Höghus-radhus

Radhus och höghus

Fr.o.m. 1.7.2023 ska husbolag med fem eller fler bostäder på den egna gården ha avfallskärl för:

  • Bioavfall
  • Brännbart avfall
  • Papper
  • Glasförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Batterier
  • Kartongförpackningar
  • Plastförpackningar

Fr.o.m. juli 2023 flyttar ansvaret för tömning och transport av bioavfall och förpackningsavfall (metall-, glas-, plast- och kartongförpackningar) samt batterier till Stormossen. Stormossen sköter även kundservice och fakturering gällande transporterna. Ifall du som bor i ett husbolag märker att något med tömningarna inte fungerar, ber vi dig kontakta husbolagets disponent som kontaktar Stormossen.

Transporten av brännbart avfall och papper fortsätter som hittills, husbolaget beställer tömningarna själv.

Farligt avfall, el- och elektronikavfall och större objekt förs till en återvinningsstation. Varje hushåll i husbolaget har rätt till Stormossens kundkort och därmed en obegränsad mängd besök till en återvinningsstation. Här kan du beställa ett kundkort. Om du inte har tillgång till bil, kan du föra mindre mängder avfall till pop up-återvinningsstationen Mikromossen i centrala Vasa.

Viktig information till disponenter och husbolag

Enligt de nyaste avfallshanteringsföreskrifterna ska bostadsbolag med minst fem bostäder även ha insamling av plast- och kartongförpackningar på sin gård. Fr.o.m. juli 2023 ansvarar Stormossen för transporten av bioavfall och förpackningsavfall (metall, glas-, plast- och kartongförpackningar) samt batterier. Transporten av brännbart avfall är fortfarande fastighetsinnehavarens ansvar och för pappersinsamlingen ansvarar Encore Ympäristöpalvelut Miljötjänster.

Stormossen utgår från följande standardtömningsintervall i alla husbolag:

Bioavfall 2 veckor

Plast- och kartongförpackningar 2 veckor

Metall- och glasförpackningar 4 veckor

Ifall ni märker att tömningsintervallen inte är optimala för ert husbolag, kontakta Stormossens logistikavdelning skriftligt logistiikka@stormossen.fi. Meddela husbolagets namn, adress, disponentens eller kontaktpersonens namn samt önskade tömningsintervall. Meddela även Stormossen ifall ni saknar kärl, har för många kärl eller har kärl vars storlek inte är optimal.

Vid låsta avfallspunkter används kodade nyckelbehållare för nyckeln, som chaufförerna använder för att komma in till avfallspunkten. Nyckelbehållare kan fås genom att kontakta Stormossen.

För att underlätta sorteringen

Se till att avfallspunkten och kärlen är lättåtkomliga, både för invånarna och för avfallstransportörerna. Det ska finnas tillräckligt med utrymme kring avfallskärlen. För att motivera till sortering, är det viktigt att avfallspunkten hålls städad och snygg. Stormossen tvättar bioavfallskärlen två gånger om året utan extra kostnad. Övrig tvätt av avfallskärl går att beställa från Stormossen mot betalning eller  ordna själv. Se till att obehörigt avfall inte lämnas vid avfallspunkten.

Informera invånarna, speciellt nyinflyttade, om avfallssortering. Ge information om vilka avfall som hör hemma i fastighetens avfallskärl och vilka avfall som skall lämnas till återvinningsstationen. Vid behov kan hushållens sorteringsguide beställas från Stormossens kundtjänst och delas ut till invånarna. Vi har även sorteringsaffischer att hänga upp på väggen samt nya dekaler för avfallskärlen.

Meddela alltid till Stormossen om nya bostadsbolag eller byte av disponent i ett bostadsbolag. Tel. 010 320 7600 eller kundtjanst@stormossen.fi.

Spara pengar genom att sortera

En femtedel av innehållet i brännbart avfall från rad- och höghus är felsorterat bioavfall.  Sorteringen av bioavfall gynnar både miljön och plånboken. Största delen av det brännbara avfallet är ändå plast- och kartongförpackningar. Genom att effektivera sorteringen av dessa, minskar mängden av den dyraste avfallssorten, d.v.s. brännbart avfall och fastighetens totala avfallskostnader kan minska.

Papperspåsar för bioavfall kan hämtas från återvinningsstationerna, Minimossen, från medborgarinfo i Vasa och Lillkyro eller Vasa stadsbibliotek. Bioavfallspåsar kan också hämtas från Ekosoppi eller Röda korsets lopptorg i Vasa centrum samt Retro Bazar-loppis i Smedsby.