Hur ska man sortera lampor egentligen?

Lampor sorteras lite olika beroende på vilken sorts lampa det är fråga om. Traditionella glödlampor samt halogenlampor får sättas i brännbart avfall. Billyktornas brännare är likaså brännbart avfall. LED-lampor är el- och elektronikskrot, liksom alla lampslingor, ljusstakar och armaturer som använder el eller batterier. Energisparlampor och lysrör däremot hör till farligt avfall på grund av att de innehåller kvicksilver.

Energisparlampor och LED-lampor samt lysrör som är under 25 cm långa kan föras till affärer som säljer lampor utan kostnad eller köpskyldighet:

  • butiker inom dagligvaruhandeln på minst 1000 msom säljer el- och elektronikapparater
  • specialaffärer på minst 200 m2 som säljer el- och elektronikapparater
Jag producerar inget avfall. Måste jag ha ett kärl?

Ja. Alla hushåll ska vara anslutna till kommunal avfallsservice. Detta för att minimera tillfällen där avfall dumpas i naturen. Producerar du litet skräp rekommenderar vi ett litet avfallskärl och optimerade tömningsintervaller. Ett gemensamt kärl med grannen är också ett alternativ.

Vad händer med de soppåsar som kommer från egnahemshus och som innehåller både brännbart och bioavfall?

De bränns vid Westenergy. Anläggningens processer klarar av bioavfallet, men tyvärr betyder ett fuktigare avfall att det inte går att utvinna lika mycket energi ur soporna. Dessutom går man miste om möjligheten att materialåtervinna bioavfallet i form av biogas och kompostjord. Om bioavfallet sorteras skilt ökar även återvinningsgraden.

Var finns insamlingspunkter för plastförpackningar?

På Stormossens område finns tio insamlingspunkter: Prisma, Citymarket Stenhaga, Lidl Aspnäs, S-market Gerby, S-market Vörå, S-market Storkyro, S-market Malax och UF-lokalen i Smedsby. Dessutom tar samtliga återvinningsstationer emot plastförpackningar utan kostnad.

Varför kan inte allt avfall kastas i samma påse?

Vi strävar efter en så hög grad av återvinning som möjligt. Genom att sortera avfall på platsen där det uppstår har vi lättare att återanvända avfallet som råvara för nya produkter. Materialåtervinning är ur miljösynpunkt viktigare än energiåtervinning.

Vem har rätt att få ett kundkort?

Alla hushåll på vårt område har rätt till kundkort, även de som bor i radhus eller höghus. Läs mera om hur kundkortet fungerar genom att klicka på den här länken.

Vårt husbolag har börjat sortera kartong, vad händer med det sedan?

Kartong samlas in vid Encores (tidigare Paperinkeräys) enhet i Liselund, Vasa. Kartongen balas och åker vidare som råvara till pappersindustrin. Att sortera kartong i husbolaget är ett bra sätt att få ner avfallskostnaderna. I det brännbara avfallet tar kartong förhållandevis mycket plats, och rätt sorterat är kartong billigare än brännbart avfall. Har husbolaget flera kärl för brännbart kanske ett kan bytas ut till kartong?

Vårt husbolag vill samla in plast, är det möjligt?

En del avfallstransportörer transporterar även plast. Kontakta ert transportbolag och kom överens om saken med dem.

Vad hör till brännbart avfall?

Till brännbart avfall hör i praktiken det mesta av avfallet som inte duger för annan återvinning. I brännbart avfall kan man dessutom sätta oanvändbara textilier och mindre mängder avfall som inte går att bränna t.ex. en glödlampa, en kaffekopp eller en spegel. Farligt avfall och batterier hör inte hemma i brännbart avfall. Av det brännbara avfallet utvinner man vid Westenergys anläggning energi i form av el och fjärrvärme.

Vad hör till bioavfall?

Till bioavfallet hör allt sådant som förmultnar, alltså alla typer av matrester så som potatisskal, fiskrens, gammal mat och äppelskruttar. Till bioavfallet hör också kaffefilter, hushållspapper, pappersservetter och vissnade blommor. Man får även slänga äggskal och äggkartonger i bioavfallet.

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är uppgraderad biogas (CBG=”compressed” biogas), naturgas (CNG=”compressed” natural gas) eller en blandning av båda gaserna. För tankning av gasfordon komprimeras gasen först till cirka 300 bar och fylls sen i bilens tank med cirka 200 bar.

Varför tillverkar Stormossen fordonsgas?

Då vi tillverkar fordonsgas återvinner vi avfall som fordonsbränsle. Vått bioavfall som brinner dåligt i Westenergys anläggning kan istället nyttjas optimalt. Vi kan erbjuda kunderna ett bra alternativ till konventionella drivmedel som dessutom är förmånligt, lokalproducerat och miljövänligt.