Höghus-radhus

Radhus och höghus

Fr.o.m. 1.7.2023 ska husbolag med fem eller fler bostäder på den egna gården ha avfallskärl för:

  • Bioavfall
  • Blandavfall (brännbart avfall)
  • Papper
  • Glasförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Batterier
  • Kartongförpackningar
  • Plastförpackningar

Fr.o.m. juli 2023 flyttar ansvaret för tömning och transport av bioavfall och förpackningsavfall (metall-, glas-, plast- och kartongförpackningar) samt batterier till Stormossen. Stormossen sköter även kundservice och fakturering gällande transporterna. Ifall du som bor i ett husbolag märker att något med tömningarna inte fungerar, ber vi dig kontakta husbolagets disponent som kontaktar Stormossen.

Transporten av blandavfall (brännbart avfall) och papper fortsätter som hittills, husbolaget beställer tömningarna själv.

Farligt avfall, el- och elektronikavfall och större objekt förs till en återvinningsstation. Varje hushåll i husbolaget har rätt till Stormossens kundkort och därmed en obegränsad mängd besök till en återvinningsstation. Här kan du beställa ett kundkort för hushållet. För husbolagets gemensamma avfall, från t.ex. en renovering eller städning av gemensamma utrymmen behöver husbolaget ett skilt kundkort som kan beställas via den här länken.

Om du inte har tillgång till bil, kan du föra mindre mängder avfall till pop up-återvinningsstationen Mikromossen i centrala Vasa.

Att sortera är smart

En fjärdedel av innehållet i blandavfall (brännbart avfall) från rad- och höghus är felsorterat bioavfall.  Sorteringen av bioavfall gynnar både miljön och plånboken. Största delen av det blandavfallet är ändå plast- och kartongförpackningar. Genom att effektivera sorteringen av dessa, minskar mängden av den dyraste avfallssorten, d.v.s. blandavfall och fastighetens totala avfallskostnader kan minska.

Papperspåsar för sortering av bioavfall kan hämtas från flera olika ställen. På den här sidan hittar du var Stormossen delar ut gratis bioavfallspåsar.

Viktig information till disponenter och husbolag

Enligt de nyaste avfallshanteringsföreskrifterna ska bostadsbolag med minst fem bostäder ha avfallskärl för följande avfall på sin egen gård; bioavfall, glas-, metall-, plast och kartongförpackningar samt batterier, papper och blandavfall (brännbart avfall) Fr.o.m. juli 2023 ansvarar Stormossen för transporten av bioavfall och förpackningsavfall (metall, glas-, plast- och kartongförpackningar) samt batterier. Transporten av blandavfall (brännbart avfall) och papper arrangeras fortsättningsvis av fastighetsinnehavaren.

Stormossen utgår från följande standardtömningsintervall i alla husbolag:

Bioavfall 2 veckor

Plast- och kartongförpackningar 2 veckor

Metall- och glasförpackningar 4 veckor

Ifall ni märker att tömningsintervallen inte är optimala för ert husbolag, kontakta Stormossens logistikavdelning skriftligt logistiikka@stormossen.fi. Meddela husbolagets namn, adress, disponentens eller kontaktpersonens namn samt önskade tömningsintervall. Meddela även Stormossen ifall ni saknar kärl, har för många kärl eller har kärl vars storlek inte är optimal.

Dekaler för avfallskärl som töms av Stormossen kan fås genom att kontakta kundtjänsten.

Vid låsta avfallspunkter används kodade nyckelbehållare för nyckeln, som chaufförerna använder för att komma in till avfallspunkten. Nyckelbehållare kan fås genom att kontakta Stormossen.

För att underlätta sorteringen och tömningen

Se till att avfallspunkten och kärlen är lättåtkomliga, både för invånarna och för avfallstransportörerna. Det ska finnas tillräckligt med utrymme kring avfallskärlen. Observera att underhållet av gårdsplanen och -vägen, avfallspunkten samt avfallskärlen, t.ex. sandning, snöröjning, avlägsnande av is samt upptinande av fastfruset avfall hör till fastighetsinnehavarens ansvar. Om avfallskärlet inte kan tömmas p.g.a. fastighetsinnehavarens försummelser uppbär vi en transportavgift för onödig avhämtning i enlighet med avfallshanteringsbestämmelserna.

För att motivera till sortering, är det viktigt att avfallspunkten hålls städad och snygg. Stormossen tvättar bioavfallskärlen två gånger om året utan extra kostnad. Övrig tvätt av avfallskärl går att beställa från Stormossen mot betalning eller ordna själv. Se till att obehörigt avfall inte lämnas vid avfallspunkten.

Informera invånarna, speciellt nyinflyttade, om avfallssortering. Ge information om vilka avfall som hör hemma i fastighetens avfallskärl och vilka avfall som skall lämnas till återvinningsstationen. Vid behov kan hushållens sorteringsguide beställas från Stormossens kundtjänst och delas ut till invånarna. Vi har laminerade sorteringsaffischer att hänga upp på väggen samt nya dekaler för avfallskärlen. Fråga även efter vår sorteringstavla i aluminiumkomposit ifall du önskar få en hållbar skylt till husbolagets avfallspunkt till självkostnadspris. Mer info om sorteringstavlan får du genom att kontakta kommunikation@stormossen.fi.

Meddela alltid till Stormossen om nya bostadsbolag eller byte av disponent i ett bostadsbolag. Tel. 010 320 7600 eller kundtjanst@stormossen.fi.

Spara pengar genom att sortera

En fjärdedel av innehållet i blandavfall (brännbart avfall) från rad- och höghus är felsorterat bioavfall.  Sorteringen av bioavfall gynnar både miljön och plånboken. Största delen av det blandavfallet är ändå plast- och kartongförpackningar. Genom att effektivera sorteringen av dessa, minskar mängden av den dyraste avfallssorten, d.v.s. blandavfall och fastighetens totala avfallskostnader kan minska.

Papperspåsar för bioavfall kan hämtas från återvinningsstationerna, Minimossen, från medborgarinfo i Vasa och Lillkyro eller Vasa stadsbibliotek. Bioavfallspåsar kan också hämtas från Ekosoppi eller Röda korsets lopptorg i Vasa centrum samt Korsholms bibliotek och Retro Bazar-loppis i Smedsby.

Tömningspriser hittas i taxan som är godkänd av Vasaregionens avfallsnämnd.