stormossen7

Hyr ett flak

Har ni storstädning på gång i husbolaget eller renoverar du egnahemshuset? Vid behov kan du hyra ett lastbilsflak från Stormossen. Så kan du på ett enkelt sätt samla upp och sortera större mängder avfall, istället för att köra av och an till återvinningsstationen med släpkärra flera gånger.

Flaket är indelat i tre eller fyra fack och därför är det möjligt att sortera olika avfallstyper skilt för sig. Du kan även hyra ett flak för ris och trädgårdsavfall. Det lönar sig att sortera avfallet eftersom osorterat avfall är dyrare. Flaket vägs in när det kommer till avfallscentralen och betalningen sker enligt vikt och avfallstyp. Avfallshanteringskostnader läggs till flakhyran.

Beställ flak på nummer 010 320 7631 (kl. 9-15).

Prislista för hyresflak

Hyresflak (talkoflak) för hushåll och bostadsbolag. Hyran bestäms på basen av avståndet från Stormossens återvinningscentral. En behandlingsavgift tillkommer enligt avfallets vikt och vågavgift enligt prislistan. Ris och sly från hushåll tas emot avgiftsfritt.

Pris enligt zon (hyrestid 1-3 dygn)€ (moms 0%)moms 24%€ (inkl.moms)
ZON I
Vasa centrum, Västervik, Gamla Vasa, Korsnäståget, Runsor, Smedsby, Kvevlax, Veikars, Västerhankmo, Petsmo, Jungsund
112,90-129,0327,10-30,97140,00-160,00
ZON II
Vasklot, Sundom, Solf, Vikby, Helsingby, Toby, Merikart, Maxmo, Östehankmo, Iskmo, Alskat
137,10-177,4232,90-42,58170,00-220,00
ZON III
Långskäret, Åminne, Malax, Övermalax, Långåminne, Rimal, Lillkyro, Vörå, Kvimo, Särkimo, Köklot, Replot, Norra Vallgrund, Södra Vallgrund
193,55-266,1348,39-63,87240,00-330,00
ZON IV
Molpe, Bergö, Korsnäs, Petalax, Tervajoki, Storkyro, Kaurajärvi, Oravais, Oxkangar, Västerö, Österö, Björköby, Panike, Söderudden
290,32-318,5569,68-76,45360,00-395,00
Därefter tillkommer €/dygn16,133,8720,00