Farligt avfall för företag

Prislista för farligt avfall för företag 2024.

Avfall€/kg (moms 0%)€/kg (moms 24%)
Blyackumulatorer0,000,00
Lysrör, energisparlampor0,000,00
Använda svarta och klara oljor, <30% vatten0,190,24
Oxiderande/basiskt avfall2,803,47
Oxiderande/basiskt avfall, mindre än 10 l:s kärl8,6110,68
Kylar-/ bromsvätska1,021,26
Fast oljeavfall1,101,36
Fast målfärg (färgpatroner)1,652,05
Laboratorieavfall som kräver sortering9,6011,90
Lösningsmedel1,101,36
Medicinavfall4,505,58
Batterier och småackumulatorer (osorterade)0,000,00
Bekämpningsmedel3,604,46
Oljeemulsioner - vatten över 30%0,370,46
Skumsläckare4,305,33
PCB-olja4,004,96
Framkallnings-/fixeringsvätskor1,101,36
Kvicksilver25,0031,00
Stickande och skärande (nålar)2,132,64
Riskavfall2,132,64
Butikernas frysdiskar0,560,69
Elektronikskrot från företag (som inte motsv. hushållens)0,560,69

För skador och kostnader förorsakade av felaktiga överlåtelseuppgifter ansvarar den som överlämnat avfallet.