Avfallsnämnden

Kontakta avfallsnämnden när du vill:

Ansöka om

  • förlängt tömningsintervall av sopkärlet
  • gemensamt avfallskärl
  • kompostering av slam
  • egenspridning av slam på egen åker (jordbrukare)

Anmäla om

Vasaregionens avfallsnämnd
www.avfall.fi
tel. 040 624 0923
PB 2, 65101 VASA

Avfallsbestämmelserna

Vasaregionens avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter har trätt i kraft 1.6.2022. Stormossens alla ägarkommuner (Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro, Vasa, Vörå) ingår i avfallsnämnden och föreskrifterna gäller i samtliga ägarkommuner. I avfallshanteringsföreskrifterna finns information om avfallskärl, fastigheternas avfallspunkter, avfallstransporter och -insamling samt tömningsintervaller.