Textil

Kläder och textilier

Hela, rena kläder och användbara kläder kan föras till klädinsamlingspunkter som finns vid alla återvinningsstationer och en del ekopunkter. På kartan på UFF:s hemsida hittar du (på finska) de ekopunkter som har mottagningskärl. Observera att genom att klicka på länken förflyttas du till en annan sajt.

Du kan också ge bort textilier och kläder till hjälporganisationer som Frälsningsarmén, Hoppets stjärna och Röda Korset. Hyr ett loppisbord och sälj bort kläder och annat lösöre på ett av nejdens många loppisar om du så vill.

För att förhindra klädavfall från att uppstå, tänk igenom dina konsumtionsvanor. Reparera, snygga till och återanvänd befintliga plagg. Lump kan återanvändas som städ- och mattrasor. Kasserade kläder och textilier sorteras som brännbart avfall.

Du kan också fråga djurorganisationer som Koiratarha Kulkuri om de behöver täcken, mattor eller handdukar som underlag för djuren.

Möjligheten att materialåtervinna textilavfall undersöks och utvecklas m.h.a. Telaketju-projektet. I framtiden kommer textilfibrer att kunna återvinnas i mer omfattande skala. Obs! Genom att klicka på länken förflyttas du till en annan sajt.