stormossen25

Ekobilen

Ekobilen kör 2.5-8.6.2023

Farligt avfall, metallskrot samt el- och elektronikskrot kan föras avgiftsfritt till ekobilen när den kör i dina hemknutar. Nedan hittar du ekobilens schema. Kom ihåg att vänta på bilen, dumpa inget avfall på hållplatsen i förtid.

Farligt avfall:

Spillolja, lysrör, energisparlampor, batterier, ackumulatorer, lösningsmedel, lack-, lim- och färgrester, impregneringsmedel, bekämpningsmedel, mediciner, basiska tvätt- och rengöringsmedel och syror.

* Oljesugbilen är med i Malax 2-4.5, Vörå 8-10.5 och Storkyro 24.5.

Metallskrot:

Alla slags metallföremål, cyklar, motorer, fälgar, bastuugnar, centralvärmepannor, oljecisterner, metallverktyg, kastruller, stekpannor, tomma målfärgsburkar och konservburkar.

El- och elektronikskrot:

Hushållsmaskiner, kylapparater, TV-apparater, datorer, underhållningselektronik och elverktyg.

Ekobilens hållplatser och tidtabell 2023:

MALAX

Tisdag 2.5*

16.00–17.30 Bergö, Bredhällan båthamn
18.45–20.00 Molpe (Korsnäs), båthamnen

Onsdag 3.5*

16.00–17.00 Långåminne, Björneborgsvägen 1854 (Häggviks lager)
17.30–19.00 Övermalax, Viasvägen 3 (Bröderna Hemmings lager)

Torsdag 4.5*

16.30–18.00 Petalax UF:s P-plats
18.30–19.30 Nyby, Nybyvägen 17, mittemot Nybygården
20.00–20.30 Ollas, P-plats, Björneborgsv. 3164

VÖRÅ

Måndag 8.5*

17.00–17.30 Palvis, Neste Riksåttan
17.45–18.15 Kaitsor, HMK Trading
19.00–20.00 Rejpelt, ekopunkten, Rejpeltvägen 129

Tisdag 9.5*

17.00–17.45 Rejpeltvägen 9, P-plats
18.15–19.00 Kaurajärvi, fd Andelshandeln, Keskisv. 1
19.15–19.45 Pettersbacka, P-plats, Aknusvägen 2

Onsdag 11.5*

15.30–16.30 Stråkaviken
17.00–17.30 Särkimo, brandstationen
17.45–18.15 Kvimo, ekopunkten, Kvimovägen 224 (Maxmo hembageri)
18.45–19.15 Nabben, P-plats
19.45–20.00 Kärklax, ekopunkten vid butiken, Kärklaxvägen 332

Torsdag 11.5

14.30–15.00 Komossavägen 248, UF-lokalens ekopunkt
15.15–16.00 Kimo bruks museum, P-plast
16.30–17.00 Österby, Jeppovägen 712, ekopunkt
18.00–18.30 Oravais ABC
19.00–19.30 Hellnäs, båthamn
19.45–20.00 Oxkangar, ekopunkt, Österövägen 581

KORSHOLM

Måndag 15.5

16.30–17.00 Koskö, Hembygdsgården
17.15–18.00 Norra Jungsund, UF-lokalen
18.15–19.00 Singsby, UF-lokalen
19.15–20.30 Karperö, sportplans P-plats

Tisdag 16.5

13.00–13.30 Köklot, fiskehamnen
14.30–15.00 Söderudden, fiskehamnen
15.45–16.15 Norra Vallgrund, Vallan
16.30–17.00 Södra Vallgrund, butiken
17.45–19.00 Björköby, UF-lokalen
19.30–20.00 Replot, brandstationen

Onsdag 17.5

16.45–17.30 Vassor, UF-lokalen
18.00–18.30 Österhankmo, UF-lokalen
18.45–19.15 Västerhankmo, skolan
19.45–20.30 Petsmo, fiskhamnen

Fredag 19.5

16.45–17.30 Skatila, UF-lokalen
18.00–19.00 Helsingby, UF–lokalens P-plats
19.30–19.45 Solf, Tackholmsvägen, parkeringsplatsen vid Pulsen

Måndag 22.5

17.00–17.45 Smesdsby, UF-lokalens ekopunkt
18.00–18.30 Kvevlax, UF-lokalen
18.45–19.15 Kuni, ekopunkten

VASA – LILLKYRO

Tisdag 23.5

16.15 – 17.00 Merikart, Kotasen puutyös lager, Golkasvägens korsning
17.15 – 18.00 Centrum, Kotasen puutyö
18.15 – 19.00 Tervajoki, skolans P-plats

STORKYRO

Onsdag 24.5*

17.00–17.30 Lehmäjoki, Lehmäjoen Huoltamo Mäkynen
18.00–19.00 Centrum, idrottsplanens P-plats
19.30–20.30 Orisberg, Yhteistalo, Seljäntie 507
21.00–21.30 Tervajoki stationen

KORSNÄS

Måndag 29.5

14.00–15.00 Harrström, Strandvägens rastplats
15.15–16.00 Taklax, skolan
16.15–17.00 Korsnäs kyrkby, UF-lokalens P-plats
17.30–18.30 Korsbäck, skolan

VASA

Tisdag 30.5

16.00–17.00 Brändö, ekopunkten vid Vinkelgatan
17.15–18.00 Brändö St1
18.15–18.30 Vasklot, scenområdet bakom Tropiclandia
18.45–19.30 Sundom, Öjbergets P-plats

Onsdag 31.5

16.45–17.15 Vapenbrödrabyns skola
17.30–18.00 Orrnäs skola och daghem
18.15–19.00 Roparnäs K-Supermarket, P-plats
19.15–19.45 Roparnäs skola
20.00–20.30 Melmo, Lidl P-plats

Måndag 5.6

16.00–16.30 Korsnäståget, Gamla Vasa gatans och Husmorsgatans korsning
16.45–17.15 Korsnäståget, Hundparkens P-plats
17.30–18.00 Gamla Vasa, Variska
18.15–18.30 Höstves, ekopunkten
18.45–19.45 Gamla Vasa, Rauniogrillens P-plats

Tisdag 6.6

17.00–17.30 Gerby torg, korsningen mellan Gerby strandväg och Tallmarksvägen
17.45–18.15 Storvikens skola
18.30–19.15 Minimani P-plats

Onsdag 7.6

17.00–17.45 Sunnanvik, parkeringsplats mellan motorvägen och Parallellvägen
18.00–18.30 Sandviken, Travgatans P-plats
18.45–19.15 Kaserntorget, från Kaserngatans sida
19.20–19.45 Fiskstranden
19.50–20.15 Inre hamnen

Torsdag 8.6

17.00–17.30 Västervik småbåtshamn
18.00–19.00 Gamla busstationen
19.30–20.00 Runsor, Runsorvägen 194, bokbussens hållplats

* Oljesugbilen är med