stormossen25

Ekobilen

Ekobilen kommer 3.5–14.6.2021

Farligt avfall, metallskrot samt el- och elektronikskrot kan föras avgiftsfritt till ekobilen när den kör i dina hemknutar. Nedan hittar du ekobilens schema. Kom ihåg att vänta på bilen, dumpa inget avfall på hållplatsen i förtid.

Farligt avfall:

spillolja, lysrör, energisparlampor, batterier, ackumulatorer, lösningsmedel, lack-, lim- och färgrester, impregneringsmedel, bekämpningsmedel, mediciner, basiska tvätt- och rengöringsmedel, syror

Metallskrot:

alla slags metallföremål, cyklar, motorer, fälgar, bastuugnar, centralvärmepannor, oljecisterner, metallverktyg, kastruller, stekpannor, tomma målfärgsburkar, konservburkar

El- och elektronikskrot:

hushållsmaskiner, kylapparater, TV-apparater, datorer, underhållningselektronik och elverktyg

Oljesugbilen är med i Malax, Storkyro och Vörå (ej Oravais). Tel. 010 7551 625.

Vi hämtar större mängder metallskrot (1000 kg) utmed körrutten. Ring och boka på nummer 010 320 7660 eller 0500 662 525.

Ekobilens tidtabell och hållplatser:

MALAX

Måndag 3.5

16.00–18.00 Bergö, Bredhällan båthamnen
18.45–20.30 Molpe (Korsnäs), båthamnen

Tisdag 4.5

16.00–17.00 Långåminne, Björneborgsvägen 1854 (Häggviks lager)
17.30–19.30 Övermalax, Viasvägen 3 (Bröderna Hemmings lager)

Onsdag 5.5

16.30–18.00 Petalax UF:s P-plats
18.30–19.30 Nyby, Nybyvägen 17, mittemot Nybygården
20.00–20.30 Ollas, P-plats, Björneborgsv. 3164

KORSHOLM

Måndag 17.5

16.30–17.00 Koskö, Hembygdsgården
17.15–18.00 Norra Jungsund, UF-lokalen
18.15–19.00 Singsby, UF-lokalen
19.45–20.30 Karperö, sportplans P-plats

Tisdag 18.5

13.00–13.30 Köklot, fiskehamnen
14.30–15.00 Söderudden, fiskehamnen
15.45–16.15 Norra Vallgrund, Vallan
16.30–17.00 Södra Vallgrund, butiken
17.45–19.00 Björköby, UF-lokalen
19.30–20.00 Replot, brandstationen

Onsdag 19.5

16.45–17.30 Vassor, UF-lokalen
18.00–18.30 Österhankmo, UF-lokalen
18.45–19.30 Västerhankmo, skolan
19.45–20.30 Petsmo, fiskhamnen

Torsdag 20.5

16.45–17.30 Skatila, UF-lokalen
18.00–19.00 Helsingby, UF–lokalens P-plats
19.30–20.00 Solf, Tackholmsvägen, parkeringsplatsen vid Pulsen

Fredag 21.5

17.00–17.45 Smesdsby, UF-lokalens ekopunkt
18.00–19.00 Kvevlax, UF-lokalen
19.15–20.00 Kuni, ekopunkten

VÖRÅ

Måndag 10.5

17.00–17.30 Palvis, Neste Riksåttan
18.00–18.45 Kaitsor, HMK Trading
19.00–20.00 Rejpelt, ekopunkten, Rejpeltvägen 129

Tisdag 11.5

17.00–17.45 Rejpeltvägen 9, P-plats
18.15–19.00 Kaurajärvi, fd Andelshandeln, Keskisv. 1
19.30–20.15 Pettersbacka, P-plats, Aknusvägen 2

Onsdag 12.5

15.30–16.30 Stråkaviken
17.00–17.30 Särkimo, brandstationen
17.45–18.15 Kvimo, ekopunkten, Kvimovägen 224 (Maxmo hembageri)
18.45–19.30 Nabben, P-plats
20.00–20.30 Kärklax, ekopunkten vid butiken, Kärklaxvägen 332

Tisdag 25.5

14.30–15.00 Komossavägen 248, UF-lokalens ekopunkt
15.15–16.00 Kimo bruks museum, P-plats
16.30–17.00 Österby, Jeppovägen 712, ekopunkten
18.00–18.30 Oravais ABC
19.00–19.30 Hellnäs, båthamnen
19.45–20.15 Oxkangar, ekopunkten, Österövägen 581

VASA – LILLKYRO

Onsdag 26.5

16.15–17.00 Merikaarto, Kotasen varasto Kolkintien risteyksessä
17.15–18.00 Keskusta, Kotasen puutyö
18.15–19.15 Tervajoki, Tervajoen koulun P-paikka

STORKYRO

Torsdag 27.5

17.00–17.30 Lehmäjoki, Lehmäjoen Huoltamo Mäkynen
18.00–19.00 Centrum, idrottsplanens P-plats
19.30–20.30 Orisberg, Yhteistalo, Seljäntie 507
21.00–21.30 Tervajoki stationen

KORSNÄS

Onsdag 2.6

14.00–15.00 Harrström, Strandvägens rastplats
15.15–16.15 Taklax, skolan
16.30–17.30 Korsnäs kyrkby, UF-lokalens P-plats
18.15–19.00 Korsbäck, skolan

VASA

Måndag 7.6

15.30–16.15 Vikinga, ekopunkten vid båthamnens pumpstation
16.30–17.00 Brändö, ekopunkten vid Vinkelgatan
17.15–18.00 Brändö St1
18.15–18.45 Vasklot, scenområdet bakom Tropiclandia
19.00–19.45 Sundom, Öjbergets P-plats

Tisdag 8.6

16.45–17.15 Vapenbrödrabyns skola
17.30–18.30 Orrnäs skola och daghem
18.45–19.15 Roparnäs K-Supermarket, P-plats
19.30–20.30 Roparnäs skola
20.40–21.15 Melmo, Lidl P-plats

Onsdag 9.6

16.00–16.30 Korsnäståget, Gamla Vasa gatans och Husmorsgatans korsning
17.00–17.30 Korsnäståget, Tjuvskyttegatan, utställningsområdets P-plats
17.45–18.15 Gamla Vasa, Variska
18.30–19.15 Höstves, ekopunkten
19.30–20.30 Gamla Vasa, Rauniogrillens P-plats

Torsdag 10.6

17.00–18.00 Gerby torg, korsningen mellan Gerby strandväg och Tallmarksvägen
18.15–19.00 Storvikens skola
19.15–20.00 Minimani P-plats

Fredag 11.6

17.00–17.45 Sunnanvik, parkeringsplats mellan motorvägen och Parallellvägen
18.00–18.30 Sandviken, Travgatans P-plats
18.45–19.30 Kaserntorget, från Kaserngatans sida
19.35–20.00 Fiskstranden
20.15–20.45 Inre hamnen

Måndag 14.6

17.00–17.30 Gamla busstationen
18.00–19.00 Västervik småbåtshamn
19.30–20.00 Runsor, Runsorvägen 194, bokbussens hållplats