stormossen_kalenteri-06

Guide för dig som flyttar

När du flyttar är det viktigt att anmäla ändringar i avfallshanteringen. Enligt avfallshanteringsbestämmelserna har fastighetsägaren skyldighet att meddela åt det kommunala avfallsbolaget, d.v.s. Stormossen om adressändringar och övriga förändringar i kontaktuppgifterna före fastigheten överlåts till en ny fastighetsinnehavare.

Flyttanmälan till Stormossen görs helst via den här blanketten. Du kan också kontakta kundtjänsten via e-post info@stormossen.fi eller per telefon 010 320 7600.

Guide för uppgifter som behöver meddelas:

  • Flyttdatum. Den boende betalar ekoavgift till slutet av den månad som hen bor kvar i den gamla lägenheten. Behandlingsavgiften för blandavfall och eventuella tömningsavgifter för bioavfall faktureras fram till flyttdatum.
  • Den nya adressen (även om den finns utanför Stormossens verksamhetsområde). Behandlingsavgiften för blandavfall och eventuell tömningsavgift för bioavfall faktureras alltid i efterhand. Om du använder pappersfakturering hittar fakturan sin väg till rätt adress direkt. Om du har tagit i bruk e-faktura eller e-postfaktura, behövs inte den nya adressen ifall bostaden är belägen utanför Stormossens område.
  • När du flyttar ska du säga upp ditt transportavtal för blandavfall (brännbart avfall). Gör detta direkt till ditt eget transportbolag. Stormossen kan inte säga upp tömningarna av blandavfall.
  • När du flyttar till Stormossens verksamhetsområde, fyll i flyttningsanmälan eller kontakta Stormossens kundtjänst i god tid så att avfallshanteringen kommer igång direkt.

I fråga om hyresavtal kan hyresvärden och hyresgästen komma överens vem som ansvarar för kostnaderna gällande avfallshanteringen. Om inget annat meddelas, skickas fakturorna i första hand till den som producerar avfall, d.v.s. den som bor i fastigheten.

  • Hyresgästen behöver i god tid meddela flyttdatum och ny adress för efterhandsfakturering. Den nya hyresgästen behöver anmäla datum för inflyttning.
  • Om hyresvärden ansvarar för avfallskostnaderna bör hyresvärden meddela detta till Stormossen.