vapaa-ajan asunnot

Fritidsbostäder

Avfallet från din fritidsbostad kan skötas på olika sätt:

  • Ta med avfallet till sopkärlet hemma.
  • Kompostera bioavfall.
  • Skaffa ett avfallskärl till din stuga och kom överens om tömning med ett transportbolag.
  • Använd nyckelkärl för brännbart avfall.

Du kan ansluta din fritidsbostad till ett nyckelkärl för brännbart avfall. Kärlet kostar 25 euro/säsong och kan användas 1.5-30.9.  Nyckelpanten är 20 euro. Fyll i blanketten och returnera till en återvinningsstation eller till Stormossens kontor.

Året runt-användning kostar 60 euro.

Avfallskärlen för brännbart avfall finns utanför grinden vid alla återvinningsstationer och vid följande ställen:

BRÄNDÖVIK, ekopunkt, Vistanvägen
KARVAT, Karvatvägen
KORSNÄS, Sale, Industrivägen 3
MALAX, Neste Strandvägen 1521
MAXMO, Sale Maxmovägen 239
MOLPE, ekopunkt, Söderbyvägen 2
ORAVAIS, båthamnen
ORAVAIS, Bötesvägen
ORAVAIS, Järnlotsvägen
OXKANGAR, Ahlnäsvägen-Österövägen
OXKANGAR, Långkärshamn
PETSMO, Petsmo handelslag, Petsmovägen 509
REPLOT, Sale, Vallgrundsvägen 1
SÄRKIMO, Särkimo 919
TACKSAMVIKEN, Öjanvägen
ÖJSKATA, Öjskatavägen, hamn
ÖSTERÖ, Tarmo butik, Österö, 2017

Returpapper, glas, metall och batterier förs till en ekopunkt.

Som ägare till en fritidsbostad har du rätt till två gratisbesök till våra återvinningsstationer. Besöken finns registrerade på ditt kundkort. Kundkortet kan laddas ner som en applikation i din smarttelefon eller beställas från Stormossens kontor, eller en återvinningsstation. Du behöver ditt kundnummer för att ladda ner applikationen.

Skärgårdens skrotinsamling

Skrotinsamlingskampanj ordnas varje sommar i skärgården. Den ordnas följande gång veckoslutet 26.7 – 28.7.2019. Metall-, el- och elektronikskrot kan samlas in på insamlingsflak vid följande platser:

Korsnäs: Storkors, Östra Strömgrund, Harrström (fiskehamn)
Malax: Bockören, Åminne (fiskehamn), Bredhällan
Korsholm: Kastet, Petsmo (fiskehamn), Norra Vallgrund (fiskehamn), Svedjehamn (Björköby)
Vasa: Kutterhamnen, Långskär, Byören
Vörå: Stråkaviken, Nabben, Hällnäs (båthamn), Oravais (båthamn)

Under kampanjen trafikerar servicefartyget Roope-Botnia i skärgården för att samla in skrot vid Jannes Saloon, Lars Björkasskär och Rönnskär (gamla lotsstation). Fråga om skrothämtning vid andra tidpunkter direkt av Rope-Botnia, tfn 050-5575022.