Avfallets namn
Sortering
Plastförpackningar
Farligt avfall
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Sax
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
Plastförpackningar
Plastförpackningar
Bioavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Bioavfall
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Explosivt avfall
Kartongförpackningar
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Papper
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Träavfall
Träavfall
Plastförpackningar
El- och elektronikskrot
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Tegel och betong
Blandavfall (brännbart avfall)
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Plastförpackningar
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Kartongförpackningar
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
Kartongförpackningar
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
El- och elektronikskrot
El- och elektronikskrot
Farligt avfall
Metall
Explosivt avfall
Träavfall
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
El- och elektronikskrot
Ris och sly
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Plastförpackningar
Metall
Metall
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Plastförpackningar
El- och elektronikskrot
Farligt avfall
Träavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Träavfall
Avlagda textiler
El- och elektronikskrot