Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är uppgraderad biogas (CBG=”compressed” biogas), naturgas (CNG=”compressed” natural gas) eller en blandning av båda gaserna. För tankning av gasfordon komprimeras gasen först till cirka 300 bar och fylls sen i bilens tank med cirka 200 bar.

Varför tillverkar Stormossen fordonsgas?

Då vi tillverkar fordonsgas återvinner vi avfall som fordonsbränsle. Vått bioavfall som brinner dåligt i Westenergys anläggning kan istället nyttjas optimalt. Vi kan erbjuda kunderna ett bra alternativ till konventionella drivmedel som dessutom är förmånligt, lokalproducerat och miljövänligt.

Vem använder gasen?

Vem som helst som har ett gasdrivet fordon! Vasa stads tolv biogasbussar tankar hos oss, likaså Stormossens egna fordon, bl.a. last- och paketbil. Även ett par avfallstransportbilar har övergått till gas. Vår tankningsstation används också av en växande skara privatbilister.

På vilket sätt är fordonsgas miljövänligare än bensin och diesel?

Fordonsgas tillverkas av bioavfall och slam. Det betyder att den är förnyelsebar, lokalproducerad och koldioxidneutral. Gasbilen har mindre partikelutsläpp och mindre utsläpp av kväveoxid jämfört med bensin och diesel. En fördel med gasbussarna är att de är tystare än dieselbussarna.

Löns det att köra gasbil trots drivkraftsskatten?

Bilskatten för en gasbil ligger mellan bensin- och dieselbilens skattenivå. Drivkraftsskatten för en normalstor gasbil är cirka 250 euro per år. Paket- och lastbilar som drivs med gas har samma drivkraftsskatt som motsvarande diesel. Trots drivkraftsskatten är fordonsgas det billigaste drivmedelsalternativet som ger ca cirka 30 procent lägre kostnad i förbrukning jämfört med bensin.

Är gasbilen en lönsam investering?

Generellt sett ja. Gasbilarna kostar ungefär samma som motsvarande bensinbilar, men bränslet är billigare. Man kan även konvertera sin nuvarande bensinbil till en gasbil.

Är tekniken pålitlig?

Gasbilar har funnits länge. Tekniken är inte ny och man behöver inte vara rädd för så kallade barnsjukdomar. Gasbilen ses som ett hållbart alternativ eftersom de generellt slits mindre än bensindrivna bilar.

Fungerar gasbilen på vintern i kylan?

De flesta gasbilar startar på bensin och kopplar automatiskt över till gasdrift efter några sekunder. Detta görs för att hålla bränslesystemet för bensin i skick. Gasen förvaras i bilens gastank med ett tryck på cirka 200 bar. Fordonsgasen övergår inte till flytande form på annat vis än genom nedkylning till -161 grader. Med andra ord är det inga problem under vintern.

Vågar jag satsa på en gasbil då det finns så få tankningsstationer?

På en gastank kommer man förvånansvärt långt, till och med 500 kilometer! Majoriteten av gasbilarna är s.k. bifuel-bilar. När gasen är slut byter bilen automatiskt till bensin eller diesel. Beroende på hur stor bensintanken är kan du köra ytterligare upp till 500 kilometer. I Finland finns 54 gastankningsstationer, och nya är ständigt under planering. Utöver Stormossens stationer finns de närmaste i Jeppo och Seinäjoki.

Var kan man tanka i Vasaregionen?

Stormossen har två tankningsstationer. Den ena finns vid avfallscentralen på Stormossvägen 3 i Kvevlax och den andra vid Expresskurvan vid ABC i Runsor. Betalning med bankkort (alla förutom American Express).

Vad kostar gasen?

1,55 €/kg. Jämfört med bensin motsvarar det knappt en euro per liter. Gasen är ungefär en tredjedel billigare än bensin.

Hur länge tar det att tanka?

Det tar ungefär tre minuter. Ett stort plus är att gasen inte klottar.

Var säljs gasbilar?

De flesta bilförsäljare har gasbilar i sitt sortiment. Har du tur hittar du en bil som finns färdigt hos försäljaren. Att beställa en ny gasbil från fabriken tar i regel flera månader. På den begagnade marknaden finns förhållandevis lite gasbilar. I takt med att efterfrågan ökar, ökar dock importbilarnas antal. Är du intresserad av en gasbil kan det vara en idé att kolla utbudet i Sverige.