Avfallets namn
Sortering
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
Plastförpackningar
Metall
Bioavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Medicinavfall
Plastförpackningar
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
El- och elektronikskrot
Deponiavfall
Specialavfall
El- och elektronikskrot
Kartongförpackningar
Kartongförpackningar
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
Tegel och betong
Metall
Farligt avfall
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall