Ta kontakt

Kontoret är stängt fram till 31.8 p.g.a coronaläget.
Adress: Stormossvägen 56, Kvevlax

Kundservice telefonnummer betjänar må & fre kl. 9-15, ti-to kl. 10-14:

Telefonväxeln tel 010 320 7600
Fakturering tel 010 320 7610
Sorteringsrådgivning för hushåll tel 010 320 7676

Avfallscentralens port/våg öppen må-fre kl. 7-17
tel 010 320 7627

Tankningsstationer för biogas
Stormossvägen 3, 66530 Kvevlax
Expresskurvan 2, 65380 Vasa (Runsor)

Hämtningstjänst, uthyrning av flak och släpkärra
tel 010 320 7631

Samtal till 010 företagsnummer:
Från fast anslutning 8,35 cent/samtal + 6 cent/min.
Från mobilanslutning 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min.
(samtliga veckodagar 24 timmar i dygnet, inkl.moms 24 %).

ADMINISTRATION OCH EKONOMI

Aimo Latvala, verkställande direktör
tel 010 320 7601
aimo.latvala@stormossen.fi

Håkan Hagberg, ekonomichef
tel 010 320 7670
hakan.hagberg@stormossen.fi

Jenni Riekkinen, HR-chef
tel. 010 320 7606
jenni.riekkinen@stormossen.fi

KOMMUNIKATION OCH RÅDGIVNING

Nina Lindman, kommunikationschef
tel 010 320 7640
nina.lindman@stormossen.fi

Laura Keskitalo, kommunikatör (vikarie)
tel 010 320 7678
laura.keskitalo@stormossen.fi

Maija Hyytinen, miljöfostrare (vikarie)
tel 010 320 7618
maija.hyytinen@stormossen.fi

Sini Hemming, miljöfostrare (föräldraledig)
tel 010 320 7647
sini.hemming@stormossen.fi

Annika Ekholm, kommunikatör (föräldraledig)
tel 010 320 7646
annika.ekholm@stormossen.fi

TJÄNSTER

Seppo Ruostekoski, servicechef
(återvinningsstationerna, ekopunkterna, företagsrådgivning)
tel 010 320 7660
seppo.ruostekoski@stormossen.fi

MILJÖFRÅGOR, UTVECKLING OCH FORSKNING

Johanna Penttinen-Källroos, miljö- och kvalitetschef
tel 010 320 7636
johanna.penttinen-kallroos@stormossen.fi

Nisse Lithén, projektchef
tel 010 320 7625
nisse.lithen@stormossen.fi

Johan Saarela, utvecklingsingenjör
tel 010 320 7619
johan.saarela@stormossen.fi

Emelia Holm, miljöingenjör
tel 010 320 7671
emelia.holm@stormossen.fi

Heikki Knookala, avfallshanteringsexpert
tel 010 320 7624
heikki.knookala@stormossen.fi

MOTTAGNING OCH PRODUKTION

Kristiina Kuosma, driftschef
tel 010 320 7661
kristiina.kuosma@stormossen.fi

Per-Olof Holm, förman; avstjälpningsplats, interna transporter
tel 010 320 7650
per-olof.holm@stormossen.fi

Thomas Kalander, förman; biologisk behandling, gasproduktion
tel 010 320 7612
thomas.kalander@stormossen.fi

Vesa Lehtivuori, förman; vågfunktioner, kompostjord
tel 010 320 7633
vesa.lehtivuori@stormossen.fi