Avfallets namn
Sortering
Farligt avfall
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
Plastförpackningar
Tegel och betong
Tegel och betong
Farligt avfall
El- och elektronikskrot
Kam
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Kartongförpackningar
El- och elektronikskrot
Metall
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
Papper
Metall
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Kartongförpackningar
El- och elektronikskrot
El- och elektronikskrot
Farligt avfall
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Avlagda textiler
Blandavfall (brännbart avfall)
Batterier
Metall
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Sekretesspapper
Metall
Papper
Metall
Farligt avfall
Plastförpackningar
Metall
Glasförpackningar
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Träavfall
Papper
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Bioavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Bioavfall