Stormossen_Kundkort

Företagens kundkort

Företag, samfund och föreningar behöver kundkort vid besök på återvinningsstationerna. Beställning av kundkort kan göras via den här länken.

Kundkortet kostar 10 € (moms 0%) och varje besök kostar 36,29 € (moms 0%) per 2 m³ avfall.

Villkor för företagens kundkort

Stormossen producerar avfallshanteringstjänster enligt avfallslagens § 33 (kommunal avfallshantering i andra hand) mot uppvisande av kundkortet. Stormossen kan endast ta emot avfall i enlighet med sitt miljötillstånd. Kundens skyldighet är att känna till avfallets egenskaper och på begäran presentera en utredning över avfallets beskaffenhet. Stormossen har rätt att vägra mottagning av avfall ifall avfallet inte till sin mängd eller beskaffenhet lämpar sig för mottagning och behandling. Det är kundens ansvar att inneha giltiga tillstånd och dokument för transport av avfall.

 • Kundkortet är en värdehandling som ska förvaras omsorgsfullt.
 • Förlorat kundkort ska anmälas och spärras omgående.
 • Kundkortet för ej överlåtas till person utanför företaget.
 • Kortet berättigar till max 2 m³ avfall per besök.
 • Avfallet ska sorteras enligt anvisningar. Sortera väl redan på platsen där avfallet uppstår. På så vis sparas allas tid vid återvinningsstationen.
 • Stormossen kan utan föregående varsel ändra priser och villkor för kundkortet.
 • Stormossen har rätt att spärra kundkort som missbrukas eller om kunden har förfallna och obetalda fakturor.

Kundkortet gäller inte:

 • farligt avfall
 • asbest
 • riskavfall
 • tryckimpregnerat trä
 • växthusavfall
 • annat specialavfall

Dessa faktureras enligt gällande prislista.

Dessa avfallstyper är alltid gratis:

 • returpapper och papp
 • metallskrot
 • plastförpackningar (torra och rena)
 • el- och elektronikskrot (mängder som motsvarar hushållens)