Fungerar gasbilen på vintern i kylan?

De flesta gasbilar startar på bensin och kopplar automatiskt över till gasdrift efter några sekunder. Detta görs för att hålla bränslesystemet för bensin i skick. Gasen förvaras i bilens gastank med ett tryck på cirka 200 bar. Fordonsgasen övergår inte till flytande form på annat vis än genom nedkylning till -161 grader. Med andra ord är det inga problem under vintern.

Hur länge tar det att tanka?

Det tar ungefär tre minuter. Ett stort plus är att gasen inte klottar.

Hur ska man sortera lampor egentligen?

Lampor sorteras lite olika beroende på vilken sorts lampa det är fråga om. Traditionella glödlampor samt halogenlampor får sättas i brännbart avfall. Billyktornas brännare är likaså brännbart avfall. LED-lampor är el- och elektronikskrot, liksom alla lampslingor, ljusstakar och armaturer som använder el eller batterier. Energisparlampor och lysrör däremot hör till farligt avfall på grund av att de innehåller kvicksilver.

Energisparlampor och LED-lampor samt lysrör som är under 25 cm långa kan föras till affärer som säljer lampor utan kostnad eller köpskyldighet:

  • butiker inom dagligvaruhandeln på minst 1000 msom säljer el- och elektronikapparater
  • specialaffärer på minst 200 m2 som säljer el- och elektronikapparater
Jag producerar inget avfall. Måste jag ha ett kärl?

Ja. Alla hushåll ska vara anslutna till kommunal avfallsservice. Detta för att minimera tillfällen där avfall dumpas i naturen. Producerar du litet skräp rekommenderar vi ett litet avfallskärl och optimerade tömningsintervaller. Ett gemensamt kärl med grannen är också ett alternativ.

Kan vi sortera bioavfall i egnahemshus?

Ja! Ni gör en miljögärning när ni sorterar bioavfall skilt. Ni kan skaffa en egen bioavfallstunna eller ett flerfackskärl. Alternativt kan man ha ett gemensamt kärl med grannarna. Kontakta ditt transportbolag för prisuppgifter. Kompostering av bioavfall är ju också en möjlighet. Mera information om vilka möjligheter det finns hittar du sidan om bioavfall.

Löns det att köra gasbil trots drivkraftsskatten?

Bilskatten för en gasbil ligger mellan bensin- och dieselbilens skattenivå. Drivkraftsskatten för en normalstor gasbil är cirka 250 euro per år. Paket- och lastbilar som drivs med gas har samma drivkraftsskatt som motsvarande diesel. Trots drivkraftsskatten är fordonsgas det billigaste drivmedelsalternativet som ger ca cirka 30 procent lägre kostnad i förbrukning jämfört med bensin.

På vilket sätt är fordonsgas miljövänligare än bensin och diesel?

Fordonsgas tillverkas av bioavfall och slam. Det betyder att den är förnyelsebar, lokalproducerad och koldioxidneutral. Gasbilen har mindre partikelutsläpp och mindre utsläpp av kväveoxid jämfört med bensin och diesel. En fördel med gasbussarna är att de är tystare än dieselbussarna.

Så egnahemshus kommer ganska lätt undan med andra ord?

Det kan man ju tycka. Egnahemshus behöver endast ha ett kärl för brännbart avfall. De som bor i egnahemshus kan själv kompostera bioavfallet om de vill. Alternativt kan man skaffa en egen tunna för bioavfall, ett flerfackskärl eller ha gemensamt bioavfallskärl med grannarna. Avfallsbestämmelserna kommer att ändra så småningom och verkar det även bli obligatoriskt för egnahemshus att samla bioavfallet skilt.

Vad händer med de soppåsar som kommer från egnahemshus och som innehåller både brännbart och bioavfall?

De bränns vid Westenergy. Anläggningens processer klarar av bioavfallet, men tyvärr betyder ett fuktigare avfall att det inte går att utvinna lika mycket energi ur soporna. Dessutom går man miste om möjligheten att materialåtervinna bioavfallet i form av biogas och kompostjord. Om bioavfallet sorteras skilt ökar även återvinningsgraden.

Vad hör inte till bioavfallet eller det brännbara?

Glas, metall och papper sorteras skilt för sig och förs till ekopunkten eller i fastighetens egna kärl. Elektronikavfall och farligt avfall ska också i fortsättningen föras till återvinningsstationen. Också större mängder renoveringsavfall hör hemma på återvinningsstationen.

Vad hör till bioavfall?

Till bioavfallet hör allt sådant som förmultnar, alltså alla typer av matrester så som potatisskal, fiskrens, gammal mat och äppelskruttar. Till bioavfallet hör också kaffefilter, hushållspapper, pappersservetter och vissnade blommor. Man får även slänga äggskal och äggkartonger i bioavfallet.

Vad hör till brännbart avfall?

Till brännbart avfall hör i praktiken det mesta av avfallet som inte duger för annan återvinning. I brännbart avfall kan man dessutom sätta oanvändbara textilier och mindre mängder avfall som inte går att bränna t.ex. en glödlampa, en kaffekopp eller en spegel. Farligt avfall och batterier hör inte hemma i brännbart avfall. Av det brännbara avfallet utvinner man vid Westenergys anläggning energi i form av el och fjärrvärme.

Vad kostar gasen?

1,45 €/kg. Jämfört med bensin motsvarar det knappt en euro per liter. Gasen är ungefär en tredjedel billigare än bensin.

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är uppgraderad biogas (CBG=”compressed” biogas), naturgas (CNG=”compressed” natural gas) eller en blandning av båda gaserna. För tankning av gasfordon komprimeras gasen först till cirka 300 bar och fylls sen i bilens tank med cirka 200 bar.

Var finns insamlingspunkter för plastförpackningar?

På Stormossens område finns tio insamlingspunkter: Prisma, Citymarket Stenhaga, Lidl Aspnäs, S-market Gerby, S-market Vörå, S-market Storkyro, S-market Malax och UF-lokalen i Smedsby. Dessutom tar samtliga återvinningsstationer emot plastförpackningar utan kostnad.

Var får man mera bioavfallspåsar?

Bioavfallspåsar kan hämtas kostnadsfritt från våra återvinningsstationer eller medborgarinfo i Vasa (huvudbiblioteket) eller Lillkyro. Biopåsar delas också ut vid Ekosoppi och Röda korsets loppis.

Var kan man tanka i Vasaregionen?

Vid Gastor tankningsstation på Stormossvägen 3 i Kvevlax. Betalning med bankkort (alla förutom American Express). År 2020 öppnar vi vår andra tankningsstation vid Expresskurvan vid ABC i Runsor.

Var säljs gasbilar?

De flesta bilförsäljare har gasbilar i sitt sortiment. Har du tur hittar du en bil som finns färdigt hos försäljaren. Att beställa en ny gasbil från fabriken tar i regel flera månader. På den begagnade marknaden finns förhållandevis lite gasbilar. I takt med att efterfrågan ökar, ökar dock importbilarnas antal. Är du intresserad av en gasbil kan det vara en idé att kolla utbudet i Sverige.

Varför fungerar inte bionedbrytbara påsar?

Därför att de borde vara 100 % nedbrytbara för att det inte ska lämna plastbitar i kompostjorden. Biopåsarnas nedbrytbarhet har testats i laboratorier, som inte har samma förhållanden som råder i vår bioavfallsanläggning.

Varför kan inte allt avfall kastas i samma påse?

Vi strävar efter en så hög grad av återvinning som möjligt. Genom att sortera avfall på platsen där det uppstår har vi lättare att återanvända avfallet som råvara för nya produkter. Materialåtervinning är ur miljösynpunkt viktigare än energiåtervinning.

Varför sorterar man bioavfallet i en papperspåse?

Stormossen har en rötningsanläggning, var bioavfallet rötas till biogas som sedan används till el och värme. Vanligaste behandlingssätt för bioavfallet i Finland är kompostering. När man komposterar bioavfall kan man använda så kallade 100 % biologiskt nerbrytbara plastaktiga påsar som oftast är vita eller ljusgröna. Tyvärr fastanas de här påsarna i våra maskiner när vi hanterar bioavfall. Därför kan man inte använda dessa påsar. Bioavfall skall sorteras i papperspåsar, kuvert utan fönster, en mjölpåse eller i en brun biologiskt nedbrytbar påse som heter BIOSKA +, som är tillverkad speciellt för rötningsanläggningar och hemkomposter.

Varför tillverkar Stormossen fordonsgas?

Då vi tillverkar fordonsgas återvinner vi avfall som fordonsbränsle. Vått bioavfall som brinner dåligt i Westenergys anläggning kan istället nyttjas optimalt. Vi kan erbjuda kunderna ett bra alternativ till konventionella drivmedel som dessutom är förmånligt, lokalproducerat och miljövänligt.

Varför är det olika regler för olika typer av hus?

Grundproblemet är att många av de bilar som transporterar avfallet ännu inte kan ta emot två olika avfallstyper på en gång. Det våta bioavfallet kräver dessutom extra täta fordon. Och att ha två olika bilar att hämta avfallet utanför tätorterna från varje egnahemshus skulle inte vara miljömässigt försvarbart.

Vem använder gasen?

Vem som helst som har ett gasdrivet fordon! Vasa stads tolv biogasbussar tankar hos oss, likaså Stormossens egna fordon, bl.a. last- och paketbil. Även ett par avfallstransportbilar har övergått till gas. Vår tankningsstation används också av en växande skara privatbilister.

Vem har rätt att få ett kundkort?

Alla hushåll på vårt område har rätt till kundkort, även de som bor i radhus eller höghus. Läs mera om hur kundkortet fungerar genom att klicka på den här länken.

Vilka påsar för bioavfall fungerar i Stormossens anläggning?

Bioavfall kan samlas i Stormossens egna papperspåsar, andra papperspåsar så som mjöl- eller potatispåsar eller påsar vikta av tidningspapper.

Vågar jag satsa på en gasbil då det finns så få tankningsstationer?

På en gastank kommer man förvånansvärt långt, till och med 500 kilometer! Majoriteten av gasbilarna är s.k. bifuel-bilar. När gasen är slut byter bilen automatiskt till bensin eller diesel. Beroende på hur stor bensintanken är kan du köra ytterligare upp till 500 kilometer. I Finland finns 54 gastankningsstationer, och nya är ständigt under planering. Utöver Stormossens stationer finns de närmaste i Jeppo och Seinäjoki.

Vårt husbolag har börjat sortera kartong, vad händer med det sedan?

Kartong samlas in vid Encores (tidigare Paperinkeräys) enhet i Liselund, Vasa. Kartongen balas och åker vidare som råvara till pappersindustrin. Att sortera kartong i husbolaget är ett bra sätt att få ner avfallskostnaderna. I det brännbara avfallet tar kartong förhållandevis mycket plats, och rätt sorterat är kartong billigare än brännbart avfall. Har husbolaget flera kärl för brännbart kanske ett kan bytas ut till kartong?

Vårt husbolag vill samla in plast, är det möjligt?

En del avfallstransportörer transporterar även plast. Kontakta ert transportbolag och kom överens om saken med dem.

Är gasbilen en lönsam investering?

Generellt sett ja. Gasbilarna kostar ungefär samma som motsvarande bensinbilar, men bränslet är billigare. Man kan även konvertera sin nuvarande bensinbil till en gasbil.

Är tekniken pålitlig?

Gasbilar har funnits länge. Tekniken är inte ny och man behöver inte vara rädd för så kallade barnsjukdomar. Gasbilen ses som ett hållbart alternativ eftersom de generellt slits mindre än bensindrivna bilar.