Avfallets namn
Sortering
Plastförpackningar
Kartongförpackningar
El- och elektronikskrot
Ris och sly
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
Metall
Metall