Avfallets namn
Sortering
Kartongförpackningar
Blandavfall (brännbart avfall)
Trädgårdsavfall
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Kartongförpackningar
Blandavfall (brännbart avfall)