Avfallets namn
Sortering
Träavfall
Bioavfall
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Plastförpackningar
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Bioavfall
El- och elektronikskrot
Plastförpackningar
Metall
Kartongförpackningar
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
El- och elektronikskrot
Farligt avfall
El- och elektronikskrot
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Bioavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Bioavfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Returneras till återförsäljare
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Separatinsamling
Blandavfall (brännbart avfall)