Ekoavgift

Ekoavgiften faktureras till hushåll och fritidsbostäder på Stormossens verksamhetsområde. Med ekoavgiften finansieras bl.a. ekopunkter, återvinningsstationer, kampanjinsamlingar och avfallsrådgivning. Vasaregionens avfallsnämnd (Stormossens ägarkommuners gemensamma avfallsnämnd) fastställer avfallstaxan, där bland annat ekoavgifterna ingår. Taxan innehåller också företagens och samfundens TSV-prislista (Avfallshantering i andra hand enligt Avfallslagen 33§). Du kan läsa avfallstaxan för 2023 i sin helhet via den här externa länken. 

Från och med 1.1.2023 faktureras ekoavgiften per bostad istället för, som tidigare, per antal personer som bor i huset. Det här är ett mer jämlikt system, som nu blir likadant för egnahemshus som för hög- och radhus. Majoriteten av avfallsbolagen i Finland använder det här systemet. Ekoavgiften faktureras kvartalsvis, d.v.s. 4 gånger per år.

Ekoavgifter fr.o.m. 1.1.2023

  • Fastigheter med 1 – 4 bostäder: 16,89 €/kvartal (5,63 €/månad/bostad)
  • Fastigheter med 5 eller flera bostäder: 15,39 €/kvartal/bostad (5,13 €/månad/bostad)
  • Fastigheter med flerfackskärl: 15,39 €/kvartal (5,13 €/månad)

I priset finns inräknat mervärdesskatt (24 %).

Här hittar du ändringsblanketten för ekoavgiften. 

Fritidshus

Ekoavgiften för fritidshus är 18 €/år fr.o.m. 1.1.2023. Avgiften möjliggör ekopunkter på glesbebyggda områden och skrotinsamlingskampanjer i skärgården.

Ta i bruk e-faktura för att spara både pengar och natur

Pappersfaktura från Stormossen är fr.o.m. 1.7.2023 avgiftsbelagd (2,36€/faktura inkl. moms 24%).

De här möjligheterna finns för att också i fortsättningen få fakturan gratis:

  • E-faktura: Fakturan kommer direkt till din nätbank. Gör avtalet i din egen nätbank.
  • Direktbetalning: Den här tjänsten är för dig som inte har tillgång till nätbank. Kontakta din egen bank för mera information.
  • E-postfaktura: Du får fakturan direkt till den e-postadress, som meddelas till Stormossens kundtjänst kundtjanst@stormossen.fi.

Behandlingsavgiften för brännbart avfall faktureras i fortsättningen av Stormossen

Brännbart avfall levereras till Westenergy Ab för behandling till energi. Behandlingsavgiften för brännbart avfall faktureras från och med 1.1.2023 direkt av Stormossen. På grund av tekniska problem senareläggs faktureringen av behandlingsavgiften för brännbart avfall för perioden 1.1-31.3.2023. Kontrollera att fakturan från ditt transportbolag endast innehåller transportavgift och inte behandlingsavgift för brännbart avfall. I oklara fall kontaktas det egna transportbolaget för brännbart avfall och vid behov Vasaregionens avfallsnämnd.

Hanteringsavgiften för ett 240 liters kärl för brännbart avfall kostar 3,99€/tömning. Prislistan finns i sin helhet på s.18 i avfallstaxan (extern länk). För avfallstransportföretagen kvarstår att fakturera för transporten av brännbart avfall. En del av transportföretagen har överfört fakturering av transportavgiften till Stormossen. Från hösten 2023 fakturerar Stormossen även tömningarna av bioavfall och förpackningsavfall.

De vanligaste frågorna om ekoavgiften

Via den här länken kan du bekanta dig med svaren på ofta uppkommande frågor om ekoavgiften.

Offentliga sektorns ekoavgift

Arbetsplatser €/år, 0% moms €/år, 24% moms
3-10 arbetsplatser 93,63 116,10
11-50 arbetsplatser 293,97 364,52
51-200 arbetsplatser 587,12 728,03
201-500 arbetsplatser 1 173,42 1 455,04
501-1000 arbetsplatser 1 789,56 2 219,05
1001-3000 arbetsplatser 3 646,30 4 521,41
3001- arbetsplatser 5 605,02 6 950,22