Avfallets namn
Sortering
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
Batterier
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
Plastförpackningar
Returneras till återförsäljare
Bioavfall