Lampor Lampor

Glöd- och halogenlampor hör till brännbart avfall. Alla andra lampor förs till en återvinningsstation.

Papper Papper

Allt som levereras i postlådan kan föras till pappersinsamlingen.