Avfallets namn
Sortering
El- och elektronikskrot
Metall
El- och elektronikskrot
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)