Hur hittar jag återvinningsstationernas öppethållningstider?
Vem har rätt att få ett kundkort?

Alla hushåll och fritidsbostäder på Stormossens område som betalar ekoavgift har rätt till kundkort, även de som bor i radhus eller höghus. Läs mera om hur kundkortet fungerar genom att klicka på den här länken.

Avfallskärlet har inte blivit tömt, vem ska jag kontakta?

Stormossen ansvarar för tömning av följande kärl:

  • bioavfall
  • flerfackskärl
  • förpackningsavfall (metall-, glas-, kartong- och plastförpackningar) och batterier

Om tömningen av någon av dessa avfallskärl uteblivit kontaktas Stormossen logistiikka@stormossen.fi eller 010 320 7676.

Om tömningen berör blandavfall (brännbart avfall) eller returpapper, kontakta din egen avfallstransportör.

 

Jag har inget kundkort, men kan jag ändå föra avfall till en återvinningsstation?

Du måste alltid ha ditt kundkort med dig när du besöker en återvinningsstation. Om du inte har ett kundkort kan du fylla i en beställningsblankett på vår hemsida. Du kan välja mellan att få kundkortsnummer skickad direkt till din e-post, så att du kan registrera kundkortet direkt i Stormossens mobilapplikation. Du kan också få ett papperskort skickat till dig per post inom en vecka. På återvinningsstationerna kan du få ett papperskort i samband med ditt första besök.

För att ladda ner kundkortet som applikation i din smarttelefon behöver du ditt kundkortsnummer. Om du inte har ett kundkortsnummer måste du först beställa ett kundkort. Om du har ett kundkort, men inte vet ditt kundkortsnummer kan du be om att få uppgifterna via e-post info@stormossen.fi eller per telefon till Stormossens kontor 010 320 7600 må-fre kl. 9-15.

Jag producerar inget avfall. Måste jag ha ett kärl?

Ja. Alla hushåll ska enligt lagen vara anslutna till kommunal avfallsservice. Detta för att minimera tillfällen där avfall dumpas i naturen. Producerar du litet skräp rekommenderar vi ett mindre avfallskärl och optimerade tömningsintervaller. Ett gemensamt kärl med grannen är också ett alternativ.

Vad baserar sig förändringarna i avfallshanteringsföreskrifterna på?

Vasaregionens avfallsnämnd har godkänt de lokala avfallshanteringsföreskrifterna trädde i kraft 1.6.2022. De baserar sig på Finlands avfallslag, som förpliktigar bl.a. att bioavfall ska samlas in separat i egnahemshus samt att plast- och kartongförpackningar ska sorteras i bostadsbolag. Bakgrunden finns i ett EU-direktiv om ökad återvinningsgrad till 65 % fram till år 2035.

Vad ska sorteras som bioavfall?

Till bioavfallet hör allt sådant som förmultnar, t.ex. alla typer av matrester, skal från frukt och grönsaker, fiskrens samt fasta och flytande fetter (i en kartongförpackning). Till bioavfallet hör också kaffefilter, tepåsar, hushållspapper, pappersservetter och vissnade blommor. Man får även sätta äggkartonger i bioavfallet. Tyvärr orsakar äggskal stora problem i Stormossens anläggning, så vi rekommenderar att man slänger äggskal i blandavfallet (brännbart avfall). Till bioavfallet hör dock inte hundbajs och kattsand o.dyl.

Vad är behandlingsavgift?

Till Stormossens ansvar hör mottagning och behandling av kommunalt avfall. Kostnaderna för hushållens fastighetsvisa avfallshantering består av transportavgift och behandlingsavgift. Behandlingsavgiften består av direkta och indirekta kostnader som uppstår då avfallet tas omhand och vidareförädlas. Stormossen behandlar avfallet antingen själv eller genom köptjänster.

Vad är ekoavgift?

Ekoavgiften faktureras av alla hushåll och fritidsbostäder på Stormossens område. Med ekoavgiften upprätthålls bl.a. ekopunkter, återvinningsstationer, kampanjinsamlingar och avfallsrådgivning.

Ekoavgiften baserar sig på Avfallslagen, enligt vilken såväl stadigvarande bostad som fritidsbostad är skyldig att delta i kostnaderna för investeringskostnader och kostnader för upprätthållande av avfallsservicen som betjänar fastigheterna.

Vasaregionens avfallsnämnd har fastställt avgiften, som är en s.k. offentligrättslig avgift (Avfallstaxa). Därmed förutsätts inget avtal mellan kommun och fastighetsinnehavare. I enlighet med avfallstaxan sköter Stormossen faktureringen. Avfallstaxan finns till påseende på avfallsnämndens hemsida. I taxan finns grunderna för avgiften nämnda.

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är uppgraderad biogas (CBG=compressed biogas), naturgas (CNG=compressed natural gas) eller en blandning av båda gaserna. Vid Stormossens tankstationer säljs endast CBG. För tankning av gasfordon komprimeras gasen först till cirka 300 bar och fylls sen i bilens tank med cirka 200 bar.

Hur bestäms ekoavgiften?

Från och med 1.1.2023 bestäms ekoavgiften för fastigheter med 1-4 bostäder bostadsvis och inte enligt antalet personer som tidigare. Det blir nu likadant som för fastigheter med 5 eller flera bostäder.