Underhåll av gård, avfallstak och -kärl bör skötas så att tömningen av kärlet går smidigt

De här mottagningspunkterna är öppna i dag