Transportföretag

Avfallstransportföretag

Avfallstransporter beställs av ett företag som har tillstånd att utföra avfallstömningar.

Gör upp ett avtal med något ett avfallstransportföretag angående avfallstömning.

Slamtransportföretag

Slamtransporter beställs av ett företag som har tillstånd att utföra slamtömningar.

Gör upp ett avtal med ett slamtransportföretag angående slambrunnstömning.