Fungerar gasbilen på vintern i kylan?

De flesta gasbilar startar på bensin och kopplar automatiskt över till gasdrift efter några sekunder. Detta görs för att hålla bränslesystemet för bensin i skick. Gasen förvaras i bilens gastank med ett tryck på cirka 200 bar. Fordonsgasen övergår inte till flytande form på annat vis än genom nedkylning till -161 grader. Med andra ord är det inga problem under vintern.

Hur länge tar det att tanka?

Det tar ungefär tre minuter. Ett stort plus är att gasen inte klottar.

Hur ska man sortera lampor egentligen?

Lampor sorteras lite olika beroende på vilken sorts lampa det är fråga om. Traditionella glödlampor samt halogenlampor får sättas i brännbart avfall. Billyktornas brännare är likaså brännbart avfall. LED-lampor är el- och elektronikskrot, liksom alla lampslingor, ljusstakar och armaturer som använder el eller batterier. Energisparlampor och lysrör däremot hör till farligt avfall på grund av att de innehåller kvicksilver.

Energisparlampor och LED-lampor samt lysrör som är under 25 cm långa kan föras till affärer som säljer lampor utan kostnad eller köpskyldighet:

  • butiker inom dagligvaruhandeln på minst 1000 msom säljer el- och elektronikapparater
  • specialaffärer på minst 200 m2 som säljer el- och elektronikapparater
Jag producerar inget avfall. Måste jag ha ett kärl?

Ja. Alla hushåll ska vara anslutna till kommunal avfallsservice. Detta för att minimera tillfällen där avfall dumpas i naturen. Producerar du litet skräp rekommenderar vi ett litet avfallskärl och optimerade tömningsintervaller. Ett gemensamt kärl med grannen är också ett alternativ.

Löns det att köra gasbil trots drivkraftsskatten?

Bilskatten för en gasbil ligger mellan bensin- och dieselbilens skattenivå. Drivkraftsskatten för en normalstor gasbil är cirka 250 euro per år. Paket- och lastbilar som drivs med gas har samma drivkraftsskatt som motsvarande diesel. Trots drivkraftsskatten är fordonsgas det billigaste drivmedelsalternativet som ger ca cirka 30 procent lägre kostnad i förbrukning jämfört med bensin.

På vilket sätt är fordonsgas miljövänligare än bensin och diesel?

Fordonsgas tillverkas av bioavfall och slam. Det betyder att den är förnyelsebar, lokalproducerad och koldioxidneutral. Gasbilen har mindre partikelutsläpp och mindre utsläpp av kväveoxid jämfört med bensin och diesel. En fördel med gasbussarna är att de är tystare än dieselbussarna.

Vad händer med de soppåsar som kommer från egnahemshus och som innehåller både brännbart och bioavfall?

De bränns vid Westenergy. Anläggningens processer klarar av bioavfallet, men tyvärr betyder ett fuktigare avfall att det inte går att utvinna lika mycket energi ur soporna. Dessutom går man miste om möjligheten att materialåtervinna bioavfallet i form av biogas och kompostjord. Om bioavfallet sorteras skilt ökar även återvinningsgraden.

Vad hör till brännbart avfall?

Till brännbart avfall hör i praktiken det mesta av avfallet som inte duger för annan återvinning. I brännbart avfall kan man dessutom sätta oanvändbara textilier och mindre mängder avfall som inte går att bränna t.ex. en glödlampa, en kaffekopp eller en spegel. Farligt avfall och batterier hör inte hemma i brännbart avfall. Av det brännbara avfallet utvinner man vid Westenergys anläggning energi i form av el och fjärrvärme.

Vad kostar gasen?

1,45 €/kg. Jämfört med bensin motsvarar det knappt en euro per liter. Gasen är ungefär en tredjedel billigare än bensin.

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är uppgraderad biogas (CBG=”compressed” biogas), naturgas (CNG=”compressed” natural gas) eller en blandning av båda gaserna. För tankning av gasfordon komprimeras gasen först till cirka 300 bar och fylls sen i bilens tank med cirka 200 bar.

Var finns insamlingspunkter för plastförpackningar?

På Stormossens område finns tio insamlingspunkter: Prisma, Citymarket Stenhaga, Lidl Aspnäs, S-market Gerby, S-market Vörå, S-market Storkyro, S-market Malax och UF-lokalen i Smedsby. Dessutom tar samtliga återvinningsstationer emot plastförpackningar utan kostnad.

Var kan man tanka i Vasaregionen?

Stormossen har två tankningsstationer. Den ena finns vid avfallscentralen på Stormossvägen 3 i Kvevlax och den andra vid Expresskurvan vid ABC i Runsor. Betalning med bankkort (alla förutom American Express).