Fritidsbostad

Fritidsbostäder

Avfallet från din fritidsbostad kan skötas på olika sätt:

  • Kompostera bioavfall
  • Skaffa ett avfallskärl till din stuga och kom överens om tömning med ett transportbolag
  • Använd nyckelkärl för blandavfall (brännbart avfall)

Du kan ansluta din fritidsbostad till ett nyckelkärl för blandavfall. Kärlet kostar 25 euro/säsong och kan användas 1.5-30.9.  Nyckelpanten är 20 euro. Året runt-användning kostar 60 euro. Fyll i den här blanketten och nyckeln skickas till dig per post.

Nyckelkärlen för blandavfall finns vid dessa ställen.

Returpapper, glasförpackningar, metall och batterier (samt kartong- och plastförpackningar) förs till en ekopunkt. Farligt avfall, byggavfall och annat återvinnbart avfall samt deponiavfall förs till återvinningsstationen.