Minimossen

Återvinningsstation
Ti
10-18
Ons
10-18
To
10-18
Fr
10-18
11-15

Trädgårdsavfallsstation

Återvinningsstation

Endast trädgårdsavfall
Öppet maj-oktober må, ti, fre 11.30-19, lö 10-14
(maj-juni även sö 10-14)

Malax återvinningsstation

Återvinningsstation
12-19

Öppet: må 12-19

Maxmo återvinningsstation

Återvinningsstation
Ons
15-19

Öppet: ons 15-19

Solf återvinningsstation

Återvinningsstation
To
11.30-19

Öppet: to 11.30-19

Särkimo återvinningsstation

Återvinningsstation
To
15-19

Öppet: to 15-19
(jun-aug även lö 14-16)

Vikby återvinningsstation

Återvinningsstation
11.30-19

Öppet: må 11.30-19
(maj-sept även lö 10-14)

Lillkyro återvinningsstation

Återvinningsstation
11-19

Öppet: må 11-19

Vörå återvinningsstation

Återvinningsstation
Ti
12-19

Öppet: ti 12-19

Oravais återvinningsstation

Återvinningsstation
Fr
12-19

Öppet: fre 12-19
(maj-sept även lö 10-13)

Stormossen

Återvinningsstation
7-19
Ti
7-19
Ons
7-19
To
7-19
Fr
7-19

Öppet: må-fre 7-19
maj-sept även lö 10-14
maj-juni även sö 10-14

Korsnäs återvinningsstation

Återvinningsstation
12-19

Öppet: Må 12-19

Vasa återvinningsstation

Återvinningsstation
7-19
Ti
7-19
Ons
7-19
To
7-19
Fr
7-19

Öppet: må-fre 7-19

Replot återvinningsstation

Återvinningsstation
Ti
11.30-19

Öppet: ti 11.30-19

Storkyro återvinningsstation

Återvinningsstation
Ons
12-19

Öppet: ons 12-19
(april-okt även ti 12-19)

Tankningsstation till ABC i Runsor

De tekniska bitarna är på plats och testtankningar har gjorts men att vi väntar på att de sista tredje parts granskningarna ska göras innan vi kan öppna stationen för kunderna.…

Kaupparaitti ekopunkt tagits bort

I Storkyro, på adressen Kaupparaitti 7, har funnits en Rinki-ekopunkt som förts bort. Punkten fanns på en plats som nu behövs för annan verksamhet. I närheten finns en Rinki-ekopunkt på…