stormossen25

Ekobilen

Ekobilen kör 6.5-17.6.2019.

Ekobilen kör varje vår och tar kostnadsfritt emot hushållens farliga avfall, metallskrot och el- och elektronikskrot.

Till ekobilen kan du föra:

  • farligt avfall
    • spillolja, lysrör, energisparlampor, batterier, ackumulatorer, lösningsmedel, lack, lim- och färgrester, impregneringsmedel, bekämpningsmedel, basiska tvätt- och rengöringsmedel, syror
  • metallskrot
    • metallföremål, cyklar, motorer, fälgar, bastuugnar, centralvärmepannor, oljecistern, metallverktyg, kastruller, stekpannor, tomma målfärgsburkar, konservburkar
  • el- och elektronikskrot
    • hushållsmaskiner, kylapparater, TV, datorer, telefoner och elverktyg

Ekobilens tidtabell:

MALAX

må 6.5
16.00 – 18.00 Bergö, Bredhällan
18.45 – 20.30 Molpe (Korsnäs), båthamnen

ti 7.5
16.00 – 17.00 Långåminne, gamla Jurvavägens korsning (Häggvik)
17.30 – 19.30 Övermalax, Bröderna Hemmings lager

ons 8.5
16.30 – 18.00 Petalax UF:s P-plats
18.30 – 19.30 Nyby, Nybygården
20.00 – 20.30 Ollas, P-plats, Björneborgsv.

KORSHOLM

må 13.5
16.30 – 17.00 Koskö, Hembygdsgården
17.15 – 18.00 Norra Jungsund, UF-lokalen
18.15 – 19.00 Singsby, UF-lokalen
19.45 – 20.30 Karperö, sportplans P-plats

ti 14.5
13.00 – 13.30 Köklot, fiskehamnen
14.30 – 15.00 Söderudden, fiskehamnen
15.45 – 16.15 Norra Vallgrund, Vallan
16.30 – 17.00 Södra Vallgrund, butiken
17.45 – 19.00 Björköby, UF-lokalen
19.30 – 20.00 Replot, brandstationen

ons 15.5
16.45 – 17.30 Vassor, UF-lokalen
18.00 – 18.30 Österhankmo, UF-lokalen
18.45 – 19.30 Västerhankmo, skolan
19.45 – 20.30 Petsmo, fiskhamnen

to 16.5
16.45 – 17.30 Skatila, UF-lokalen
18.00 – 19.00 Helsingby, UF–lokalens P-plats
19.30 – 20.00 Solf, Tackholmsvägen, parkeringsplatsen vid Pulsen

må 20.5
17.00 – 17.45 Smedsby, UF-lokalens ekopunkt
18.00 – 19.00 Kvevlax, UF-lokalen
19.15 – 20.00 Kuni, ekopunkten

VÖRÅ

ti 21.5
17.00 – 17.30 Palvis, Neste Riksåttan
18.00 – 18.45 Kaitsor, HMK Trading
19.00 – 20.00 Rejpelt, ekopunkten

ons 22.5
17.00 – 17.45 Centrum, Rejpeltvägens P-plats
18.15 – 19.00 Kaurajärvi, fd Andelshandeln, Keskisv. 1
19.30 – 20.15 Pettersbacka, P-plats, Aknusvägen 2

to 23.5
15.30 – 16.30 Stråkaviken
17.00 – 17.30 Särkimo, brandstationen
17.45 – 18.15 Kvimo, ekopunkten vid butiken
18.45 – 19.30 Nabben, P-plats
20.00 – 20.30 Kärklax, ekopunkten vid butiken

må 27.5
14.30 – 15.00 Komossavägen 248, UF-lokalens ekopunkt
15.15 – 16.00 Kimo bruks museum, P-plats
16.30 – 17.00 Österby, Jeppovägen 712, ekopunkten
18.00 – 18.30 Oravais ABC
19.00 – 19.30 Hällnäs, båthamnen
19.45 – 20.15 Oxkangar, ekopunkten

VASA – LILLKYRO

ti 28.5
16.15 – 17.00 Merikaarto, Kotasen varasto Kolkintien risteyksessä
17.15 – 18.00 Centrum, Kotasen puutyö
18.15 – 19.15 Tervajoki, skolans P-plats

STORKYRO

ons 29.5
17.00 – 17.30 Lehmäjoki, Lehmäjoen Huoltamo Mäkynen
18.00 – 19.00 Keskusta, Centrum, idrottsplanens P-plats
19.30 – 20.30 Orisberg, Yhteistalo, Seljäntie 507
21.00 – 21.30 Tervajoki station

KORSNÄS

ti 4.6
14.00 – 15.00 Harrström, Strandvägens rastplats
15.15 – 16.15 Taklax, skola
16.30 – 17.30 Korsnäs kyrkby, UF-lokalens P-plats
18.15 – 19.00 Korsbäck, skolan

VASA

må 10.6
15.30 – 16.15 Vikinga, ekopunkten vid
båthamnens pumpstation
16.30 – 17.00 Brändö, ekopunkten vid Vinkelgatan
17.15 – 18.00 Brändö St1
18.15 – 18.45 Vasklot, scenområdet bakom Tropiclandia
19.00 – 19.45 Sundom, Öjbergets P-plats

ti 11.6
16.45 – 17.15 Vapenbrödrabyns skola
17.30 – 18.30 Orrnäs skola och daghem
18.45 – 19.15 Roparnäs K-Supermarket, P-plats
19.30 – 20.30 Roparnäs skola
20.40 – 21.15 Melmo, Lidl P-plats

ons 12.6
16.00 – 16.30 Korsnäståget, Gamla Vasa gatans och Husmorsgatans korsning
17.00 – 17.30 Korsnäståget, Tjuvskyttegatan, utställningsområdets P-plats
17.45 – 18.15 Gamla Vasa högstadium Variska
18.30 – 19.15 Höstves, ekopunkten
19.30 – 20.30 Gamla Vasa, Rauniogrillens P-plats

to 13.6
17.00 – 18.00 Gerby torg, korsningen mellan Gerby strandväg och Tallmarksvägen
18.15 – 19.00 Storvikens skola
19.15 – 20.00 Minimani P-plats

fre 14.6
17.00 – 17.45 Sunnanvik, parkeringsplats mellan motorvägen och Parallellvägen
18.00 – 18.30 Sandviken, Travgatans P-plats
18.45 – 19.30 Kaserntorget, från Kaserngatans sida
19.35 – 20.00 Fiskstranden
20.15 – 20.45 Inre hamnen

må 17.6
17.00 – 17.30 Gamla busstationen
18.00 – 19.00 Västervik småbåtshamn
19.30 – 20.00 Runsor, Runsorvägen 194, bokbussens hållplats