Avfallsavgifter för egnahemshus

Vasaregionens avfallsnämnd (Stormossens ägarkommuners gemensamma avfallsnämnd) fastställer avfallstaxan. Nedan hittar du de viktigaste priserna i taxan för dig som bor i egnahemshus eller småhus. Prislistan finns i sin helhet på s.18 i avfallstaxan.

I priserna är mervärdesskatt (24 %) inkluderad.

Bioavfall

Sopkärl max 140 liter

Behandlingsavgift: 3,12€
Transportavgift: 5,43€
Totalt: 8,56€

Sopkärl max 240 liter

Behandlingsavgift: 5,36€
Transportavgift: 5,43€
Totalt: 10,79€

Blandavfall

Behandlingsavgiften för blandavfall (brännbart avfall) faktureras från och med 1.1.2023 direkt av Stormossen. För avfallstransportföretagen kvarstår att fakturera för transporten av blandavfall. Kontrollera att fakturan från ditt transportbolag endast innehåller transportavgift och inte behandlingsavgift för blandavfall (brännbart avfall). I oklara fall kontaktas det egna transportbolaget för blandavfall och vid behov Vasaregionens avfallsnämnd.

Sopkärl max 140 liter

Behandlingsavgift: 2,33€
+ transportavgift som bestäms av avfallstransportören

Sopkärl max 240 liter

Behandlingsavgift: 3,99€
+ transportavgift som bestäms av avfallstransportören

Flerfackskärl 370 liter

Behandlingsavgift: 1€
Transportavgift: 13,86€
Totalt: 14,86€

Övriga avgifter

Serviceavgift för uppdelning av faktura: 3,10€ faktura/delinnehavare

Avgift för pappersfaktura: 2,36€ per faktura

Information om ekoavgiften finns här.

Observera att underhållet av gårdsplanen och -vägen, avfallspunkten samt avfallskärlen, t.ex. sandning, snöröjning, avlägsnande av is samt upptinande av fastfruset avfall hör till fastighetsinnehavarens ansvar. Om avfallskärlet inte kan tömmas p.g.a. fastighetsinnehavarens försummelser uppbär vi en transportavgift för onödig avhämtning i enlighet med avfallshanteringsbestämmelserna.