Hur hittar jag återvinningsstationers öppethållningstider?
Hur rena ska plastförpackningarna vara?

Plastförpackningarna ska returneras rena och torra. Smutsiga och illaluktande förpackningar sorteras i brännbart avfall. Plastförpackningarna sköljs med kallt vatten och låts torka. Om varmvatten och diskmedel behövs för rengöringen, är det bättre ur miljöperspektiv att sätta förpackningen i brännbart avfall. Plastförpackningarna är tillräckligt rena om man kan förvara dem inomhus i ett par veckor utan att det orsakar luktolägenheter.

 

Hur ska man sortera lampor egentligen?

Lampor sorteras lite olika beroende på vilken sorts lampa det är fråga om. Traditionella glödlampor samt halogenlampor får sättas i brännbart avfall. Billyktornas brännare är likaså brännbart avfall. Alla andra lampor ska returneras till en återvinningsstation eller annan insamlingspunkt för lampor.

LED-lampor är el- och elektronikskrot, liksom alla lampslingor, ljusstakar och armaturer som använder el eller batterier. Energisparlampor och lysrör hör till farligt avfall på grund av att de innehåller kvicksilver.

Energisparlampor och LED-lampor samt lysrör som är under 25 cm långa kan föras till affärer som säljer lampor utan kostnad eller köpskyldighet:

  • butiker inom dagligvaruhandeln på minst 1000 msom säljer el- och elektronikapparater
  • specialaffärer på minst 200 m2 som säljer el- och elektronikapparater
Jag har glömt mitt kundnummer. Hur gör jag?

Du kan skicka e-post till info@stormossen.fi eller ring 010 320 7600 må & fre kl. 9-15, ti-to kl. 10-14. Du kan också fråga efter kundnumret när du besöker en återvinningsstation.

Jag har inget kundkort, men kan jag ändå föra avfall till en återvinningsstation?

Du måste alltid ha ditt kundkort med dig när du besöker an återvinningsstation. Om du inte har ett kundkort kan du fylla i en beställningsblankett på vår hemsida. Om du har bråttom får du ett kort från en återvinningsstation.

För att ladda ner kundkortet som applikation i din smarttelefon behöver du ditt kundkortsnummer. Om du inte har ett kundnummer måste du först beställa ett kundkort. Om du har ett kundkort, men inte vet ditt kundnummer kan du be om att få uppgifterna via e-post info@stormossen.fi eller per telefon till Stormossens kontor 010 320 7600 må & fre kl. 9-15, ti-to kl. 10-14.

Jag producerar inget avfall. Måste jag ha ett kärl?

Ja. Alla hushåll ska vara anslutna till kommunal avfallsservice. Detta för att minimera tillfällen där avfall dumpas i naturen. Producerar du litet skräp rekommenderar vi ett litet avfallskärl och optimerade tömningsintervaller. Ett gemensamt kärl med grannen är också ett alternativ.

Jag vet inte mitt kundnummer. Hur gör jag?

Du kan skicka e-post till info@stormossen.fi eller ring 010 320 7600 må & fre kl. 9-15, ti-to kl. 10-14. Du kan också fråga efter kundnumret när du besöker en återvinningsstation.

Vad händer med de soppåsar som kommer från egnahemshus och som innehåller både brännbart och bioavfall?

De bränns vid Westenergy. Anläggningens processer klarar av bioavfallet, men tyvärr betyder ett fuktigare avfall att det inte går att utvinna lika mycket energi ur soporna. Dessutom går man miste om möjligheten att materialåtervinna bioavfallet i form av biogas och kompostjord. Om bioavfallet sorteras skilt ökar även återvinningsgraden.

Var finns insamlingspunkter för plastförpackningar?

På Stormossens område finns åtta insamlingspunkter: Prisma, Citymarket Stenhaga, Lidl Melmo, S-market Gerby, S-market Vörå, S-market Storkyro, S-market Malax och UF-lokalen i Smedsby. Dessutom tar samtliga återvinningsstationer emot plastförpackningar utan kostnad.

Var hittar jag Mikromossens tidtabell och hållplatser?
Var kan jag få ett kundkort?

Du kan fylla i en beställningsblankett på vår hemsida och du får ditt kort på posten. Du kan också få ett kundkort när du besöker vår återvinningsstation.

För att ladda ner kundkortet som applikation i din smarttelefon behöver du ditt kundkortsnummer. Om du inte har ett kundnummer måste du först beställa ett kundkort. Om du har ett kundkort, men inte vet ditt kundnummer kan du be om att få uppgifterna via e-post info@stormossen.fi eller per telefon till Stormossens kontor 010 320 7600 må & fre kl. 9-15, ti-to kl. 10-14.

Varför kan inte allt avfall kastas i samma påse?

Vi strävar efter en så hög grad av återvinning som möjligt. Genom att sortera avfall på platsen där det uppstår har vi lättare att återanvända avfallet som råvara för nya produkter. Materialåtervinning är ur miljösynpunkt viktigare än energiåtervinning.