Ta kontakt

Kontoret stängt fr.o.m. 20.3 tills vidare. I normala fall öppet kl. 9-15, adress: Stormossvägen 56, Kvevlax

Kundservice telefonnummer betjänar vardagar kl. 9-15:

Telefonväxeln tel 010 320 7600
Fakturering tel 010 320 7610
Sorteringsrådgivning för hushåll tel 010 320 7676

Avfallscentralens port/våg öppen må-fre kl. 7-17
tel 010 320 7627

Tankningsstationer för biogas
Stormossvägen 3, 66530 Kvevlax
Expresskurvan 2, 65380 Vasa (Runsor)
tel 010 320 7612 (gasföreståndare Thomas Kalander)

Hämtningstjänst, uthyrning av flak och släpkärra
tel 010 320 7631

Samtal till 010 företagsnummer:
Från fast anslutning 8,35 cent/samtal + 6 cent/min.
Från mobilanslutning 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min.
(samtliga veckodagar 24 timmar i dygnet, inkl.moms 24 %).

ADMINISTRATION OCH EKONOMI

Aimo Latvala, verkställande direktör
tel 010 320 7601
aimo.latvala@stormossen.fi

Håkan Hagberg, ekonomichef
tel 010 320 7670
hakan.hagberg@stormossen.fi

KOMMUNIKATION OCH RÅDGIVNING

Nina Lindman, kommunikationschef
tel 010 320 7640
nina.lindman@stormossen.fi

Annika Ekholm, kommunikatör
tel 010 320 7646
annika.ekholm@stormossen.fi

Sini Hemming, miljöfostrare
tel 010 320 7647
sini.hemming@stormossen.fi

TJÄNSTER

Seppo Ruostekoski, servicechef
(återvinningsstationerna, ekopunkterna, företagsrådgivning)
tel 010 320 7660
seppo.ruostekoski@stormossen.fi

MILJÖFRÅGOR, UTVECKLING OCH FORSKNING

Johanna Penttinen-Källroos, miljö- och kvalitetschef
tel 010 320 7636
johanna.penttinen-kallroos@stormossen.fi

Nisse Lithén, projektchef
tel 010 320 7625
nisse.lithen@stormossen.fi

Johan Saarela, utvecklingsingenjör
tel 010 320 7619
johan.saarela@stormossen.fi

Emelia Holm, miljöingenjör
tel 010 320 7671
emelia.holm@stormossen.fi

MOTTAGNING OCH PRODUKTION

Heikki Knookala, driftschef
tel 010 320 7624
heikki.knookala@stormossen.fi

Per-Olof Holm, förman; avstjälpningsplats, interna transporter
tel 010 320 7650
per-olof.holm@stormossen.fi

Thomas Kalander, förman; biologisk behandling, gasproduktion
tel 010 320 7612
thomas.kalander@stormossen.fi

Vesa Lehtivuori, förman; vågfunktioner, kompostjord
tel 010 320 7633
vesa.lehtivuori@stormossen.fi

Kristiina Kuosma, förman; vattenrening, mekanisk behandling, lastgranskningar
tel 010 320 7661
kristiina.kuosma@stormossen.fi