Avfallets namn
Sortering
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
Kartongförpackningar
El- och elektronikskrot
Glasförpackningar
El- och elektronikskrot
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
Plastförpackningar
El- och elektronikskrot
El- och elektronikskrot
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
El- och elektronikskrot
Farligt avfall
Metall
El- och elektronikskrot
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Farligt avfall