stormossen25

Ekobilen

Farligt avfall, metallskrot samt el- och elektronikskrot kan föras avgiftsfritt till ekobilen när den kör i dina hemknutar. Nedan hittar du ekobilens schema. Kom ihåg att vänta på bilen, dumpa inget avfall på hållplatsen i förtid.

Farligt avfall:

Spillolja, lysrör, energisparlampor, batterier, ackumulatorer, lösningsmedel, lack-, lim- och färgrester, impregneringsmedel, bekämpningsmedel, mediciner, basiska tvätt- och rengöringsmedel och syror.

* Oljesugbilen är med i Malax 2.5, 6-7.5, Vörå 8.5, 13-14.5, Korsholm 20.5 och Storkyro 28.5.

Metallskrot:

Alla slags metallföremål, cyklar, motorer, fälgar, bastuugnar, centralvärmepannor, oljecisterner, metallverktyg, kastruller, stekpannor, tomma målfärgsburkar och konservburkar.

El- och elektronikskrot:

Hushållsmaskiner, kylapparater, TV-apparater, datorer, underhållningselektronik och elverktyg.

Ekobilens hållplatser och tidtabell 2.5-11.6.2024:

MALAX

Tisdag 2.5*

16.00–17.30 Bergö, Bredhällan båthamn
18.45–20.00 Molpe (Korsnäs), båthamnen

Måndag 6.5*

16.00–17.00 Långåminne, Björneborgsvägen 1854 (Häggviks lager)
17.30–18.30 Övermalax, Viasvägen 3 (Bröderna Hemmings lager)

Tisdag 7.5*

16.30–17.30 Petalax UF:s P-plats
19.30–20.00 Ollas, P-plats, Björneborgsv. 3164

VÖRÅ

Onsdag 8.5*

17.00–17.30 Palvis, Neste Riksåttan
17.45–18.15 Kaitsor, HMK Trading
18.45–19.15 Rejpelt, ekopunkten, Rejpeltvägen 129

Måndag 13.5*

17.00–17.45 Kaurajärvi, fd Andelshandeln, Keskisv. 1
18.00–18.30 Pettersbacka, P-plats, Aknusvägen 2

Tisdag 14.5*

15.30–16.30 Stråkaviken
16.45–17.15 Särkimo, brandstationen
17.30–18.00 Kvimo, ekopunkten, Kvimovägen 224 (Maxmo hembageri)
18.15–18.45 Nabben, P-plats
19.00–19.30 Kärklax, ekopunkten vid butiken, Kärklaxvägen 332

Onsdag 15.5

15.15–15.45 Kimo bruks museum, P-plast
16.00–16.30 Österby, Jeppovägen 712, ekopunkt
17.30–18.00 Oravais ABC
18.15–19.00 Hellnäs, båthamn

KORSHOLM

Torsdag 16.5

16.30–17.00 Koskö, Hembygdsgården
17.15–18.00 Norra Jungsund, UF-lokalen
18.15–19.00 Singsby, UF-lokalen
19.15–20.00 Karperö, sportplans P-plats

Måndag 20.5*

13.00–13.30 Köklot, fiskehamnen
14.30–15.00 Söderudden, fiskehamnen
15.15–15.45 Norra Vallgrund, Vallan
16.00–16.30 Södra Vallgrund, butiken
17.00–18.00 Björköby, UF-lokalen
18.30–19.00 Replot, brandstationen

Tisdag 21.5

16.45–17.15 Vassor, UF-lokalen
18.00–18.30 Österhankmo, UF-lokalen
18.45–19.15 Västerhankmo, skolan
19.45–20.15 Petsmo, fiskhamnen

Onsdag 22.5

16.00–16.30 Skatila, UF-lokalen
17.00–17.30 Helsingby, UF–lokalens P-plats
18.00–18.30 Solf, Tackholmsvägen, parkeringsplatsen vid Pulsen

Torsdag 23.5

16.00–16.30 Smesdsby, UF-lokalens ekopunkt
17.00–17.30 Kvevlax, UF-lokalen
17.45–18.15 Kuni, ekopunkten

VASA – LILLKYRO

Måndag 27.5

16.00 – 16.30 Merikart, Kotasen puutyös lager, Golkasvägens korsning
16.45 – 17.15 Centrum, Kotasen puutyö
17.30 – 18.00 Tervajoki, skolans P-plats

STORKYRO

Tisdag 28.5*

16.00–16.30 Lehmäjoki, Lehmäjoen Huoltamo Mäkynen
17.00–18.00 Centrum, idrottsplanens P-plats
18.30–19.00 Orisberg, Yhteistalo, Seljäntie 507

KORSNÄS

Onsdag 29.5

14.00–15.00 Harrström, Strandvägens rastplats
15.15–15.45 Taklax, skolan
16.00–16.30 Korsnäs kyrkby, UF-lokalens P-plats
16.45–17.45 Korsbäck, skolan

VASA

Måndag 3.6

16.00–16.30 Vikinga, ekopunkten vid Vinkelgatan
16.45–17.15 Brändö St1
17.30–18.00 Vasklot, scenområdet bakom Tropiclandia
18.15–18.45 Sundom, Öjbergets P-plats

Tisdag 4.6

16.45–17.15 Vapenbrödrabyns skola
17.30–18.00 Orrnäs skola och daghem
18.15–18.45 Roparnäs K-Supermarket, P-plats
19.00–19.30 Roparnäs skola
19.45–20.15 Melmo, Lidl P-plats

Onsdag 5.6

16.00–16.30 Korsnäståget, Gamla Vasa gatans och Husmorsgatans korsning
16.45–17.15 Korsnäståget, Hundparkens P-plats, Tjuvskyttegatan
17.30–18.00 Gamla Vasa, Variska
18.15–18.30 Höstves, ekopunkten

Torsdag 6.6

17.00–17.30 Gerby torg, korsningen mellan Gerby strandväg och Tallmarksvägen
17.45–18.15 Storvikens skola
18.30–19.00 Minimani P-plats

Måndag 10.6

17.00–17.30 Sunnanvik, parkeringsplats mellan motorvägen och Parallellvägen
17.45–18.15 Sandviken, Travgatans P-plats
18.30–19.00 Kaserntorget, på Kaserngatans sida
19.15–19.45 Inre hamnen

Tisdag 11.6

16.00–16.30 Västervik småbåtshamn
17.00–17.30 Runsor, Runsorvägen 194, bokbussens hållplats
17.45–18.15 Gamla Vasa, Rauniogrilli, P-plats

* Oljesugbilen är med