P1000987_web

Hushållens kundkort

Hushåll och fritidsboenden på Stormossens område betalar årligen en så kallad ekoavgift. Det berättigar till ett kundkort som behövs när du besöker våra återvinningsstationer. Beställ kundkortet via den här länken eller skaffa kortet vid besöket på återvinningsstationen.

För att ladda ner kundkortet som applikation i din smarttelefon behöver du ditt kundkortsnummer. Om du inte har ett kundnummer måste du först beställa ett kundkort. Om du har ett kundkort, men inte vet ditt kundnummer kan du be om att få uppgifterna via e-post info@stormossen.fi eller per telefon till Stormossens kontor 010 320 7600 (må – fre kl. 9-15). I applikationen finns avfallsguide, återvinningsstationernas kontaktuppgifter och nyheter gällande service och öppethållningstider.

Kundkortets villkor

  • Kundkortet är en värdehandling som förvaras omsorgsfullt.
  • Om du tappar bort ditt kundkort kan du ladda Stormossens mobilapp i din telefon och lägga till kundkortet dit. Vid behov kan du få ditt kortnummer från info@stormossen.fi eller ring 010 320 7600. I undantagsfall skickar vi ett nytt papperskort till dig.
  • Meddela Stormossen om du byter adress. Flyttar du flyttar ditt kundkort med dig eftersom kundkortet är personligt.
  • Kundkortet är personligt och får ej överlåtas utanför hushållet.
  • Kundkort för hushåll får inte användas för avlämning av avfall från företag.
  • Kortet berättigar till max 2m³ avfall per besök.
  • Avfallet ska vara sorterat enligt gällande anvisningar. Sortera hemma så sparar du allas tid vid återvinningsstationen.
  • Stormossen har rätt att spärra kort som missbrukas.
  • Eftersom Stormossen för statistik över besöken, skannas ditt kundkort vid varje besök.
  • Stormossen kan utan föregående varsel ändra priser och villkor för kundkortet.