Ekoavgift

Ekoavgiften faktureras till hushåll och fritidsbostäder på Stormossens verksamhetsområde. Med ekoavgiften finansieras bl.a. ekopunkter, återvinningsstationer, kampanjinsamlingar och avfallsrådgivning. Vasaregionens avfallsnämnd (Stormossens ägarkommuners gemensamma avfallsnämnd) fastställer avfallstaxan, där bland annat ekoavgifterna ingår. Taxan innehåller också företagens och samfundens TSV-prislista (Avfallshantering i andra hand enligt Avfallslagen 33§). Du kan läsa avfallstaxan för 2023 i sin helhet via den här externa länken. 

Från och med 1.1.2023 faktureras ekoavgiften per bostad istället för, som tidigare, per antal personer som bor i huset. Det här är ett mer jämlikt system, som nu blir likadant för egnahemshus som för hög- och radhus. Majoriteten av avfallsbolagen i Finland använder det här systemet. Ekoavgiften faktureras kvartalsvis, d.v.s. 4 gånger per år.

Ekoavgifter fr.o.m. 1.1.2023

  • Fastigheter med 1 – 4 bostäder: 16,89 €/kvartal (5,63 €/månad/bostad)
  • Fastigheter med 5 eller flera bostäder: 15,39 €/kvartal/bostad (5,13 €/månad/bostad)
  • Fastigheter med flerfackskärl: 15,39 €/kvartal (5,13 €/månad)

I priset finns inräknat mervärdesskatt (24 %).

Fritidshus

Ekoavgiften för fritidshus är 18 €/år fr.o.m. 1.1.2023. Avgiften möjliggör ekopunkter på glesbebyggda områden och skrotinsamlingskampanjer i skärgården.

Behandlingsavgiften för brännbart avfall faktureras i fortsättningen av Stormossen

Brännbart avfall levereras till Westenergy Ab för behandling till energi. Behandlingsavgiften för brännbart avfall faktureras från och med 1.1.2023 direkt av Stormossen. Det bidrar till ökad jämlikhet, eftersom alla kunder därefter har samma behandlingsavgift oberoende transportföretag. För avfallstransportföretagen kvarstår att fakturera för transporten. En del av transportföretagen har även överfört fakturering av transportavgiften till Stormossen. Från hösten 2023 fakturerar Stormossen även tömningarna av bioavfall och förpackningsavfall.

Offentliga sektorns ekoavgift

Arbetsplatser €/år, 0% moms €/år, 24% moms
3-10 arbetsplatser 93,63 116,10
11-50 arbetsplatser 293,97 364,52
51-200 arbetsplatser 587,12 728,03
201-500 arbetsplatser 1 173,42 1 455,04
501-1000 arbetsplatser 1 789,56 2 219,05
1001-3000 arbetsplatser 3 646,30 4 521,41
3001- arbetsplatser 5 605,02 6 950,22