Faktureringsuppgifter

Ta i bruk nätfaktura!

Du kan ta emot fakturor från Ab Stormossen Oy till din egen nätbank som e-faktura. E-faktura är ett tryggt sätt, utvecklat av bankerna, att ta emot och betala fakturor elektroniskt.

Gör så här:

Gör ett e-fakturaavtal i din egen nätbank.
Välj i nätbanken Ab Stormossen Oy från förteckningen över fakturautställare.

Skriv in fakturans referensnummer från den senaste fakturan som uppgift för identifiering av faktureraren.
Faktureraren får ett meddelande om ibruktagande av e-faktura.

Ab Stormossen Oy sänder i fortsättningen fakturorna till din nätbank.
När du får en faktura från oss ber vi dig även öppna bilagorna. De innehåller aktuell information.

Kunder som får fakturor med flera kundnummer bör göra ett avtal skilt för varje kundnummer.

Se närmare uppgifter om e-faktura från din egen nätbank.

Om du inte använder nätbanken kan du ta i bruk direktbetalning. Då får du med posten ett meddelande om fakturan och banken debiterar ditt konto på förfallodagen enligt avtal, på samma sätt som när man tidigare använde direktdebitering.

Mottagande av nätfakturor

Nätfakturauppgifter

Namn: Ab Stormossen Oy
FO-nummer: 0586634-8
Nätadress (OVT): 003705866348
Förmedlarens kod: BAWCFI22
Förmedlare: Basware Oyj

Pappersfakturor

Ab Stormossen Oy
Stormossvägen 56
66530 Kvevlax