Korsnäs återvinningsstation

Degermoss skogsväg 166, Edsvik Korsnäs

Info och öppettider

Stationen är öppen på måndagar kl. 12-19. Telefonnummer 050 358 9124

Lillkyro återvinningsstation

Kopentie 10 Vasa

Info och öppettider

Stationen är öppen på måndagar kl. 11-19. Telefonnummer: 010 320 7662

Malax återvinningsstation

Majors skogsväg Malax

Info och öppettider

Stationen är öppen på måndagar kl. 12-19. Telefonnummer: 010 320 7658.

Maxmo återvinningsstation

Maxmovägen Vörå

Info och öppettider

Stationen är öppen på onsdagar kl. 15-19. Telefonnummer: 010 320 7658.

Oravais återvinningsstation

Industrivägen 8 Vörå

Info och öppettider

Oravais återvinningsstation är öppen på fredagar kl. 12-19. Under maj-september även lördagar kl. 10-13. Telefonnummer: 010 320 7658.

Replot återvinningsstation

Båtvägen Korsholm

Info och öppettider

Stationen är öppen på tisdagar kl. 11.30-19. Telefonnummer: 010 320 7659

Solf återvinningsstation

Solfvägen 601 Korsholm

Info och öppettider

Stationen är öppen på torsdagar kl. 11.30-19. Telefonnummer: 010 320 7659

Storkyro återvinningsstation

Tolkintie 15 Storkyro

Info och öppettider

Storkyro återvinningsstaion är öppen på onsdagar kl. 12-19. Under april-oktober även tisdagar kl. 12-19. Telefonnummer 010 320 7662

Särkimo återvinningsstation

Tosplot Kättalotvägen Vörå

Info och öppettider

Stationen är öppen på torsdagar kl. 15-19. Under juni-augusti även på lördagar kl. 14-16. Telefonnummer: 010 320 7658.

Trädgårdsavfallsstation

Strömbergsgatan Vasa Vasa

Info och öppettider

Vasa trädgårdsavfallstation tar endast emot trädgårdsavfall. Stationen är öppen må, ti och fre kl. 11.30-19 och lö kl. 10-14 under tiden 27.4-30.10.2020. Under maj och juni är stationen också öppen kl. 10-14 på söndagar.

Vikby återvinningsstation

Lostigen 5 Korsholm

Info och öppettider

Stationen är öppen på måndagar kl. 11.30-19. Under maj-september även på lördagar kl. 10-14. Telefonnummer: 010 320 7659

Vörå återvinningsstation

Kaurajärvivägen 30 Vörå

Info och öppettider

Stationen är öppen på tisdagar kl. 12-19. Telefonnummer: 010 320 7658.

Stormossen

Stormossvägen 56 Korsholm

Info och öppettider

Stormossens återvinningsstation är öppen må-fre 7-19. Under maj-september även lö 10-14 och under maj-juni även sö 10-14. Telefonnummer 010 320 7651

Vasa återvinningsstation

Sampogatan 2, Dragnäsbäck Vasa

Info och öppettider

Vasa återvinningsstation i Dragnäsbäck är öppen måndag-fredag kl. 7-19. Stationen tar inte emot trädgårdsavfall. Telefonnummer: 010 320 7675.

Minimossen

Myrvägen 1 Vasa

Info och öppettider

Till miniåtervinningsstationen Minimossen kan du föra en famn full med avfall. Vi tar emot brännbart avfall, trä, plast-, kartong- och glasförpackningar, metall, textilier, papper, keramik, kakel, fönsterglas, små elapparater och farligt avfall.

Obs! För att hindra spridning av coronavirus ber vi kunderna följa de instruktioner som personalen på våra stationer ger, t.ex. hålla tillräckligt avstånd till varandra. Vi rekommenderar att beställa nya kundkort på hemsidan i god tid före besöken på återvinningsstationen. Vi postar hem kortet. Om kunden registrerar ett kort vid återvinningsstationen, ges kunden en blankett att fylla i sin egen bil (inte på stationens kontor).

Före du besöker en återvinningsstation är det bäst att sortera avfallet på förhand hemma. På så vis underlättar du för dig själv och vår personal när du tömmer bilen vid återvinningsstationen. På ett besök får du leverera högst 2 m³ avfall.

Stormossens återvinningsstationer tar emot följande avfallstyper:

 • asbest (max 50 liter)
 • betong och tegel
 • brännbart avfall
 • el- och elektronikskrot*
 • energiavfall
 • farligt avfall*
 • gips
 • deponiavfall
 • impregnerat trä
 • klädinsamling
 • glas*
 • metall*
 • mapp*
 • papper*
 • träavfall
 • rent trä
 • trädgårdsavfall*

* avfall som tas emot kostnadsfritt av hushåll

Kundkort

Varje hushåll på Stormossens område betalar en ekoavgift som berättigar till ett kundkort med sex besök utan extra kostnad till våra återvinningsstationer. En fritidsbostad får ytterligare två besök på sitt kort. Därefter kostar ett besök 15 euro.

Ta med ditt kundkort när du besöker återvinningsstationen. Kundkortet finns som en applikation till din smarttelefon, eller som ett papperskort. Beställ ett kundkort här eller hämta från återvinningsstationen.

Skrotinsamling i skärgården 31.7-2.8

Tillsammans kan vi hålla skärgården snygg och städad. Under veckoslutet 31.7-2.8 ordnas Stormossens årliga skrotinsamlingen i skärgården. Du kan kostnadsfritt föra metall-, el- och elektronikskrot till skärgårdens insamlingspunkter i Vörå,…