Marknadsdialog

Stormossen bjuder in aktörer som är intresserade av avfallstransporter till marknadsdialog.

Marknadsdialogen öppnades vid Korsholms kulturhus 2.11.2021 och pågår ända till konkurrensutsättningen av transporterna. I följande länkar finns evenemangets presentationer och videoinspelning.

Evenemangets talare var Stormossen VD Aimo Latvala, ekonomichef Håkan Hagberg, Pirkanmaan Jätehuolto:s tekniska direktör Timo Varsala, Vasa Företagares verksamhetsledare Mari Pohjanniemi-Kivi och Vaseks projektledare Göran Östberg.

En ny avfallslag trädde i kraft 19.7.2021. Målsättningen är att märkbart öka materialåtervinningen av kommunalt avfall som produceras i boende och inom servicesektorn. Den nya lagen skärper kravet på separat insamling av avfall för kommunerna, avfallsproducenterna och förpackningsproducenterna.

Framledes är det Stormossen som för kommunernas del konkurrensutsätter transporterna av bioavfall och förpackningsavfall (plastförpackningar, kartongförpackningar, glasförpackningar och metall) från bostäderna till behandlingsenheter och sköter kundservice och fakturering som gäller transporterna. Marknadsdialogens syfte är att kartlägga marknaden och främja ett gott samarbete och en öppen växelverkan mellan transportföretagen och avfallsbolaget Ab Stormossen Oy. Genom dialogen söker man finna goda metoder inför konkurrensutsättningen och planering av den. Förändringen ger nya möjligheter till ökad affärsverksamhet för företag inom branschen, eftersom avfallssorteringen, återvinningen och transporterna kommer att öka. I konkurrens-utsättningen av avfallstransporterna bör speciell uppmärksamhet fästas vid fördelningen av entreprenadområden så att företag av olika storlek har möjlighet att delta i anbudsgivning.

Marknadsdialog II

Följande marknadsdialog ordnades på distans tisdagen den  11.1.2022 kl. 14-16. Här kan du läsa evenemangets presentationer och videoinspelning.

Marknadsdialog III (avslutande)

Det avslutande evenemanget ordnades 23.3.2022 kl. 14-16 på Silveria, Krutkällarvägen 4.
Under dialogen presenterades det huvudsakliga innehållet i anbudsbegäran och en uppdaterad preliminär tidtabell för upphandlingen av transporterna. Här kan du se videoinspelningen.