Ta kontakt

Kontoret är stängt fram till 31.10 p.g.a coronaläget.
Adress: Stormossvägen 56, Kvevlax

Kundservice telefonnummer betjänar må & fre kl. 9-15, ti-to kl. 10-14:

Telefonväxeln tel 010 320 7600
Fakturering tel 010 320 7610
Sorteringsrådgivning för hushåll tel 010 320 7676

Avfallscentralens port/våg öppen må-fre kl. 7-17
tel 010 320 7627

Tankningsstationer för biogas
Stormossvägen 3, 66530 Kvevlax
Expresskurvan 2, 65380 Vasa (Runsor)

Hämtningstjänst, uthyrning av flak och släpkärra
tel 010 320 7631

Samtal till 010 företagsnummer:
Från fast anslutning 8,35 cent/samtal + 6 cent/min.
Från mobilanslutning 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min.
(samtliga veckodagar 24 timmar i dygnet, inkl.moms 24 %).

ADMINISTRATION OCH EKONOMI

Aimo Latvala, verkställande direktör
tel 010 320 7601
aimo.latvala(a)stormossen.fi

Håkan Hagberg, ekonomichef
tel 010 320 7670
hakan.hagberg(a)stormossen.fi

Jenni Riekkinen, HR-chef
tel. 010 320 7606
jenni.riekkinen(a)stormossen.fi

KOMMUNIKATION OCH RÅDGIVNING

Nina Lindman, kommunikationschef
tel 010 320 7640
nina.lindman(a)stormossen.fi

Maija Hyytinen, miljöfostrare (vikarie)
tel 010 320 7618
maija.hyytinen(a)stormossen.fi

Sini Hemming, miljöfostrare (föräldraledig)
tel 010 320 7647
sini.hemming(a)stormossen.fi

Annika Ekholm, kommunikatör (föräldraledig)
tel 010 320 7646
annika.ekholm(a)stormossen.fi

TJÄNSTER

Seppo Ruostekoski, servicechef
(återvinningsstationerna, ekopunkterna, företagsrådgivning)
tel 010 320 7660
seppo.ruostekoski(a)stormossen.fi

MILJÖFRÅGOR, UTVECKLING OCH FORSKNING

Johanna Penttinen-Källroos, miljö- och kvalitetschef
tel 010 320 7636
johanna.penttinen-kallroos(a)stormossen.fi

Nisse Lithén, projektchef
tel 010 320 7625
nisse.lithen(a)stormossen.fi

Jarno Rajamäki, utvecklingschef
tel 010 320 7607
jarno.rajamaki(a)stormossen.fi

Johan Saarela, produktutvecklingschef
tel 010 320 7619
johan.saarela(a)stormossen.fi

Emelia Holmström, miljöingenjör
tel 010 320 7671
emelia.holmstrom(a)stormossen.fi

Heikki Knookala, avfallshanteringsexpert
tel 010 320 7624
heikki.knookala(a)stormossen.fi

MOTTAGNING OCH PRODUKTION

Kristiina Kuosma, driftschef
tel 010 320 7661
kristiina.kuosma(a)stormossen.fi

Per-Olof Holm, förman; avstjälpningsplats, interna transporter
tel 010 320 7650
per-olof.holm(a)stormossen.fi

Thomas Kalander, förman; biologisk behandling, gasproduktion
tel 010 320 7612
thomas.kalander(a)stormossen.fi

Vesa Lehtivuori, förman; vågfunktioner, kompostjord
tel 010 320 7633
vesa.lehtivuori(a)stormossen.fi