vapaa-ajan asunnot

Fritidsbostäder

Avfallet från din fritidsbostad kan skötas på olika sätt:

  • Ta med avfallet till sopkärlet hemma.
  • Kompostera bioavfall.
  • Skaffa ett avfallskärl till din stuga och kom överens om tömning med ett transportbolag.
  • Använd nyckelkärl för brännbart avfall.

Du kan ansluta din fritidsbostad till ett nyckelkärl för brännbart avfall. Kärlet kostar 25 euro/säsong och kan användas 1.5-30.9.  Nyckelpanten är 20 euro. Fyll i blanketten och returnera till en återvinningsstation eller till Stormossens kontor.

Året runt-användning kostar 60 euro.

Avfallskärlen för brännbart avfall finns utanför grinden vid alla återvinningsstationer och vid följande ställen:

BRÄNDÖVIK, ekopunkt, Vistanvägen
KARVAT, Karvatvägen
KORSNÄS, Sale, Industrivägen 3
MALAX, Neste Strandvägen 1521
MAXMO, Sale Maxmovägen 239
MOLPE, ekopunkt, Söderbyvägen 2
ORAVAIS, båthamnen
ORAVAIS, Bötesvägen
ORAVAIS, Järnlotsvägen
OXKANGAR, Ahlnäsvägen-Österövägen
OXKANGAR, Långkärshamn
PETSMO, Petsmo handelslag, Petsmovägen 509
REPLOT, Sale, Vallgrundsvägen 1
SÄRKIMO, Särkimo 919
TACKSAMVIKEN, Öjanvägen
ÖJSKATA, Öjskatavägen, hamn
ÖSTERÖ, Tarmo butik, Österö, 2017

Returpapper, glas, metall och batterier förs till en ekopunkt.

I samband med besöket skannas ditt kundkort och besöket registreras. Kundkortet kan laddas ner som en applikation i din smarttelefon eller beställas från Stormossens kontor, eller en återvinningsstation. Du behöver ditt kundnummer för att ladda ner applikationen.