De här mottagningspunkterna är öppna i dag

Minimossen

Myrvägen 1 Storviken, Vasa

Öppet idag: 10-17.30

Trädgårdsavfallsstation

Strömbergsgatan Vasa

Öppet idag: 7-21

Solf återvinningsstation

Solfvägen 601 Korsholm

Öppet idag: 11.30-19

Särkimo återvinningsstation

Tosplot Kättalotvägen Vörå

Öppet idag: 15-19

Stormossen

Stormossvägen 56 Kvevlax, Korsholm

Öppet idag: 7-19

Vasa återvinningsstation

Sampogatan 2, Dragnäsbäck Vasa

Öppet idag: 7-19

Nyheter

Marknadsdialog 2.11.2021

Korsholms vuxeninstitut, auditoriet, Skolvägen 1 (möjligt att delta även via teams) Stormossen bjuder in aktörer som är intresserade av avfallstransporter till marknadsdialog. Marknadsdialogen öppnas med det här evenemanget och pågår…

Avfallet undersöktes

Stormossens plockanalys av bioavfall och brännbart avfall visar, att återvinningen av material kunde förbättras mycket. Om sorteringen sköttes perfekt skulle drygt 70 % av avfallet som går till förbränning gå…

Vi förnyade mobilappen

En förnyad Stormossen mobilapplikation publiceras idag. Ladda den nya versionen i AppStore (iPhone) eller PlayStore (Android). Obs! Radera inte den gamla app-versionen innan du laddar nya, eftersom kundkortets 6-siffriga nummerkod…