Ekopunkt

Björkövägen 768 Korsholm

Ekopunkt

Iskmovägen 24 Korsholm

Ekopunkt

Jungsundvägen Korsholm

Ekopunkt

Kalvholmsvägen 360 Korsholm

Ekopunkt

Bäckstået 5 Korsholm

Ekopunkt

Kunivägen-Bonässkatavägen Korsholm

Ekopunkt

Koskövägen 49 Korsholm

Ekopunkt

Köklotv 1480 Korsholm

Ekopunkt

Kotået 22 Korsholm

Ekopunkt

Söderuddsvägen 3 Korsholm

Ekopunkt

Petsmovägen 508 Korsholm

Ekopunkt

Byhamnvägen 198 Korsholm

Ekopunkt

Rimalvägen 821 Korsholm

Ekopunkt

Singsbyvägen Jungsundvägen Korsholm

Ekopunkt

Björkbacksvägen 14 Korsholm

Ekopunkt

Fattigmarksvägen 14 Korsholm

Ekopunkt

Lallastået 17 Korsholm

Ekopunkt

Nissustået 6 Korsholm

Ekopunkt

Söderuddsvägen 1526 Korsholm

Ekopunkt

Vassor byväg 35 Korsholm

Ekopunkt

Veikarsvägen 966 Korsholm

Ekopunkt

Målarbackvägen 2 Korsholm

Ekopunkt

Västerhankmov. 254 Korsholm

Ekopunkt

Österhankmovägen 693 Korsholm

Ekopunkt

Vistanvägen 4 Korsholm

Rinki-ekopunkt

Koskövägen 704 Korsholm

Rinki-ekopunkt

Sale, Kvevlaxvägen 2 Korsholm

Rinki-ekopunkt

Svedjevägen Korsholm

Rinki-ekopunkt

Sale, Vallgrundvägen 1 Korsholm

Rinki-ekopunkt

Smedsby UF, Smedsbyvägen 224 Korsholm

Rinki-ekopunkt

UF-lokalen, Himisbackvägen 1 Korsholm

Rinki-ekopunkt

Sommarösundsvägen 263 Korsholm

Rinki-ekopunkt

Lundvägens slut Korsholm

Rinki-ekopunkt

Tobyvägen 450 Korsholm

Ekopunkter tar emot:

 • returpapper
 • glasförpackningar
 • småmetall
 • batterier

För plastpåsar finns ett eget kärl. I dem kan du lägga tomma plastpåsar som använts vid transport av avfall till ekopunkten.

Insamling av kartongförpackningar finns på de ekopunkter som upprätthålls av Rinki Ab. På åtta av våra ekopunkter kan även plastförpackningar återlämnas.

Här kan du lämna plastförpackningar:

 • Korsholm Smedsby UF
 • Malax Köpings S-market
 • Vasa Prisma
 • Vasa Citymarket Stenhaga
 • Vasa Lidl Melmo
 • Vasa S-market Gerby
 • Storkyro S-market
 • Vörå S-market

Plastförpackningar kan även föras till samtliga återvinningsstationer.

Vid en del av ekopunkterna finns UFF:s insamlingslåda för användbara och rena kläder, skor, väskor, hemtextilier och leksaker. Här hittar du den närmaste UFF-insamlingspunkten. Observera att genom att klicka på länken förflyttas du till en annan sajt.

Lämna inget skräp vid ekopunkten om kärlen är fulla, tack!

Trädgårdsjorden finns allt emellanåt

Små mängder trädgårdsjord finns tillgängliga på Stormossens och Storkyros återvinningsstationer allt emellanåt. Vi producerar hela tiden mera jord, men komposteringsprocessen tar sin tid. Vi kommer att informera så fort vi…