3391065-balkonger

Radhus och höghus

Husbolag med fem eller fler bostäder har kärl för bioavfall, brännbart, papper, glas, metall och batterier på den egna gården. Många husbolag har även tagit i bruk kärl för kartong, vilket är frivilligt.

Varje hushåll har rätt till Stormossens kundkort och årligen sex gratisbesök till en återvinningsstation.  Farligt avfall, el- och elektronikavfall och större objekt förs till en återvinningsstation.

Påsar och hållare för bioavfall kan hämtas från en återvinningsstation eller medborgarinfo i Vasa och Lillkyro.

Gratis avfallspåsar

För andra året i rad delar Stormossen ut gratis bioavfallspåsar. I maj kör vår paketbil under fyra veckors tid i kommunerna.

Se tidtabell här!