Stormossen_2018IMG_0820

Kompostjord

Stormossens kompostjord är lämplig vid anläggning av grönområden, t.ex. gräsmattor, perenner, buskar och träd. Kompostjorden framställs av rötrester från bioavfall (trädgårdsjord) och slam (jord för gräsmatta). Stormossens kompostjord säljs på Grusterminalen i närheten av Stormossens avfallscentral i Kvevlax. Färdiga säckar med 500 kg eller 1000 kg kompostjord finns till försäljning.

Här hittar du jordpris och info om Grusterminalens försäljningsplats.

Stormossen ansvarar fortsättningsvis för produkterna. De testas noggrant genom hela processen och är trygga att använda. Livsmedelsverket har godkänt produkterna.

Kompostjorden innehåller:

  • jordförbättringskompost
  • sand
  • torv
  • stendamm
  • kalk

Här hittar du våra varudeklarationer: Varudeklaration trädgårdsjord och Varudeklaration kompostjord för gräsmatta