Bioavfall Bioavfall

De flesta hushåll på Stormossens område börjar sortera bioavfall skilt under år 2023. Bioavfallet återanvänds som biogas och kompostjord.

Byggavfall Byggavfall

Sortera byggavfallet där det uppstår. Mängder under 2m3 förs till återvinningsstationen, större mängder till Stormossens avfallscentral i Kvevlax.

Farligt avfall Farligt avfall

Energisparlampor, lysrör, flytande målfärgs-, lim- och lackrester, gasflaskor och tryckimpregnerat trä är exempel på farligt avfall.

Lampor Lampor

Glöd- och halogenlampor hör till brännbart avfall. Alla andra typer av lampor förs till en återvinningsstation eller annan insamlingspunkt.

Metall Metall

Alla föremål som till största delen består av metall hör till metallåtervinningen. Sorterade metallföremål kan återvinnas i all oändlighet.

Papper Papper

Allt som levereras i postlådan sorteras som papper. Även kopieringspapper, vita papperspåsar och böcker utan pärmar hör hit.