Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är uppgraderad biogas (CBG=compressed biogas), naturgas (CNG=compressed natural gas) eller en blandning av båda gaserna. Vid Stormossens tankstationer säljs endast CBG. För tankning av gasfordon komprimeras gasen först till cirka 300 bar och fylls sen i bilens tank med cirka 200 bar.

Varför tillverkar Stormossen fordonsgas?

Då vi tillverkar fordonsgas återvinner vi avfall som redan existerar. Vått bioavfall som brinner dåligt i Westenergys anläggning kan istället nyttjas optimalt. Vi kan erbjuda kunderna ett bra alternativ till konventionella drivmedel som dessutom är förmånligt, lokalproducerat och miljövänligt.

Vem använder gasen?

Vem som helst som har ett gasdrivet fordon! Vasa stads 21 biogasbussar tankar hos oss, likaså andra tunga fordon, så som lastbilar, sopbilar och paketbilar. Vår tankningsstation används också av en växande skara privatbilister.

På vilket sätt är fordonsgas miljövänligare än bensin och diesel?

Fordonsgas tillverkas av bioavfall och slam. Det betyder att den är förnybar, lokalproducerad och koldioxidneutral. Gasbilen har mindre partikelutsläpp och mindre utsläpp av kväveoxid jämfört med bensin och diesel. En fördel med gasbussarna är att de är tystare än dieselbussarna.

Löns det att köra gasbil trots drivmedelsskatten?

Bilskatten för en gasbil ligger mellan bensin- och dieselbilens skattenivå. Drivmedelsskatten för en normalstor gasbil är cirka 250 euro per år. Paket- och lastbilar som drivs med gas har samma drivmedelsskatt som motsvarande diesel. Trots drivmedelsskatten är fordonsgas billigare jämfört med bensin.

Är gasbilen en lönsam investering?

Generellt sett ja. Gasbilarna kostar ungefär samma som motsvarande bensinbilar, men bränslet är billigare. Man kan även konvertera sin nuvarande bensinbil till en gasbil.

Är tekniken pålitlig?

Gasbilar har funnits länge. Tekniken är inte ny och man behöver inte vara rädd för så kallade barnsjukdomar. Gasbilen ses som ett hållbart alternativ eftersom de generellt slits mindre än bensindrivna bilar.

Fungerar gasbilen på vintern i kylan?

De flesta gasbilar startar på bensin och kopplar automatiskt över till gasdrift efter några sekunder. Detta görs för att hålla bränslesystemet för bensin i skick. Gasen förvaras i bilens gastank med ett tryck på cirka 200 bar. Fordonsgasen övergår inte till flytande form på annat vis än genom nedkylning till -161 grader. Med andra ord är det inga problem under vintern.

Vågar jag satsa på en gasbil då det finns så få tankningsstationer?

På en gastank kommer man förvånansvärt långt, till och med 500 kilometer! Majoriteten av gasbilarna är s.k. bifuel-bilar. När gasen tar slut byter bilen automatiskt till bensin eller diesel. Beroende på hur stor bensintanken är kan du köra ytterligare upp till 500 kilometer. I Finland finns 77 gastankningsstationer, och nya är ständigt under planering. Utöver Stormossens stationer finns de närmaste i Vörå, Storkyro och Jeppo.

Var kan man tanka i Vasaregionen?

Stormossen har två tankningsstationer. Den ena finns vid avfallscentralen på Stormossvägen 3 i Kvevlax och den andra vid Expresskurvan vid ABC i Runsor. Betalning fungerar med bankkort (alla förutom American Express).

Hur länge tar det att tanka?

Det tar ungefär tre minuter. Ett stort plus är att gasen inte klottar.

Var säljs gasbilar?

En del bilförsäljare har gasbilar i sitt sortiment. Gasbilar finns även på andrahandsmarknaden. Är du intresserad av en gasbil kan det vara en idé att kolla utbudet i Sverige.

Varför ändras gaspriset hela tiden?

På grund av stor efterfrågan och för att säkerställa att gasen räcker köper vi in LBG, d.v.s. flytande biogas utifrån. Priset på LBG har en koppling till världsmarknadspriset på naturgas och det kommer att inverka på slutpriset på Stormossens fordonsgas fr.o.m. 1.11.2023. Priset kontrolleras alltid den första dagen varje månad och uppdateras i betalterminalen, tankstationernas pyloner samt på hemsidan. Det aktuella priset hittas via den här länken.