Stormossen_2018IMG_0529

Besök och rådgivning

Miljöfostran och rådgivning hör till våra tjänster, som vi erbjuder utan extra kostnad. Utbudet varierar enligt situationen och vi rekommenderar att ni tar kontakt i god tid före önskad tidpunkt.

Besök på avfallscentralen

Grupper är välkomna att besöka avfallscentralen. Programmet kan anpassas enligt gruppens önskemål. Vanligtvis startar vi inomhus med en föreläsning och avslutar med en rundtur på anläggningen.

Stormossens anläggning lämpar sig för elever i årskurs fyra och uppåt. En lämplig gruppstorlek är max 20 personer.

Vår anläggning är ett industriområde med aktiv verksamhet. Rundvandringen görs utifrån gruppens förutsättningar och arbetssituationen på anläggningen.

Besök hos er?

Vi besöker skolor, föreningar och olika tematillställningar för att berätta om sortering och behandling av avfall. Innehållet planeras enligt ert behov och önskemål. Huvudtemat för år 2023 är att informera om ändringar i avfallsbestämmelserna till följd av den nya avfallslagen.

Kontakta miljöfostrare Sini Hemming tel. 010 320 7647 eller sini.hemming@stormossen.fi.

Företagsrådgivning

Behöver ditt företag hjälp med att sortera avfallet rätt? Kontakta vår servicechef Timo Lehtola tel. 010 320 7608 eller e-post timo.lehtola@stormossen.fi

Besök Westenergy

Westenergys avfallsförbränningsanläggning finns bredvid Stormossens avfallscentral. Här får besöksgrupper kunskap om hur brännbart avfall blir till energi. Besöket inleds med en företagspresentation och avslutas med en guidad rundtur på anläggningen. Bokningskalender finns på Westenergys hemsida. Du kan också kontakta deras informatör Sanna Hautamaa tel 045 5277 220.