kundkort

Hushållens kundkort

Hushåll och fritidsboenden på Stormossens område betalar årligen en så kallad ekoavgift. Det berättigar till ett kundkort som behövs när du besöker våra återvinningsstationer. Beställ kundkort här eller skaffa vid besöket på återvinningsstationen.

För att ladda ner ditt kundkort som applikation i din smarttelefon behöver du ditt kundkortsnummer. Om du inte har en kundnummer måste du först beställa ett kundkort. Om du har ett kundkort, men inte vet din kundnummer kan du be om att få uppgifterna via e-post info@stormossen.fi eller per telefon till Stormossens kontor 010 320 7600 vardagar kl. 9-15. I applikationen finns också en sorteringsguide, återvinningsstationernas kontaktuppgifter och nyheter gällande service och öppethållningstider.

Kundkortets villkor

 • Kundkortet är en värdehandling som förvaras omsorgsfullt.
 • Förlorat kundkort ska anmälas och spärras omgående.
 • Meddela Stormossen om du byter adress. Flyttar du flyttar ditt kundkort med dig eftersom kundkortet är personligt.
 • Kundkortet är personligt och får ej överlåtas utanför hushållet.
 • Kundkort för hushåll får inte användas för avlämning av avfall från företag.
 • Kortet berättigar till max 2m³ avfall per besök.
 • Avfallet ska vara sorterat enligt gällande anvisningar. Sortera hemma så sparar du allas tid vid återvinningsstationen!
 • Kortet gäller inga andra tjänster vid återvinningsstationerna.
 • Stormossen har rätt att spärra kort som missbrukas.
 • Kundkortet används som betalningsmedel när du köper kompostjord. Ditt kort skannas och du får en faktura på posten.
 • Eftersom vi för statistik över alla besök, skannas ditt kundkort även när du lämnar avfall som är gratis (lista nedan).
 • Stormossen kan utan föregående varsel ändra priser och villkor för kundkortet.

Följande avfall är alltid gratis

 • farligt avfall
 • tryckimpregnerat trä
 • returpapper
 • papp
 • el- och elektronikskrot
 • metallskrot
 • trädgårdsavfall
 • användbara kläder och skor