Avfallets namn
Sortering
Farligt avfall
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Farligt avfall
Metall
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Bioavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Metall
Farligt avfall