Avfallets namn
Sortering
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Papp
Blandavfall (brännbart avfall)
Kartongförpackningar
Farligt avfall
Metall
Farligt avfall
Glasförpackningar
Träavfall
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Explosivt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Metall
Metall
Kartongförpackningar
Blandavfall (brännbart avfall)
Plastförpackningar
Blandavfall (brännbart avfall)
Plastförpackningar
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Plastförpackningar
Plastförpackningar
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Farligt avfall
Tegel och betong
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Bioavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Deponiavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Kartongförpackningar
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Farligt avfall
Plastförpackningar
Plastförpackningar
Metall