Ekoavgift

Ekoavgiften faktureras årligen hushåll och fritidsbostäder på Stormossens område. Med ekoavgiften finansieras bl.a. ekopunkter, återvinningsstationer, kampanjinsamlingar och avfallsrådgivning.

Faktureringsgrund

Typ av hus och antalet mantalsskrivna personer 1 januari i ert hushåll är (till mantalsskriven räknas bl.a. person som är i armén eller studerar på annan ort, men är skriven på hemorten).

Göra ändringsanmälan för ekoavgift här.

Fastigheter med 1-4 bostäder:

  • 1 person/bostad 36,67 €/bostad/år
  • 2 personer/bostad 54,99 €/bostad/år
  • 3 eller fler personer/bostad 67,60 €/bostad/år

I priset finns inräknat mervärdesskatt (24 %).

Fastigheter med 5 eller fler bostäder:

Gäller även andra fastigheter med färre lägenheter som har sorteringsmöjligheter för returpapper, glas, metall och batterier. Hit räknas även fastigheter med fyrfackskärl.

  • 51,57 €/bostad/år

Fritidshus:

Ekoavgiften för fritidshus är 11,31 €/år. Avgiften möjliggör ekopunkter på glesbebyggda områden och skrotinsamlingskampanjer i skärgården.

Offentliga sektorns ekoavgift

Arbetsplatser €/år, 0% moms €/år, 24% moms
3-10 arbetsplatser 93,63 116,10
11-50 arbetsplatser 293,97 364,52
51-200 arbetsplatser 587,12 728,03
201-500 arbetsplatser 1 173,42 1 455,04
501-1000 arbetsplatser 1 789,56 2 219,05
1001-3000 arbetsplatser 3 646,30 4 521,41
3001- arbetsplatser 5 605,02 6 950,22