De här mottagningspunkterna är öppna i dag

Stormossen

Stormossvägen 56 Kvevlax, Korsholm

Öppet idag: 10-15

Malax återvinningsstation

Fjärdingsvägen, Malax

Öppet idag: 10-14

Maxmo återvinningsstation

Maskinistgränd 3, Vörå

Öppet idag: 10-15

Oravais återvinningsstation

Industrivägen 8, Vörå

Öppet idag: 10-13

Vikby återvinningsstation

Lostigen 5, Korsholm

Öppet idag: 10-15

Vörå återvinningsstation

Kaurajärvivägen 30, Vörå

Öppet idag: 14-16

Trädgårdsavfallsstation

Strömbergsgatan, Vasa

Öppet idag: 7-21