Ekopunkter tar emot:

  • returpapper
  • glasförpackningar
  • metallförpackningar och småmetallföremål
  • batterier

För plastpåsar finns ett eget kärl. I dem kan du lägga tomma plastpåsar som använts vid transport av avfall till ekopunkten.

Insamling av kartongförpackningar finns på de ekopunkter som upprätthålls av Rinki Ab.

De Rinki-ekopunkter som har insamling för plastförpackningar hittar du via den här länken. Plastförpackningar kan även föras till samtliga återvinningsstationer.

Vid en del av ekopunkterna finns UFF:s insamlingslåda för användbara och rena kläder, skor, väskor, hemtextilier och leksaker. Här hittar du den närmaste UFF-insamlingspunkten.

Via den här länken kan du se tömningsinformation och ge feedback om en specifik Rinki-ekopunkt.

Lämna inget skräp utanför kärlen vid ekopunkten, tack!