_DSC2709_web

Tanka hos oss

Stormossens BIG Biogas-tankningsstationer är belägna vid norra och södra infarterna till Vasa. Du tankar ren och lokal biogas både vid ABC i Runsor och vid Stormossen.

Här kan du tanka BIG Biogas

ABC Expresskurvan 2
65380 Vasa (Runsor)

Stormossenvägen 3
665530 Kvevlax

Pris 1,70€/kg (jämförelsepris till bensin 1,09 €/l)

Tankningsstationerna har NVG1- och NVG2-tankningsmunstycken. På tankningsstationerna kan man betala med alla bank- och kreditkort förutom med American Express.

Stormossens tankningsstation ligger invid omfartsvägen ca 8 km norr om Vasa, bredvid Stormossens avfallscentral.

Runsors tankningsstation ligger invid E12-motorvägen bredvid ABC Expresskurvan, ca 9 km från Vasa centrum.

Läs mera om biogas

Tankningsanvisning
Nödlägesrutin
Varudeklaration fordonsgas
Säkerhetsdatablad Biometan

Parkera gratis med BIG-märke

Du som har en gasdriven bil kan få ett parkeringstillstånd från Stormossen. Det berättigar till två timmars gratis parkering på tolv parkeringsplatser i Vasa centrum.

Kom till Stormossens kontor, Stormossvägen 56, Kvevlax (Obs! Boka tid per telefon 010 320 7600 eller ta kontakt via e-mail info@stormossen.fi) eller besök parkeringsövervakningen (Tekniska verket, Kyrkoesplanaden 26, Vasa) och registrera dig som BIG-kund. Ta med den gasdrivna personbilens registerutdrag, del 1. Du får ett ”P-BIG” klistermärke att fästa på vindrutan. Med märket på fönstret är du berättigad till två timmars gratis parkering. Kom ihåg att använda parkeringsskiva för att visa din ankomsttid.