Bioavfall Bioavfall

De flesta hushåll på Stormossens område börjar sortera bioavfall skilt under år 2023.

Lampor Lampor

Glöd- och halogenlampor hör till brännbart avfall. Alla andra lampor förs till en återvinningsstation.

Metall Metall

Alla föremål som till största delen består av metall hör till metallåtervinningen.

Papper Papper

Allt som levereras i postlådan kan föras till pappersinsamlingen.