_MG_0078_webb

Plastförpackningar

Är det en förpackning? Är den gjord av plast? Bra, sortera den då i insamlingen för plastförpackningar.

Till plastförpackningsinsamlingen hör tomma och torra livsmedelsförpackningar (yoghurtburkar, smöraskar, förpackningar för pålägg, ostar och färdigmat o.s.v.). Tvättmedels-, schampo- och tvålförpackningar, andra hushållsförpackningar (plastflaskor, dunkar, burkar, tuber och förpackningar för leksaker, verktyg, trädgårds- och fiskeredskap m.m.) hör också hit. Plastpåsar och -omslag, styroxförpackningar samt plast som använts som fyllningsmaterial i en förpackning hör också till plastförpackningar.

Gör så här:

Plastförpackningarna ska vara tomma och torra. Det får inte finnas några uppenbara matrester eller andra rester på förpackningen, men små fläckar är inget problem. Töm också förpackningen på vatten. Du kan enkelt rengöra förpackningen till exempel genom att torka bort matrester eller marinad från förpackningen med hushållspapper. Om förpackningen luktar illa eller är svår att rengöra kan den sorteras som blandavfall (brännbart avfall). En bra tumregel är att förpackningen är tillräckligt ren för att kunna förvaras i några dagar hemma utan att lukta.

Ta loss korkar, lock, pumpdelar och motsvarande och lägg dem separat i insamlingskärlet. Dessa delar är oftast av annan plast än resten av förpackningen. Lägg inte heller plastförpackningar in i varandra om du inte är säker på att de är av samma plastmaterial. Förpackningarna ska helst vara tillplattade för att spara på utrymme i insamlingskärlet.

Vad sorteras inte som plastförpackning?

Leksaker, pulkor, vattenkannor, ljusbehållare och andra föremål i plast som inte är förpackningar sorteras som blandavfall (brännbart avfall). Förpackningar som är smutsiga eller innehåller rester av farligt avfall får inte läggas i insamlingen för plastförpackningar.

Vad händer med plastförpackningarna?

Det sorterade plastförpackningsavfallet från hushåll sparar energi som behövs för att tillverka plast och minskar behovet av att använda olja som behövs för nytillverkad plast.

En del av plastförpackningsavfallet som samlats in levereras till Fortums plastraffinaderi i Riihimäki och en del till bearbetningsanläggningar i Danmark och Sverige.

I raffinaderiet sorteras och rensas plastavfallet och den delen som lämpar sig till återvinning blir plastgranulat som är råvara för nya plastprodukter. Plast som inte kan återvinnas används som bränsle vid avfallsanläggningar. För att återvinningen av plastförpackningar ska lyckas är det viktigt att plastförpackningsavfallet som lämnas i insamlingskärlen sorteras omsorgsfullt enligt sorteringsanvisningarna.

Av återvunna plastförpackningar tillverkas bland annat:

 • olika konsumentvaror, till exempel disk-, toalett- och klädborstar, skohorn, blomkrukor, vattenkannor, sprayflaskor
 • möbler, såsom stolkomponenter
 • olika plast- och soppåsar, påsar av återvunnen plast för butiker
 • byggmaterial, till exempel lock till apparatdosor och brädkomposit

Vart kan jag föra plastförpackningarna?

Om du bor i rad- eller höghus med minst fem bostäder ska det finnas ett sorteringskärl för plastförpackningar på gården. Plastförpackningar tas även emot på samtliga återvinningsstationer.

Vid de här ekopunkterna finns ett insamlingskärl för plastförpackningar:

 • Sale Kvevlax
 • Sale Replot
 • Smedsby UF
 • Solf UF-lokalen
 • Kosrnäs Sale
 • Köpings S-market, Malax
 • Citymarket Stenhaga
 • Prisma Liselund
 • Prisma Hemstrand
 • K-Market Sundom
 • Lidl Melmo
 • S-market Gerby
 • S-market Korsnäståget
 • Vikinga båthamn ekopunkt
 • Lillkyro Urheilupolku ekopunkt
 • Storkyro S-Market
 • ABC Oravais
 • Sale Maxmo
 • Vörå S-market

Mera information om återvinning av plastförpackningar samt svar på vanliga frågor hittar du på Rinkis hemsida.

Sorteringsinstruktioner för plastförpackningar på ukrainska.

Alla avfallstyper