Avfallets namn
Sortering
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Farligt avfall
Blandavfall (brännbart avfall)
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
El- och elektronikskrot
Farligt avfall
Plastförpackningar
Blandavfall (brännbart avfall)
Metall
Metall
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Avlagda textiler
Plastförpackningar
Blandavfall (brännbart avfall)
Blandavfall (brännbart avfall)
Träavfall