Blandavfall Blandavfall

Brännbart avfall är nu blandavfall. Det blir till fjärrvärme och elektricitet i Westenergys energianläggning.

Lampor Lampor

Glöd- och halogenlampor hör till blandavfall. Alla andra lampor förs till en återvinningsstation.

Papper Papper

Allt som levereras i postlådan kan föras till pappersinsamlingen.