_DSC3279

Tanka hos oss

Vi öppnar vår andra station 1/2020

Biogasstationen öppnas vid årsskiftet invid ABC Expresskurvan, Risö i Vasa (adress: Expresskurvan 2)

Här kan du tanka nu

Gastor tankningsstation
Stormossenvägen 3
665530 Kvevlax

Pris 1,45€/kg

Tankningsstationen har NVG1 tankningsmunstycke.

På tankningsstationen kan man betala med alla bank- och kreditkort utom American Express.


Tankningsstationen ligger invid omfartsvägen ca 8 km norr om Vasa, bredvid Stormossens avfallscentral.

Tankningsanvisning
Nödlägesrutin