Avfallsavgifter för egnahemshus

Vasaregionens avfallsnämnd (Stormossens ägarkommuners gemensamma avfallsnämnd) fastställer avfallstaxan. Nedan hittar du de viktigaste priserna i taxan för dig som bor i egnahemshus eller småhus. Prislistan finns i sin helhet på s.18 i avfallstaxan (extern länk).

I priserna är mervärdesskatt (24 %) inkluderad.

Bioavfall

Sopkärl max 140 liter

Behandlingsavgift: 3,12€
Transportavgift: 5,43€
Totalt: 8,56€

Sopkärl max 240 liter

Behandlingsavgift: 5,36€
Transportavgift: 5,43€
Totalt: 10,79€

Brännbart avfall

Behandlingsavgiften för brännbart avfall faktureras från och med 1.1.2023 direkt av Stormossen. För avfallstransportföretagen kvarstår att fakturera för transporten av brännbart avfall. På grund av tekniska problem senareläggs faktureringen av behandlingsavgiften för brännbart avfall för perioden 1.1-30.6.2023. Kontrollera att fakturan från ditt transportbolag endast innehåller transportavgift och inte behandlingsavgift för brännbart avfall. I oklara fall kontaktas det egna transportbolaget för brännbart avfall och vid behov Vasaregionens avfallsnämnd. En del av transportföretagen har överfört fakturering av transportavgiften till Stormossen. Från hösten 2023 fakturerar Stormossen även tömningarna av bioavfall och förpackningsavfall.

Sopkärl max 140 liter

Behandlingsavgift: 2,33€
+ transportavgift som bestäms av avfallstransportören

Sopkärl max 240 liter

Behandlingsavgift: 3,99€
+ transportavgift som bestäms av avfallstransportören

Flerfackskärl 370 liter

Behandlingsavgift: 1€
Transportavgift: 13,86€
Totalt: 14,86€

Övriga avgifter

Serviceavgift för uppdelning av faktura: 3,10€ faktura/delinnehavare

Avgift för pappersfaktura: 2,36€ per faktura

Information om ekoavgiften finns här.