Avfallets namn
Sortering
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Kartongförpackningar
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Kartongförpackningar
Bioavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Bioavfall
Tegel och betong
Farligt avfall
Batterier
Farligt avfall
Farligt avfall
Farligt avfall
Tegel och betong
Farligt avfall
Tegel och betong
Bil
Bilåtervinning
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
El- och elektronikskrot
Däck
El- och elektronikskrot
Vindrutor
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Bioavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Plastförpackningar
Bioavfall
Bly
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Metall
El- och elektronikskrot
Träavfall
Farligt avfall
El- och elektronikskrot
Farligt avfall
Papper
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Kartongförpackningar
Plastförpackningar
Bioavfall
El- och elektronikskrot
Plastförpackningar
Deponiavfall
Träavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Avlagda textiler