Höghus-radhus

Radhus och höghus

Husbolag med fem eller fler bostäder ska på den egna gården ha avfallskärl för:

  • Bioavfall
  • Brännbart avfall
  • Papper
  • Glasförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Batterier

Senast 1.7.2023 ska husbolagen också ha avfallskärl för:

  • Kartongförpackningar
  • Plastförpackningar

Fr.o.m. 1.7.2023 flyttar ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall (metall-, glas-, plast- och kartongförpackningar) till Stormossen. L&T Ympäristöpalvelut Oy sköter transporterna av förpackningsavfall fr.o.m. 1.7.2023. Stormossen sköter kundservice och fakturering gällande transporterna.

Farligt avfall, el- och elektronikavfall och större objekt förs till en återvinningsstation. Varje hushåll i husbolaget har rätt till Stormossens kundkort och därmed en obegränsad mängd besök till en återvinningsstation. Om du inte har tillgång till bil, kan du föra mindre mängder avfall till pop up-återvinningsstationen Mikromossen i centrala Vasa.

Spara pengar genom att sortera bioavfall

En fjärdedel av innehållet i brännbart avfall från rad- och höghus är felsorterat bioavfall. Genom att effektivera sorteringen av bioavfall kan fastighetens totala avfallskostnader minska.

Papperspåsar och avfallskärl för bioavfall till köket kan hämtas från återvinningsstationerna, Minimossen, från medborgarinfo i Vasa och Lillkyro eller Vasa stadsbibliotek. Bioavfallspåsar kan också hämtas från Ekosoppi eller Röda korsets lopptorg i Vasa centrum samt Retro Bazar-loppis i Smedsby. Kontakta avfallstransportören om ni vill ha bruna papperspåsar för bioavfall tillgängliga vid den egna avfallspunkten eller på någon annan plats vid fastigheten.

Information till disponenter och husbolag

Meddela alltid om nya bostadsbolag eller byte av disponent i ett bostadsbolag till Stormossen. Tel. 010 320 7610 eller info@stormossen.fi.

Se till att avfallspunkten och kärlen är lättåtkomliga, både för invånarna och för avfallstransportörerna. Det ska finnas tillräckligt med utrymme kring avfallskärlen. Se till att antalet kärl och storleken på kärlen samt tömningsintervallen motsvarar fastighetens behov. Se till att avfallspunkten hålls städad och snygg. Kontrollera att bioavfallskärlet tvättas tillräckligt ofta, så att det är snyggt och motiverar till sortering

Informera invånarna, speciellt nyinflyttade, om avfallssortering. Ge information om vilka avfall som hör hemma i fastighetens avfallskärl och vilka avfall som skall lämnas till återvinningsstationen. Vid behov kan Stormossens informationsmaterial om hushållens sortering delas ut till invånarna. Beställ informationsmaterial via hushållens sorteringsrådgiving tel. 010 320 7676. Se till att obehörigt avfall inte lämnas vid avfallspunkten.

Förändringar i avfallshanteringsföreskrifterna träder i kraft från 1.7.2023.

Enligt de nyaste avfallshanteringsföreskrifterna ska bostadsbolag med minst fem bostäder ha insamling av plast- och kartongförpackningar på sin gård. Stormossen ansvarar för transporten av förpackningsavfall (metall, glas-, plast- och kartongförpackningar) från 1.7.2023. Transporten av bioavfallet blir Stormossens ansvar från 19.7.2023. Transporten av brännbart avfall är fortfarande fastighetsinnehavarens ansvar och för pappersinsamlingen ansvarar Encore Ympäristöpalvelut Miljötjänster.

Det vore bra om husbolaget gör en kartläggning över vilka kärl som fattas och gör en uppskattning om behovet av kärlen storlek och tömningsintervall. Nämnda uppgifter får gärna meddelas till Stormossen kundtjanst@stormossen.fi eller 010 320 7600. Om husbolaget inte tar kontakt, levererar Stormossen de kärl som saknas enligt vår egen kartläggning. senast 1.7.2023. Stormossen ser till att såväl nya som gamla kärl för bioavfall, metall, glas-, plast- och kartongförpackningar blir tejpade med nya dekaler under sommaren 2023. Kärlservice ingår i tömningspriserna.

Standard tömningsintervall kommer att vara:

Bioavfall 1 vecka

Plast- och kartongförpackningar 2 veckor

Metall- och glasförpackningar 4 veckor

Tömningsintervallen går att justera enligt behov genom att meddela saken till Stormossen kundtjanst@stormossen.fi eller 010 320 7600. Prislistan för tömningarna hittas i avfallstaxan på sidorna 16 och 17 (extern länk).