Stormossen Tilläggsinformation

Stormossvägen 56 Kvevlax, Korsholm
010 320 7651

Info och öppettider

Stationen är öppen må-fre kl. 7-19. Under maj-september även lö kl. 10-15.

Vasa återvinningsstation Tilläggsinformation

Sampogatan 2 Dragnäsbäck, Vasa
010 320 7675

Info och öppettider

Stationen är öppen måndag-fredag kl. 8-20. Tillfälliga servicepauser på 10-20 minuter förekommer på stationen. Stationen tar inte emot trädgårdsavfall.

Minimossen Tilläggsinformation

Myrvägen 1 Storviken, Vasa
0103207686

Info och öppettider

Minimossen har öppet må, fre kl. 10-17, ti-to kl. 10-17.30 och lö kl. 11-15. Hit kan du föra en mindre mängd avfall: brännbart avfall, trä, plast-, kartong- och glasförpackningar, metall, papper, keramik, kakel, fönsterglas och små elapparater. Du kan också donera mindre föremål som är hela och rena. Större mängder avfall eller stora föremål, så som möbler, förs till Vasa återvinningsstation.

Korsnäs återvinningsstation Tilläggsinformation

Degermoss skogsväg 166 Edsvik, Korsnäs
050 358 9124

Info och öppettider

Stationen är öppen på måndagar kl. 12-19.

Info och öppettider

Stationen har öppet på måndagar kl. 11-19.

Malax återvinningsstation Tilläggsinformation

Fjärdingsvägen, Malax
010 320 7658, 010 230 7659

Info och öppettider

Stationen är öppen på måndagar och onsdagar kl. 12-19 och fredagar kl. 14-19. Maj–september även lö 10–14.

Maxmo återvinningsstation Tilläggsinformation

Maskinistgränd 3, Vörå
010 320 7645

Info och öppettider

Stationen har självbetjäning må-fre kl. 9-18.30. Porten öppnas med Stormossens kundkort. Personal på plats torsdagar kl. 12-19. Jourtelefon må-fre kl. 12-19

Oravais återvinningsstation Tilläggsinformation

Industrivägen 8, Vörå
010 320 7645

Info och öppettider

Stationen är öppen på fredagar kl. 12-19. Under maj-september även lördagar kl. 10-13.

Replot återvinningsstation Tilläggsinformation

Båtvägen, Korsholm
010 320 7659

Info och öppettider

Stationen har öppet på tisdagar kl. 11.30-19.

Solf återvinningsstation Tilläggsinformation

Solfvägen 601, Korsholm
010 320 7659

Info och öppettider

Stationen är öppen på torsdagar kl. 11.30-19.

Storkyro återvinningsstation Tilläggsinformation

Tolkintie 15, Storkyro
010 320 7662

Info och öppettider

Stationen är öppen på onsdagar kl. 12-19. Under april-september även tisdagar kl. 12-19.

Vikby återvinningsstation Tilläggsinformation

Lostigen 5, Korsholm
010 320 7659

Info och öppettider

Stationen är öppen på måndagar kl. 11.30-19. Under maj-september även på lördagar kl. 10-14.

Vörå återvinningsstation Tilläggsinformation

Kaurajärvivägen 30, Vörå
010 320 7645

Info och öppettider

Stationen är öppen på tisdagar kl. 12-19. Maj–september även lö 14–16.

Info och öppettider

Stationen är öppen april-december. Stationen är obemannad. Porten öppnas med kundkortet varje dag kl. 7-21. Endast trädgårdsavfall tas emot. Ingen jordförsäljning.

Före du besöker en återvinningsstation är det bäst att sortera avfallet på förhand hemma. På så vis underlättar du för dig själv och vår personal när du tömmer bilen vid återvinningsstationen. Reservera gott om tid för besöket ifall det råkar vara rusning på stationen. På ett besök får du leverera högst 2 m³ avfall. Tunga föremål tas endast emot på stationen vid Stormossens avfallscentral. De övriga stationerna har ingen lyftutrustning.

Kom ihåg att barn under 12 år sitter tryggast i bilen vid besök på återvinningsstationen.

Stormossens återvinningsstationer tar emot följande avfallstyper:

 • läs noggrant igenom anvisningarna för asbest (max 50 liter)
 • avlagda textiler
 • betong och tegel
 • brännbart avfall
 • el- och elektronikskrot
 • energiavfall
 • farligt avfall – bevara gärna i originalförpackning
 • gips – rena gipsskivor skilt
 • deponiavfall, t.ex. glasfiber, isoleringsull och pvc-plast
 • impregnerat trä
 • klädinsamling – användbara kläder och textilier separat
 • glasförpackningar samlas skilt från andra glasföremål
 • metall
 • papp
 • plastförpackningar
 • returpapper
 • sekretesspapper
 • träavfall
 • trädgårdsavfall (inte Vasa återvinningsstation på Sampogatan)

Kundkort

Varje hushåll på Stormossens område betalar en ekoavgift som berättigar till ett kundkort.

Ta med ditt kundkort när du besöker återvinningsstationen. Kundkortet finns som en applikation till din smarttelefon, eller som ett papperskort. Beställ ett kundkort här eller hämta från återvinningsstationen.

Antalet besök till återvinningsstationen är obegränsade för hushållen. Du kan föra maximalt en släpkärra med avfall per gång.

Hushåll

Ta med ditt kundkort varje gång du besöker återvinningsstationen. Ifall du inte har ett kundkort får du ett sådant vid återvinningsstationen.

Till återvinningsstationen för du alltid avgiftsfritt:

 • asbest (högst 50 liter)
 • avlagda textiler
 • betong och tegel
 • brännbart avfall
 • deponiavfall
 • energiavfall
 • gips
 • hushållsavfall från sommarstugan
 • papper till dokumentförstöring
 • riskavfall
 • träavfall
 • el- och elektronikskrot
 • farligt avfall
 • kläder till insamlingslådan
 • metall
 • returglas
 • ris, kvistar och trädgårdsavfall (inte Vasa återvinningsstation på Sampogatan)
 • returpapp
 • returpapper
 • tryckimpregnerat trä

Företag, samfund och föreningar

Kundkort för företag används vid varje besök till återvinningsstationen. Ett nytt kort kostar 10 € + moms. Observera att ni maximalt kan föra 2 m³ avfall per besök till återvinningsstationen.

Avgiftsfria avfall

 • metall
 • returpapp
 • returpapper
 • el- och elektronikskrot som motsvarar i mängd och kvalitét hushållens elskrot
 • blyackumulatorer
 • batterier och små ackumulatorer
 • lysrör
 • begagnade svarta och klara oljor, < 30 % vatten

Övrigt avfall faktureras enligt 34 € besök + moms.

Följande avfall faktureras enligt prislista:

Asbest 10 €/50 l
El- och elektronikskrot (som inte motsvarar hushållens, t.ex. frysdisk) 0,69 €/kg
Här är företagens prislista för farligt avfall.
Älgslaktavfall tas endast emot på Stormossens avfallscentral.