Ekoavgift

Ekoavgiften faktureras årligen hushåll och fritidsbostäder på Stormossens område. Med ekoavgiften finansieras bl.a. ekopunkter, återvinningsstationer, kampanjinsamlingar och avfallsrådgivning.

Faktureringsgrund

Typ av hus och antalet mantalsskrivna personer 1 januari i ert hushåll är (till mantalsskriven räknas bl.a. person som är i armén eller studerar på annan ort, men är skriven på hemorten).

Göra ändringsanmälan för ekoavgift här.

Fastigheter med 1-4 bostäder:

  • 1 person/bostad 36,67 €/bostad/år
  • 2 personer/bostad 54,99 €/bostad/år
  • 3 eller fler personer/bostad 67,60 €/bostad/år

I priset finns inräknat mervärdesskatt (24 %).

Fastigheter med 5 eller fler bostäder:

Gäller även andra fastigheter med färre lägenheter som har sorteringsmöjligheter för returpapper, glas, metall och batterier. Hit räknas även fastigheter med fyrfackskärl.

  • 51,57 €/bostad/år

Fritidshus:

Ekoavgiften för fritidshus är 11,31 €/år. Avgiften möjliggör ekopunkter på glesbebyggda områden och skrotinsamlingskampanjer i skärgården.

Offentliga sektorns ekoavgift

Arbetsplatser€/år, 0% moms€/år, 24% moms
3-10 arbetsplatser93,63116,10
11-50 arbetsplatser293,97364,52
51-200 arbetsplatser587,12728,03
201-500 arbetsplatser1 173,421 455,04
501-1000 arbetsplatser1 789,562 219,05
1001-3000 arbetsplatser3 646,304 521,41
3001- arbetsplatser5 605,026 950,22