_DSC2709_web

Tanka hos oss

Månadens pris på Stormossens BIG Biogas är:

1,75€/kg

Här kan du tanka BIG Biogas

Stormossens BIG biogastankningsstationer är belägna vid norra och södra infarterna till Vasa. Du tankar ren och lokal biogas både vid ABC i Runsor och vid Stormossen i Kvevlax. Båda tankningsstationerna har NVG1- och NVG2-tankningsmunstycken. På tankningsstationerna kan man betala med alla bank- och kreditkort förutom med American Express.

Stormossenvägen 3
665530 Kvevlax


Kvevlax tankningsstation ligger invid omfartsvägen ca 8 km norr om Vasa, bredvid Stormossens avfallscentral.

ABC Expresskurvan 2
65380 Vasa (Runsor)


Runsors tankningsstation ligger invid E12-motorvägen bredvid ABC Expresskurvan, ca 9 km från Vasa centrum.

Parkera gratis med BIG-märke

Du som har en gasdriven bil kan få ett parkeringstillstånd från Stormossen. Det berättigar till två timmars gratis parkering på nio parkeringsplatser i Vasa centrum.

Kom till Stormossens kontor, Stormossvägen 56, Kvevlax eller besök parkeringsövervakningen (Tekniska verket, Kyrkoesplanaden 26, Vasa) och registrera dig som BIG-kund. Ta med den gasdrivna personbilens registerutdrag, del 1. Du får ett ”P-BIG” klistermärke att fästa på vindrutan. Med märket på fönstret är du berättigad till två timmars gratis parkering. Kom ihåg att använda parkeringsskiva för att visa din ankomsttid.