Stormossen_2018IMG_0820

Kompostjord

Stormossens kompostjord är lämplig vid anläggning av grönområden, t.ex. gräsmattor, perenner, buskar och träd. Kompostjorden framställs av rötrester från bioavfall (trädgårdsjord) och slam (jord för gräsmatta). Varje parti som går till försäljning testas för att säkra kvalitén och garantera en trygg produkt. Livsmedelsverket godkänner produkterna.

Här är prislistan och försäljningsplatserna

Kompostjordräknare

Här hittar du våra varudeklarationer: Varudeklaration trädgårdsjord, Varudeklaration kompostjord gräsmatta och Varudeklaration rötrest.

Kompostjorden innehåller:

  • jordförbättringskompost
  • sand
  • torv
  • stendamm
  • kalk