mikromossen

Mikromossen

Mikromossen är en pop up-återvinningsstation som kör runt i Vasa. Pop up-stationen är en tjänst för dig som inte har en bil eller släpkärra och därmed inte har möjlighet att besöka återvinningsstationerna så ofta. Till Mikromossen får du komma med den mängd avfall du klarar av att bära på en gång. Mikromossen är på sommarpaus fr.o.m. 15.5.2024.

Kom ihåg att ta med Stormossens kundkort. 

Vi tar emot:

 • Avlagda textiler
 • Trä (max. 1 meter)
 • Blandavfall (Brännbart avfall)
 • Plastförpackningar
 • Metall
 • Glasförpackningar
 • Kartongförpackningar och papp
 • Användbara textilier
 • Keramik och kakel
 • Farligt avfall (bl.a. målfärgs-, lim- och lackrester, batterier, ackumulatorer, energisparlampor, lysrör, aerosoler)
 • Små elapparater och elektronikskrot (inga stora hushållsmaskiner såsom kylskåp och frysar)

Du kan också donera mindre föremål i gott skick till återbruksgallerian Minimossen via pop up-återvinningsstationen Mikromossen.

Vi delar även ut bioavfallspåsar via Mikromossen.