Stormossen_2018IMG_0529

Besök och rådgivning

Vi tar emot besöksgrupper och gör rådgivningsbesök med vissa begränsningar:

Vi tar emot besöksgrupper till avfallscentralens auditorium, men begränsar mängden till max. 20 personer. Vi kan ordna en föreläsning, men tyvärr är det för tillfället inte möjligt att gå runt på anläggningen. Vi beaktar noggrann handhygien samt säkerhetsavstånd under besöket.

Vår miljöfostrare kan även besöka er. Vi bedömer riskerna för varje tillfälle var för sig. Säkerhetsavstånden bör kunna bibehållas och skötsel av handhygienen ska vara säkrad. Sorteringsövning av skräp erbjuds för tillfället inte åt grupperna.

Ovan nämnda begränsningar är i kraft tills vidare.

Såhär fungerar besök och rådgivning i normalt läge

Grupper är välkomna att besöka avfallscentralen. En lämplig gruppstorlek är 10-20 personer. Programmet kan anpassas enligt gruppens önskemål. Vanligtvis startar vi inomhus med en föreläsning och avslutar med en rundtur på anläggningen.

Stormossens anläggning lämpar sig för elever i årskurs tre och uppåt.

Vår anläggning är ett industriområde med aktiv verksamhet. Rundvandringen görs utifrån gruppens förutsättningar och arbetssituationen på anläggningen.

Besöken är kostnadsfria.

Besök hos er?

Vi besöker skolor, föreningar och olika tematillställningar för att berätta om sortering och behandling av avfall. Innehållet planeras enligt ert behov och önskemål.

Kontakta miljöfostrare Sini Hemming tel. 010 320 7647, e-post sini.hemming@stormossen.fi.

Företagsrådgivning

Behöver ditt företag hjälp med att sortera avfallet rätt? Vi hjälper företagets personal i avfallsfrågor. Skolning kan ordnas i företagets egna utrymmen eller på Stormossen.

Kontakta servicechef Seppo Ruostekoski tel. 010 320 7660, e-post seppo.ruostekoski@stormossen.fi.

Besök Westenergy

Westenergys avfallsförbränningsanläggning finns bredvid Stormossens avfallscentral. Här får besöksgrupper kunskap om hur brännbart avfall blir till energi. Besöket inleds med en företagspresentation och avslutas med en guidad rundtur på anläggningen. Bokningskalender finns på Westenergys hemsida. Du kan också kontakta deras informatör Sanna Hautamaa tel 045-5277220.