet med utbildningsinstitutionerna och deltar aktivt i upprätthållandet av den interna och externa kommunikationen. Du är van att jobba i en digital miljö, för en av dina viktigaste uppgifter är att marknadsföra och inspirera unga och barn i skolåldern till att använda de spel vi utvecklat för upplysning kring återvinning och cirkulär ekonomi. Ditt aktiva nätverksbygge och starka organisationsförmåga skapar förutsättningar för ett effektivt arbete. Som tur är du inte ensam och hos oss har du förmånen att få samarbeta brett med våra specialister.

Vi förväntar oss att du har en för uppgiften lämplig utbildning, till exempel inom pedagogik. Viktigare än din utbildning är ändå ditt uppriktiga intresse för återvinning och cirkulär ekonomi. Arbetet förutsätter flexibilitet och förändringsvilja, eftersom pandemins utveckling har en direkt inverkan på förverkligandet av rådgivningsarbetet och guidningen av besöksgrupper. För att lyckas behöver du kunna jobba självständigt och vara initiativrik, gärna har du också tidigare erfarenhet av att jobba projektinriktat. Vi förutsätter minst 2 års arbetserfarenhet.

Hos oss har du en ypperlig chans att göra ett meningsfullt arbete och samtidigt få en utmärkt överblick av branschen. Uppgiften är tidsbestämd under moderskaps- och eventuell föräldraledighet. Till våra arbetsförmåner hör kultur- och lunchsedlar samt sjukvårdsförsäkring. Därtill satsar vi aktivt på att främja personalens välmående också under arbetstid.

Intresserad?

Närmare information fås av kommunikationschef Nina Lindman (miljöfostrarjobbet), tel. 010 320 7640, 6.4.–9.4 samt miljöfostrare Sini Hemming, tel. 010 320 7647, 29.3–1.4. Du kan också vända dig till MPS-konsult Daniel Särs, tel. 020 746 9620, 6.4–9.4. Sök uppgiften via uratori.mps.fi senast den 20.4. Obs! Du kan skicka in ansökan på svenska även om sidan är på finska.

Jobba på Stormossen

  • Fyll i blanketten nedan och sök sommarjobb eller lämna en öppen ansökan, sök praktikplats eller anmäl intresse att göra slutarbete på Stormossen.
  • Max filstorlek: 125 MB.
  • Max filstorlek: 125 MB.
  • Max filstorlek: 125 MB.
  • Max filstorlek: 125 MB.