Avfallets namn
Sortering
Farligt avfall
Farligt avfall
El- och elektronikskrot
El- och elektronikskrot
Avlagda textiler
Träavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Träavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
Lie
Metall
Lim
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Bioavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
El- och elektronikskrot
Lut
Farligt avfall
Metall
Farligt avfall
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Trädgårdsavfall
Blandavfall (brännbart avfall)