Stormossen_2018IMG_0820

Kompostjord

Stormossens kompostjord är lämplig vid anläggning av grönområden, t.ex. gräsmattor, perenner, buskar och träd. Kompostjorden framställs av rötrester från bioavfall (trädgårdsjord) och slam (jord för gräsmatta). Från och med 2.5.2023 är det Grusterminalen som ansvarar för tillverkningen av kompostjorden enligt Stormossens recept. Stormossen har fortsättningsvis ansvar för produkterna. De testas noggrant genom hela processen och är trygga att använda. Livsmedelsverket har godkänt produkterna.

Här är prislistan och Grusterminalens försäljningsplats

Här hittar du våra varudeklarationer: Varudeklaration trädgårdsjord och Varudeklaration kompostjord för gräsmatta

Kompostjorden innehåller:

  • jordförbättringskompost
  • sand
  • torv
  • stendamm
  • kalk