Avfallets namn
Sortering
Avlagda textiler
Blandavfall (brännbart avfall)
Träavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Metall
Gem
Metall
Gips
Metall
Deponiavfall
Deponiavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Kartongförpackningar
Plastförpackningar
Plastförpackningar
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Ris och sly
Metall
Trädgårdsavfall
Bioavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall